Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagogfaglige medarbejdere - Den Kriminalpræventive Enhed

  • Albertslund KommuneDen kriminalpræventive enhed
  • 2620Albertslund,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) søger pædagogfaglige medarbejdere Stillingsbetegnelse: Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) søger pædagogfaglige medarbejdere til alment opsøgende og tryghedsskabende arbejde. Stillingerne er tidsbegrænset med udløb 31. december, 2023. Ansøgningsfrist: 20. januar, 2023 Afdeling: Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) Det tryghedsfremmende og kriminalitetsforebyggende arbejde i Albertslund har stor prioritet, og kommunalbestyrelsen besluttede derfor i 2021 at styrke området yderligere med en ekstrabevilling frem til 31. december 2023. Formålet er at supplere den eksisterende tryghedsindsats med en mere almenpædagogisk, hvor målgruppen ikke nødvendigvis udviser direkte kriminalitetsrelateret eller truende adfærd, men er børn og unge, der i kraft af deres gadeorienterede livsstil kan virke utryghedsskabende på omgivelserne. Som følge heraf er der etableret et team af ”brobyggere” målrettet pædagogisk motivations- og tryghedsarbejde i byens offentlige rum. Brobygger-teamet er forankret i kommunens kriminalpræventive enhed (DKE), en stabsenhed med direkte reference til områdedirektøren for Børn, Sundhed & Velfærd. DKE arbejder indenfor rammerne af det kriminalpræventive styresystem, hvilket ligeledes ses afspejlet i DKE’s metodiske afsæt, samt organiseringen og styringen af den bydækkende indsats. De nævnte stillingers faglige opgaveområde ligger indenfor den opbyggende og ressourceorienterede tilgang, og kan i særlige tilfælde indeholde individorienterede opgaver. Heraf følger at kendskab til klubområdet samt eksempelvis genoprettende processer, motivationsarbejde og boligsocialt (miljø-) arbejde vil være en fordel. DKE’s pædagogiske indsatser er organiseret under en operativ fagkoordinator, og det operative område samarbejder tæt sammen med DKE’s to øvrige koordinationsområder, proaktiv og reaktiv forebyggelse. Derudover er samarbejdet med de øvrige fag- og myndighedsområder i kommunen samt eksterne sektorer i region og stat, en forudsætning for at DKE lykkes med opgaven. Arbejdsopgaver i stillingen ·       Pædagogiske opgaver målrettet grupper og enkeltpersoner der bruger byrummet, herunder styrkelse af positive relationer til og i børne- og ungegrupperne, ·       brobygning til relevante etablerede tilbud i kommunen, ·       identifikation og forebyggelse af bl.a. mistrivsel og utryghedsskabende adfærd, ·       indgå i et koordineret samarbejde med relevante aktører, herunder myndigheder, institutioner, erhvervs- og foreningsliv, lokalpolitiet, det boligsociale område samt det             øvrige civilsamfund i byen ·       skriftlig dokumentation og erfaringsdeling Arbejdet skal understøtte DKE’s samlede kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats i byen. Arbejdstiden vil ligge i faste vagtplanlagte eftermiddags- og aftentimer på hverdage. Derudover arbejder Brobyggerne typisk én weekend eftermiddag/aften om måneden. Det forventes at ansøgeren generelt er nogenlunde fleksibel – både i forhold til at få vagtplanerne til at gå op, og i forhold til at dække ind for hinanden i forbindelse med sygdom og ferie. Kompetencer ·       Du har så vidt muligt en pædagogisk eller socialfaglig uddannelsesbaggrund, men kan også være studerende på et for stillingen relevant studie ·       Du har så vidt muligt erfaring med opsøgende og relationel pædagogisk virksomhed og gerne med individorienteret arbejde ·       Du besidder høj grad af dømmekraft, faglig integritet og kvalitetssans ·       Du har veludviklede sociale kompetencer og samarbejdsevner ·       Du formår at møde alle borgere i øjenhøjde samt vurdere situationer og afstemme dit eget udtryk så tillidsvækkende og konfliktnedtrappende som muligt ·       Du har overblik, god organisationsforståelse og forstår at arbejde i en politisk styret virkelighed ·       Du navigerer sikkert i det tværfaglige samarbejde, både internt i enheden og i forhold til andre samarbejdspartnere såvel i, som udenfor kommunen ·       Du kan opfylde kriterierne omkring skriftlighed i arbejdet Vi tilbyder ·       En plads i et topmoderne og forebyggelsesteknisk førende fagmiljø ·       Loyale, dygtige, engagerede og glade kollegaer ·       Et tæt sammentømret hold bestående af flere faggrupper, som evner at supplere og kvalificere hinanden indbyrdes ·       Et sjovt, uformelt, trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø ·       En dejlig by med gode engagerede borgere, herunder en masse skønne unge menneske Ansættelsessted og vilkår Stillingen er placeret under lederen af Den Kriminalpræventive Enhed i direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, og arbejdsstedet er med hovedsæde i DKE’s kontorlokaler på rådhuset. Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn. Timeantallet forhandles individuelt under hensyn til den samlede opgavevaretagelse, men er som udgangspunkt 10 timer fast ugentligt, tidsbegrænset med udløb 31. december 2023. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte fagkoordinator for det operative område Jonathan Gonzales på tlf. 23815023, eller stabschef Kasper Fisker på tlf. 21593512. Ansøgningsfrist: 20. januar, 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 5 med tiltrædelse hurtigst muligt. Du skal søge stillingen via kommunens hjemmeside www.albertslund.dk/job Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling. Det er en forudsætning for din ansættelse i Albertslund Kommune, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Albertslund Kommune har røgfri arbejdstid.