Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Faglig dygtig pædagogisk koordinator søges

  • Artes - Botilbud
  • Røddingvej 11A,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du en ildsjæl og brænder du for at samarbejde med mennesker om at fordre deres livskvalitet og udvikling? Har du en god selvindsigt, er refleksiv og har du evnen til som menneske og fagperson at arbejde med din mentaliseringsevne? Ønsker du at være medskaber af en kultur, der arbejder med afsæt i menneskets ressourcer og et læringsmiljø, der fordrer en høj etik og faglig kvalitet.? Kan du få øje på, hvordan værdierne: respekt, autencitet og høj faglighed kan være med til at understøtte Artes’ vision som er:  I samarbejde med borgerne arbejder vi hen imod en selvstændig tilværelse ved at skabe en sammenhængskraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Dette forpligter os til at være faglig ambitiøse igennem et fokus på kontinuerlig udvikling af tilbuddene og dyrkning af en innovativ ånd blandt både ledelsen og personale. Har du modet til at tænke ud af boksen, og evnerne til at agere inden for rammen? Ser du det som meningsfuldt at være passioneret, ansvarsfuld og fleksibel? Overordnede opgaver: Medvirke til at Artes borgere modtager den socialfaglige indsats, som er beskrevet i borgerens handleplan og i Serviceloven. Være nøgleperson i den daglige støtte mhb. At fremme livskvalitet og trivsel, således borgeren får støtte til at få skabt en indholdsrig/meningsfyldt hverdag. Varetage rollen som en del af borgerens primære team, hvilket beskrives i primær teamets funktionsbeskrivelse. Herunder forventes det, at du i samarbejde og selvstændigt kan udarbejde en statusrapport med karakter af en pædagogisk udredning. Det forventes at du til enhver tid er fortrolig med og orienteret om borgernes- og tilbuddets procedurer og arbejdsgange samt praktiske opgaver. Faglighed: Artes arbejder pædagogisk med afsæt i: anerkendende ressourceorienteret tilgang, recovery, socialfærdighedstræning og low arousal. Vi arbejder ligeledes dataunderstøttet, hvilket sikrer en systematisk og veldokumenteret kvalitetssikring. Det er en høj prioritet at understøtte fagligheden, og der tilbydes løbende undervisning, supervision samt relevant ekstern kompetenceudvikling. Artes søger en faglig koordinator til en af vores afdelinger. Stillingen er sammensat af 30 administrative timer, og 130 timer på afdelingen, hvor der også vil være brug for og tid til at arbejde målrettet med koordinatorfunktioner i forhold til praksis. I det daglige arbejde forventes det: Som koordinator har du ansvaret for i samarbejde med ledelsen, dagligt og strategisk at facilitere en kultur for faglighed, læring og udvikling. Det forventes, at du er et forbillede for dine kollegaer, hvad angår faglighed, lysten til at yde en indsats, og skabe udvikling på afdelingen og for den enkelte borger. Du er medansvarlig for at opretholde og sikre kvaliteten af det faglige arbejde. Du er med til at skabe en sammenhæng mellem ledelsesmæssige beslutninger og den daglige praksis med borgerne. Dette vil i praksis sige, at du som koordinator er sparringspartner for både ledelse og dine kollegaer. Det forventes, at du tager lederskab i forhold til dine arbejdsopgaver, og selvstændigt kan tage beslutninger i det daglige, der er i overensstemmelse med vores værdier, pædagogikker, strategier og metoder. Du er ansvarlig for at koordinere praksis, hvad angår opholdsplaner, status, metodebeskrivelser og andet fagligt arbejde. Det er et afgørende, at du har en stærk skriftlighed. Du er ansvarlig for i samarbejde med ledelsen at facilitere team-møder i det omfang, der giver mening i forhold til hvor afdelingerne befinder sig på det gældende tidspunkt. Du er i stand til med en god afstemt energi, både at arbejde indirekte, via affektsmitte og valg af narrativer, med arbejdsmiljøet på afdelingen, og direkte ved at italesætte både styrker og udfordringer i blandt personalet. Du er indstillet på selv at være i konstant faglig og personlig udvikling i et trygt og udfordrende miljø. Arbejdstid: 37 timers arbejdsuge Varierende arbejdstider, hvor det både er muligt med 12-14 timers vagter og 7-8 timers vagter. Arbejde hver 3 weekend. Løn efter kvalifikationer. Kan du genkende dig selv i ovenstående, og er du motiveret for at være en del af en koncern i stor udvikling og bidrage til at vi sammen bliver endnu dygtigere til at samarbejde med vores borgere om deres følelse af mening og individuelle mål, så modtager vi gerne din ansøgning. Ansøgningsfrist d. 13.01.2023. Ansættelsessamtalerne finder sted løbende. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Driftschef Kasper Rasmussen på telefon: 28 74 63 59 i tidsrummet 8-15 i hverdagene. Motiveret ansøgning, CV samt relevante uddannelsespapirer sendes via knappen "Send ansøgning"  med emnefeltet: Ansøgning – koordinator.