Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familiekonsulent til Familiehuset

  • Haderslev KommuneFamiliehuset
  • Lembckesvej 2a,6100Haderslev,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Familiehuset søger en familiekonsulent til arbejdet med praktisk pædagogiske opgaver i familiernes hjem. Du skal kunne arbejde med børn i alle aldersgrupper. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt dog senest 1. marts 2023. Familiekonsulenterne er pt. en gruppe på 12 familiekonsulenter, hvoraf den ene varetager funktionen som faglig koordinator, derudover er der tilknyttet en faglig leder til teamet. Da én af vores familiekonsulenter har opsagt sin stilling, søger vi her en ny kollega. Under én fælles leder varetager Familiehuset opgaver jv. SEL § 52. Således har vi flere forskellige teams i huset, der spænder fra Forældreværkstedet til kontaktpersonsopgaver og efterværn for unge. Ens for alle foranstaltninger i Familiehuset er det gældende at yde familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet, eller sikre den mest nænsomme form for adskillelse mellem barn og forældre. Desuden varetages der i Familiehuset en del § 11.3. forløb som er af korterevarende karakter. Udover disse teams består Familiehuset ligeledes af et team af familieplejekonsulenter, der varetager opgaver i forhold til matchning, supervision og kurser omkring plejefamilier ansat i Haderslev Kommune. Ligesom Familiehuset er godkendt til at varetage misbrugsbehandling for unge under 18 år jv. SEL § 101. Til denne stilling søger vi en medarbejder, der særligt: kan arbejde praktisk pædagogisk i familiernes hjem kan medvirke til at give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og styrke de indbyrdes relationer har en socialpædagogisk eller anden relevant social faglig uddannelse, gerne med terapeutisk efteruddannelse har en bred erfaring med familiearbejde og særligt indenfor spædbarns- og småbørnsområdet har erfaring i og har arbejdet med udvikling af forældrekompetencer har erfaring med netværksarbejde kan arbejde procesorienteret, selvstændigt og samtidig fungere godt i samarbejde med tætteste kolleger, socialrådgiver og andre tværfaglige samarbejdspartnere kan arbejde struktureret og selv tilrettelægge sin kalender kan udvise respekt for forskellighed og livsformer kan arbejde med skriftlig dokumentation kan varetage støttede og overvågede samvær mellem børn og familie arbejder inddragende og netværksinddragende. Du kan som medarbejder i Familiehuset, opleve situationer hvor barnets tarv er udsat. I disse situationer skal du kunne bevare overblikket og det er vigtigt, at du som person er rolig og ansvarlig, har selvindsigt og fungerer alene på arbejde. Det er afgørende, at du som person er autentisk og kan være respektfuld til stede med familien, også i disse situationer. Uanset om arbejdet foregår i Familiehusets rammer eller i familiernes hjem, er formålet at familien gerne bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets tarv. Dette gøres ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter, samt at støtte op om familier der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen. Desuden handler opgaverne om at bibringe forældrene hensigtsmæssige strategier og fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov. At medvirke til at give barnet og den unges strategier til at håndtere følelsesmæssige og relationelle udfordringer. Helt afgørende er det, at du som medarbejder i Familiehuset kan skabe kontakten med den enkelte forælder og det enkelte barn og ikke er bange for at gå udover din egen comfortzone i arbejdet. Børn og forældre skal i Familiehuset møde autentiske og oprigtige voksne, der er optaget af, hvad der vil være det optimale for det enkelte barn. Haderslev Kommune har stort fokus på inddragelse af børnenes /de unges private netværk, hvorfor vi er i fuld gang med at implementere netværksinddragende metoder. Familiehuset har således de seneste år haft opgaven som Samordner i forbindelse med Familierådslagning, som er blevet en af Familierådgivningens bærende metoder. Vi varetager rådslagninger for såvel Familierådgivningen samt vores fremskudte indsats Det rådgivende team. Familierådslagning er således en af Haderslev Kommunes bærende metoder, så derfor er det vigtigt for os, at vores nye medarbejder har kendskab til metoden eller ønsker at tilegne sig det. Familiehuset er netop nu i gang med at gennemføre implementeringen af den evidensbaserede metode Feedback Informed Treatment (FIT i daglig tale), der skal være med til at sikre, at vi i endnu højere grad sikrer børn, unge og familier maksimal indflydelse på den hjælp vi tilbyder. Desuden har vi gennem 2022 tilegnet os viden omkring ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er en videreudvikling af den kognitive adfærdsterapi. Her er accepten af ubehagelige følelser og evnen til at tage ledsagende tanker mindre bogstaveligt helt central. Vi vil gennem hele 2023 modtage ekstern supervision i metoden, ligesom vi løbende mødes i monofaglige og tværfaglige kollegiale sparringer i huset. Arbejdsopgaverne vil være forskelligartede og der vil forekomme opgaver, som ikke foregår i Familiehuset, hvorfor bil og kørekort vil være en forudsætning. Praktiske oplysninger Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Tina Noesgaard på telefon 29 74 34 42, mail: tino@haderslev.dk eller leder Hanne Guldborg på telefon 30 32 99 45, mail: hkgu@haderslev.dk Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen senest den 23. januar 2023. Der forventes afviklet ansættelsessamtaler fredag den 27. januar og anden samtalerunde mandag den 30. januar 2023. Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation. Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.