Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ergoterapeut til Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense

  • Nordfyns Kommune
  • Bryggerivej 20,5450Otterup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en ergoterapeut der vil være med til at skabe meningsfulde aktiviteter på Højskolen 5-kanten og aktivitetscenter Bogense. Vil du med din ergoterapeutiske faglighed være med til at skabe meningsfulde aktiviteter for personer med demens eller andre kognitive/fysiske funktionsnedsættelser? Har du lyst og mod til at gå nye veje og skabe nye måder at løse vores kerneopgave bedst muligt? Ønsker du at arbejde fagfagligt i en tværfaglig kontekst? Så er det måske lige denne stilling du skal søge.. Hvem er vi egentlig, og hvad er opgaven: Højskolen 5-kanten med kompetencecenter og Aktivitetscenter Bogense er Nordfyns Kommunes to aktivitetscentre. Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense er ikke en traditionel institution, men er et frirum for kursisterne og deres pårørende. Vores personale er en tværfaglig sammensat gruppe af engagerede og dygtige medarbejder og frivillige, som gør at stederne er helt unikke. Vores primære formål på Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense er at skabe meningsfulde aktiviteter for vores målgruppe og derved bidrage til livskvalitet for den, der er ramt og de pårørende. På Højskolen 5-kanten er den primære målgruppe personer, der er ramt af demenssygdomme. På Aktivitetscenter Bogense er den primære målgruppe personer, der grundet nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for støtte til trivsel i hverdagen og har behov for et vedligeholdende tilbud ofte efter endt genoptræningsforløb. Begge steder arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, hvor vi tager afsæt i personens egne forståelser og oplevelser af mening og trivsel, som vi understøtter med vores faglighed. På demens- og aktivitetsområdet er vi i gang med en spændende proces, der skal gentænke, hvordan vi løser opgaven bedst muligt i den virkelighed, vi er i. I denne spændende proces er der brug for mod og vilje til gå nye veje, og der er i høj grad brug for, at vi sætter hver vores faglighed i spil. Vores organisation vægter det tværfaglige samarbejde meget højt, og du vil i dit arbejde have et tæt samarbejde med bl.a. demenskoordinatorer og de øvrige aktivitetsmedarbejdere men også på tværs i fx beboerkonferencer og andre tværfaglige kontekster. Som ergoterapeut og aktivitetsmedarbejder på vores tilbud, vil det være din opgave at understøtte arbejdet med din faglighed. Vi vægter nærhed, fællesskab, ude liv, træning og hjernegymnastik. Vi er i gang med at implementere MOED, som er en evidensbaseret og aktivitetsbaseret intervention – her vil du få en central rolle. Formålet med MOED er, at mennesker med demens kan opnå engagement og deltagelse i personlige meningsfulde aktiviteter, hvilket er af stor betydning for oplevelsen af trivsel og livskvalitet. I MOED skabes meningsfulde aktiviteter individuelt og i små grupper i værksteder. Vores forskellige værksteder er indrettet med udgangspunkt i de aktiviteter, som vores kursister oplever er meningsfulde. Hvem er du? Vi forestiller os, at du: arbejder rehabiliterende og mestrer den personcentrerede tilgang har blik for aktiviteters potentiale til at skabe mening og trivsel, er god til at tilrettelægge og graduere aktiviteter i forhold til den enkeltes behov og ønsker kan understøtte faglige refleksioner i kollegagruppen brænder for at nørde med det fagfaglige men mener også, at opgaven løftes bedst, når forskellige faggrupper byder ind formår at formidle på skrift, både til kolleger fra dit team og i den øvrige organisation og herved skabe høj faglig kvalitet er en mester i at samarbejde med andre – både i teamet og med andre samarbejdspartnere arbejder innovativt, og synes det er spændende at gå nye veje, prøve nye metoder og i det hele taget være fleksibel i din tilgang til arbejdet og dit fag har viden om CST (kognitiv stimulationsterapi) eller ønsker at blive klogere inden for dette område. Hvad får du ud af samarbejdet? Du bliver en del af et velfungerende team. Du får stor bredde og variation i dit arbejde. Du får ansvar og medindflydelse. Du bliver en del af en organisation med en flad struktur med en empatisk og faglig velfunderet ledelse. Du får mulighed for faglig udvikling og efteruddannelse. Du får en sundhedsordning. Alt det praktiske Din primære base er på Højskolen 5-kanten, Bryggerivej 20, 5450 Otterup. Men der vil også være dage, hvor du er tilknyttet Aktivitetscenter Bogense, Skovvej 1, 5400 Bogense. Stillingen er på 32 timer. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse senest den 13. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 17. januar. 2023. Tiltrædelse den 1. februar eller 1. marts 2023. Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at ringe og få en snak om mulighederne med områdeleder Vencke Rindahl Rhod på tlf. 40 13 20 77. Hvis jeg ikke tager telefonen første gang så skriv en SMS, og jeg ringer dig op. Vi glæder os til at møde dig.