Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialområde Autisme søger medarbejdere der drømmer om at blive specialpædagog til vores afdeling i Tørring

  • Region Midtjylland
  • Skolevænget 5,7160Tørring,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi vil gerne bidrage til at flere får mulighed og lyst til at uddanne sig til specialpædagog – måske på sigt som meritstuderende hos os? Her vil vi bidrage med et job på en arbejdsplads med et stærk fagligt fundament, tydelig retning og passion for at gøre en forskel for borgerne ved os. Din aktuelle uddannelsesmæssige baggrund er ikke så afgørende for os. Vi er nysgerrige på dit menneskesyn, at du evner og har lyst til at arbejde med mennesker og kan reflektere over praksis. Hvis du er stærkt motiveret af arbejdet med mennesker med autisme og drømmer om et arbejde, der handler om at give borgene den støtte, der medvirker til, at de selv bliver i stand til at gå forrest i deres liv. Samt har en iboende interesse for at lærer og drømmer om at dygtiggøre dig indenfor det specialpædagogiske felt. Så skriv en ansøgning til os Vores borgere fortæller at det er vigtigt At du møder alle autentisk. Vores borgere ønsker at mødes som ligeværdige mennesker, ikke som borgere. Du er rummelig og omsorgsfuld, du viser at du er glad for dit arbejde og kan se andet og mere end autismen. Du er til at stole på, reflekteret, nysgerrig og har forståelse for diagnoser. Derudover kan du være punktlig, lyttende, god til at planlægge, sjov og humoristisk samt kan accepterer at tingene tager tid. Hvordan ser vi os selv? Vi er optaget af at være en bæredygtig arbejdsplads, hvor faglighed er tæt forbundet med arbejdsmiljø. Videremere er vi optaget af at tage godt imod nye medarbejdere og skabe nogle trygge rammer for udvikling og læring. Både for medarbejderne og de borgere vi samarbejder med. Vi ved, det er vigtigt at blive "klædt godt på" som ny medarbejder. Derfor er der et fastlagt introforløb, når du starter på en af vores afdelinger. Vi har fokus på langtidsholdbare medarbejdere, som ønsker et længere arbejdsforløb i et stærkt fagligt miljø og et arbejdsmiljø, hvor vi står skulder ved skulder. Vi er en arbejdsplads, hvor der er et stærkt ledelsesfokus på at skabe god arbejdslyst. Vi praktiserer ledelse ud fra den tænkning, at god arbejdslyst og motivation drives af mening. Du vil hos os opleve en hverdag, med en tydelig retning. Med stor grad af tillid, inddragelse og indflydelse på, hvordan vi sammen opnår vores målsætninger. Vi er optagede af at bringe dine menneskelige og faglige ressourcer og styrker i spil og i at understøtte din udvikling fremadrettet. Hør mere om, hvordan det er at være medarbejder i Specialområder Autisme https://www.sau.rm.dk/om-os/job/mit-job-i-specialomrade-autisme/ Din arbejdsplads De 5 bo-afdelinger Kildebo, Overbygård, Kollegiet, Ndr. Fælledvej Huset og AT Home-boligerne er alle en del af Specialområde Autisme, der er Region Midtjyllands specialiserede autismetilbud til voksne. Vores kerneopgave er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Vi arbejder ud fra Specialområde Autismes fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter mennesket i centrum. Tilbuddene er målrettet voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, hvis liv yderligere kan kompliceres af komorbide lidelser såsom diabetes, tourettes syndrom, angst, ADHD, OCD, misbrugsproblematikker o.a., der kræver et specialiseret og et særligt tilrettelagt pædagogisk miljø. Du kan læse mere om afdelingerne på vores hjemmeside www.sau.rm.dk Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at komme på besøg på afdelingerne, er du velkommen til at kontakte de daglige ledere: Daglig leder Dan Tidemann for Nordre Fælledvej Huset på telefon nr.  2964 6044 Daglig leder Lizzi Christiansen for AT-Home og Overbygård på telefon nr.  2032 4531 Daglig leder Morten Lindebæk Mogensen for Kollegiet og TBU. Tlf.: 5158 9214 Daglig leder Maria Pilgaard for Kildebo på telefon nr: 2363 7753 Løn- og ansættelsesvilkår Der er tale om flere stillinger med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland. Der er ansøgningsfrist den 10. januar 2023 Vi afholder samtaler løbende og ønsker opstart hurtigst muligt. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.