Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Højskolen 5-kanten til aktivitets- og demensområdet, Otterup

  • Nordfyns Kommune
  • Bryggerivej 20,5450Otterup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en social- og sundhedsassistent der vil være med til at skabe meningsfulde aktiviteter på vores tilbud på Højskolen 5-kanten. Vil du med din social- og sundhedsfaglighed være med til at skabe meningsfulde aktiviteter for personer med demens? Har du lyst og mod til at gå nye veje og skabe nye måder at løse vores kerneopgave bedst muligt? Ønsker du at arbejde fagfagligt i en tværfaglig kontekst? Så er det måske lige denne stilling du skal søge.. Vores vision: Vores vision for Nordfyns Kommunes aktivitets- og demensområde er at understøtte en meningsfuldt liv med aktivitet og deltagelse for den enkelte person samt at rådgive og afløse pårørende. Dette afhængigt af hvor vedkommende er i sit sygdomsforløb eller livssituation. Hvem er vi egentlig, og hvad er opgaven? Højskolen 5-kanten med kompetencecenter er ikke en traditionel institution men er et frirum for kursisterne og deres pårørende. Vores personale er en tværfagligt sammensat gruppe af engagerede og dygtige medarbejder og frivillige, som gør at institutionen er helt unik. Vores primære formål på Højskolen 5-kanten er at skabe meningsfulde aktiviteter for vores målgruppe og derved bidrage til livskvalitet for den, der er ramt og de pårørende. På Højskolen 5-kanten er den primære målgruppe personer, der er ramt af demenssygdomme. Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang, hvor vi tager afsæt i personens egne forståelser og oplevelser af mening og trivsel, som vi understøtter med vores faglighed. På demens og aktivitetsområdet er vi i gang med en spændende proces, der skal gentænke, hvordan vi løser opgaven bedst muligt i den virkelighed, vi er i. I denne spændende proces er der brug for mod og vilje til gå nye veje, og der er i høj grad brug for, at vi sætter hver vores faglighed i spil. Vores organisation vægter det tværfaglige samarbejde meget højt og du vil i dit arbejde have et tæt samarbejde med bl.a. demenskoordinatorer og de øvrige aktivitetsmedarbejdere. Der kan eks. forekomme hjemmebesøg med henblik på at afløse pårørende/ægtefæller. Deltagelse i beboerekonferencer eller tværfaglige møder. Hvem er du? Vi forestiller os, at: du arbejder rehabiliterende og mestrer den personcentrerede tilgang du har blik for aktiviteters potentiale til at skabe mening og trivsel, er god til at tilrettelægge og graduere aktiviteter i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Dette individuelt og på hold du kan understøtte faglige refleksioner i kollegagruppen du brænder for at nørde med det fagfaglige, men mener også at opgaven løftes bedst, når forskellige faggrupper byder ind du formår at formidle på skrift, både til kolleger fra dit team og i den øvrige organisation og herved skabe høj faglig kvalitet du er en mester i at samarbejde med andre – både i teamet og med andre samarbejdspartnere du arbejder innovativt, og synes det er spændende at gå nye veje, prøve nye metoder og i det hele taget være fleksibel i din tilgang til arbejdet og dit fag du er dygtig og sætter en ære i at kunne udføre de sundhedsfaglige opgaver så som at give insulin, sonde med mere det vil være dejligt, hvis du har er uddannet praktikvejleder eller har interesse for tage praktikvejleder uddannelsen. Hvad får du ud af samarbejdet? Hos os for du faglige, omsorgsfulde og dygtige kollegaer som brænder for deres fag. Vi er en dynamisk arbejdsplads, med fokus på udvikling og kvalitet. Derud over: bliver du en del af et velfungerende team får du stor bredde og variation i dit arbejde får du ansvar og medindflydelse bliver du en del af en organisation, med en flad struktur med en empatisk og faglig velfunderet ledelse får du mulighed for faglig udvikling og efteruddannelse får du en sundhedsordning. Alt det praktiske Din base vil være på Højskolen 5-kanten, Bryggerivej 20, 5450 Otterup, men der vil også kunne forekomme hjemmebesøg hos personen, der er ramt af demens. Stillingen er på 30 timer. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse senest den 13. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 17. januar. 2023. Tiltrædelse den 1. februar 2023. Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at ringe og få en snak om mulighederne med områdeleder Vencke Rindahl Rhod på tlf. 40 13 20 77. Hvis jeg ikke tager telefonen første gang, er du velkommen til at sende en SMS og jeg vil kontakte dig efterfølgende. Vi glæder os til at møde dig.