Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling ved Kirurgisk afdeling, Esbjerg-/Grindsted sygehus

  • Region Syddanmark
  • 7100Esbjerg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ved kirurgisk afdeling Esbjerg-/Grindsted Sygehus er en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling med kirurgisk gastroenterologi samt plastik og mamma kirurgi under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca.7000 indlæggelser pr. år. Esbjerg - /Grindsted Sygehus blev 1/9 2022 Universitetssygehus bl.a. med uddannelse af medicinske kandidater Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning og behandling inden for øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi. I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastik kirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold. Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Funktioner på begge matrikler må påregnes, dog hovedfunktion i Esbjerg Der er 3 vagtlag, bestående af for-, mellem- og bagvagt. Introduktionslæger indgår i tilstedeværelsesvagt som mellemvagt. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse. Fælles akut modtagelsen(FAM) gennemgår større forandringer, hvor det akut medicinske speciale vil være mere tydelig og indgå i tættere samarbejde også med kirurgien. Det første hold kandidatstuderende startede 1/9 2022 og er som noget særligt tilknyttet en stamafdeling i hele deres kandidat uddannelse, hvor de har klinik 2 formiddage om ugen. Du kan forvente: At få kendskab til det kirurgiske speciale og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg Oplæring i gastroskopi og koloskopi Oplæring i hernie kirurgi Oplæring i laparoskopi, herunder appendektomi og cholecystektomi Fokus på individuel uddannelsesplan Stort patientvolumen med mange spændende muligheder, hvis du ”griber” dem Mulighed for at starte forsknings projekt i afdelingen Hvem er vi: Multikulturel og farverig lægegruppe, hvor der er plads til alle Afdelingen har en fri omgangstone, hvor vi har en indbyrdes – og gensidig respekt, hvor alle kan komme til orde uanset anciennitet Gode til at hjælpe hinanden i hverdagen Løn og ansættelsesforhold: Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn. Der indhentes børneattest forud for ansættelse. Ansøgningen modtages via nedenstående link senest 12. januar 2023. Der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler 17. januar 2023 om eftermiddagen Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus tlf. 79185438 eller  mail christina.tinghus@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlig Rasa Skrupskelyte Petersen  tlf 79185692 eller mail Rasa.Skrupskelyte.Petersen@rsyd.dk Vi glæder os til at høre fra dig.