Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Misbrugsbehandler med sygeplejefaglig baggrund

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Savner du tid til at kunne gå i dybden med dit arbejde og brænder du for at arbejde som misbrugsbehandler? -så kan vi tilbyde dig en fast stilling. Om jobbet: Vil tilbyder en fuldtidsstilling med mulighed for deltid. Stillingen er vagt, weekend- og helligdagsfri, og arbejdstiden er placeret i dagtimerne med en lang dag om ugen, hvor du arbejder til kl. 17.00. Arbejdspladsen benytter sig af flekstidsaftale, som giver en fleksibilitet i egen kalenderstyring. Derudover gives et tillæg for arbejdet med særlig vanskelig gruppe. Som misbrugsbehandler møder du mennesker i udsatte positioner hvor rusmiddelindtaget ofte er kommet ud af kontrol. Det værende sig både alkohol eller illegale rusmidler. Vores kerneopgave er at vi stimulerer til forandring. Som misbrugsbehandler vil du stifte bekendtskab med begge målgrupper specielt i gruppearbejdet. Vægtningen i denne stilling vil være mennesker med drikkeadfærd og de udfordringer og problemer alkoholindtaget har medført for den enkelte og familien. Ofte vil du være den første, som møder borgeren og ofte vil netop din sundhedsfaglige viden være værdsat i forhold til helbredsskader rusmiddelindtag kan medføre, herunder også abstinensvurdering og iværksættelse af eventuelle tiltag i tæt samarbejde med udleveringssygeplejersken og lægen eller de øvrige kolleger. At arbejde, som misbrugsbehandler byder på mange varierende opgaver både direkte og indirekte med borgere. Arbejdsopgaverne foregår primært på matriklen, herunder: •    Råd, vejledning og undervisning •    Motivationsarbejde og støtte i den enkelte borgers målopnåelse •    Rusmiddelbehandling både i gruppe og individuelt •    Sags åbning, udredning, dokumentation/journalisering, handle- og behandlingsplaner. •    Koordinering af indsatsen, afløse i medicinudleveringen, som omfatter håndtering af medicin, herunder dispensering og udlevering af substitutionsmedicin til indskrevne borgere •    og meget mere……… Din profil Vi forventer, at du •    har minimum 2 års erfaring i arbejdet med borgere i udsat position •    Har viljen og forståelsen til at samarbejde med mennesker med rusmiddelproblematik og evner at se mennesket bag problematikken. •    Mestrer at navigere i et behandlingsfelt med de mange snitflader og parallelindsatser, der kan indgå i samarbejdet med borger, hvilket fordrer at kunne arbejde såvel i team som selvstændigt, herunder træffe beslutninger. •    Er indstillet på at området fordrer vedholdenhed, udholdenhed, håndtering af modstand og mod i egen proces i at være ny. •    Bliver motiveret af en udfordrende dag, hvor din faglighed og dine personlige kompetencer dagligt vil blive sat i spil. •    At du er i balance med dig selv, at din adfærd er adækvat og at du formår at prioritere dine opgaver. •    Er IT-kyndig og har stærke kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt. •    Deltager aktivt og bidrager til den omstilling der er løbende i organisationen og behandlingsindsatserne. •    Er i besiddelse af humor og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø •    Har gyldigt kørekort type B – der kan forventes kørsel firmabil i arbejdstid med og uden borgere. En sjældent gang bruges egen bil til kurser/møder – men ingen betingelse. Tre gode grunde til at arbejde sammen med os 1.    Du vil indgå i et stærkt arbejdsfællesskab med høj faglighed. Med andre ord vil du ikke være alene med dine opgaver. Der vil altid være kollegaer, når du har brug for faglig sparring eller hjælp til at træffe en beslutning. 2.    Du bliver klædt godt på! Vi sørger for en skræddersyet opstart med grundig intro med mentorordning, og der er mulighed for at reflektere over læring i supervision med ekstern supervisor. 3.    Du får mulighed for at få medindflydelse på faglig udvikling i et ambitiøst arbejdsmiljø. Ansøgningsfrist: 17. januar 2023 Samtaler: Afholdes d. 25. januar 2023 Tiltrædelse: 1. marts 2023 Der afholdes informationsmøde vedrørende stillingen den 12. januar fra kl. 15.30 – 16.30. Informationsmødet foregår på Kongevej 19, 6400 Sønderborg. Tilmelding er ikke krævet. Kontaktperson: Centerleder, telefon 27 90 39 35 Sønderborg Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Ved tilbud om ansættelse indhenter Sønderborg Kommune efter samtykke offentlig børne- og straffeattest.