Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en souschef til vores botilbud i Hobro

  • Blå Kors Danmark - Blå Kors Hjemmet Hobro
  • Ølsvej 16,9500Hobro,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en souschef og faglig leder til vores botilbud Blå Kors Hjemmet Hobro. Vi søger en person, der via ledelse og høj faglighed brænder for at gøre en forskel for borgere med mangeartede problemer indenfor hjemløshed, misbrug og psykiatri. Har du en særlig evne til at skabe faglig udvikling, følgeskab og trivsel i en tværfaglig medarbejdergruppe? Så er du måske vores nye souschef. Lidt om jobbet Som souschef på Blå Kors Hjemmet Hobro udgør du sammen med forstanderen den daglige ledelse, er stedfortræder for forstanderen og har et særligt ansvar for det faglige niveau og udviklingen deraf samt det overordnede ansvar for vagtplanlægning. Du samarbejder med forstanderen, bestyrelsen og Blå Kors Danmark om at sikre sammenhæng mellem institutionens og Blå Kors’ værdisæt, faglige retning og strategiske udvikling. Vi forventer, at du: Er bærer af det kristne livs- og menneskesyn. Har en anerkendende tilgang til borgere og medarbejdere. Har erfaring med psykiatri, misbrug eller arbejdet med socialt udsatte mennesker. Har erfaring med ledelse eller faglig ledelse. Er tydelig og lydhør. Har en skarp faglig profil og brænder for faglig fordybelse og udvikling. Ser værdien i tværfagligt samarbejde. Er struktureret og omstillingsparat. Kender til eller har erfaring med SEL §107, §108 og §110. Trives i en hektisk hverdag og formår at holde mange bolde i luften samtidig. Har en lederuddannelse eller ønsker at påbegynde en sådan. Har en socialfaglig, diakonal eller pædagogisk uddannelsesbaggrund. Har lyst til og meget gerne kendskab til at arbejde på en døgninstitution for socialt udsatte. Har flair for at arbejde med vagtplan og arbejdsplanlægning. Vi tilbyder et job med: Stor selvstændighed i arbejdet. Kompetente og engagerede medarbejdere. Et velfungerende hoved- og administrationskontor i Blå Kors Danmark, som bistår med bred viden og specifik hjælp. Gode kollegaer i lignende stillinger i Blå Kors Danmark. Godt samarbejde med bestyrelse og god ledelsessparring. Gode muligheder for faglig udvikling, supervision og efteruddannelse. Lidt om os Blå Kors Hjemmet Hobro er en selvejende døgninstitution bestående af en centerinstitution med 45 pladser og Minibo med 8 pladser. Begge steder er botilbud for mennesker med misbrugsmæssige, psykiske og sociale udfordringer, og begge steder har pladser, der henvender sig til hjemløse borgere. Vi ønsker at skabe rammer og muligheder for, at beboerne kan udvikle sig og få et meningsfyldt liv. Dette gør vi bl.a. ved at tilbyde en inddragende og struktureret hverdag med fokus på beskæftigelse, opholdsplaner, udredning, samtaler og socialt samvær. Vi møder alle i øjenhøjde og ligeværdigt og lægger vægt på god etik, værdier og refleksion. På Blå Kors Hjemmet er der humor og højt til loftet. Vi er åbne overfor at løse opgaverne på en anden måde men ser også værdien i tradition og struktur. Vi nyder at blive klogere menneskeligt og fagligt gennem temadage, kurser og supervision, og ser det tværfaglige samarbejde som grundlaget for godt fagligt arbejde. Vi støtter hinanden og er ikke bange for at træde til, hvis en kollega har brug for en hjælpende hånd uanset faggruppe og organisatorisk niveau. Blå Kors er en socialdiakonal hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til dette i din ansøgning. Ansøgning og samtale Ansøgningsfrist 12. januar 2023 Kl. 12:00 Ansættelse er pr. 1. marts 2023. Jobbet er en fuldtidsstilling (37 timer). Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse. Der afholdes to samtaler med ca. en uges mellemrum. Der vil blive foretaget en personlighedstest mellem de to samtaler. Forventet dato for første samtale 18. januar 2023. Forventet dato for anden samtale 26. januar 2023. Vi har en forventning om, at din ansøgning klart besvarer det konkrete jobopslag. Henvendelse og yderligere spørgsmål kan ske til konstitueret forstander Dennis Kongensholm Russi på 24 49 63 93 , vicegeneralsekretær i Blå Kors Danmark Lars Thidemann Jensen på 28 94 97 35 eller bestyrelsesformand Dan Månsson på 29 26 44 34 . Blå Kors Danmark er en kristen social hjælpeorganisation, der hjælper udsatte mennesker, herunder hjemløse, misbrugere og deres børn. Blå Kors driver væresteder, rådgivning, behandling, botilbud og støttecentre for disse grupper samt arrangerer lejre for udsatte børn og unge. Se mere på blaakors.dk .