Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

SSA på specialområdet socialpsykiatri ved det skønne Syrenparken i Børkop.

  • Region Syddanmark
  • Fredehjemsvej 2,5591Kjellerup,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Hvem er du? Du brænder for at indgå i samarbejdet med og om borgerne, i en koordineret rehabiliterende indsats. Du byder ind med din monofaglighed og praksiserfaring i et tværprofessionelt samarbejde i en teambaseret organisation. Du er SSA og har lyst til at arbejde, 37 timer om ugen, med skiftende arbejdstider dag og aften, samt hver anden weekend, på det specialiserede socialområde, socialpsykiatri. I Region Syddanmark skal alle stillinger slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning. Hvem er vi? Socialcenter Lillebælt, afdeling Syrenparken er beliggende i Børkop og er et højt specialiseret regionalt botilbud for 46 borgere med psykiske sårbarheder. Syrenparken består af 3 bo-enheder. Herudover har vi et natteam, samt service og administration. Vi samarbejder også med en række frivillige. Der er 3 afdelingsledere, samt en række støttefunktioner såsom centersygeplejerske, planlægger, sekretær m.m. Personalet er tværprofessionelt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, peermedarbejdere og ergoterapeuter (i alt ca. 90 personer). Vi har endvidere et godt studiemiljø for SSA-elever og pædagogstuderende. Opgaven Vi sætter borgeren først! Målet er at skabe mest mulig værdi for den enkelte borger. Sammen med borgeren og vores samarbejdspartnere skal vi vedholdende og kompromisløst arbejde for, at socialområdet skaber mest mulig oplevet livskvalitet for den enkelte borger under de givne rammer. Opgaven er bl.a. at understøtte den sundhedsfaglige og pædagogiske opgave jf. sundhedsloven og serviceloven. Der er behov for systematisk dokumentation af de sundhedsfaglige indsatser. Mange borgere er i behandling med psykofarmaka, og kan have livstilsproblematikker, som kræver en særlig indsats. Derfor er der brug for social- og sundhedsassistenter, som kan understøtte denne opgave , og som samtidigt kan have borgerens ønsker og behov tænkt med, således at borgerens empowerment proces styrkes. Opgaven er også at yde hverdagsrehabilitering til borgere, med sociale og psykiske problemer. Nogle kan have svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov, hvilket stiller krav til medarbejdernes kommunikative færdigheder, samt evne til at kunne se bag adfærden. Det er borgere med massive sociale og psykiske problemer, hvor deres forhold til omgivelserne ofte er kaotiske og konfliktfyldte. Faglige metoder og tilgange Med et rehabiliterende sigte anvender vi LA2, kognitiv behandling, NADA, og Åben Dialog som tilgang. Vi tilbyder: Et botilbud i stor udvikling, med uddannede, erfarne og engagerede kollegaer Regelmæssig supervision, teammøder og refleksion Mentorordning og god introduktion til specialet Kursus og uddannelse efter tilbuddets kompetenceudviklingsplan Indflydelse på egen arbejdsplan via "Min Tid" Overenskomstløn + beklædningsgodtgørelse + evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale. Vi søger en kollega: Der er fagligt bevidst og ønsker aktivt at deltage i Syrenparkens udvikling og kvalitetssikring Der har gode samarbejdsevner og sætter pris på et godt arbejdsmiljø Der er åben og anerkendende i kommunikation og adfærd Der er mødestabil og fleksibel Der har kørekort til personbil. Har du lyst til at være en del af fantastiske Syrenparken, hører vi meget gerne fra dig. Yderligere informationer gives gerne: Afdelingsleder: Birgitte Rosenberg, tlf. 24 34 60 70 Jan Schultz, tlf. 21 35 68 59 Sarah Bro Petersen, tlf. 21 72 84 55 Ansøgningsfrist: Den 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler : Afholdes den 17. januar 2023 Tiltrædelse: 1. marts 2023 eller efter aftale Arbejdssted: Syrenparken, Syrenvej 18, 7080 Børkop Der vil blive indhentet reference, samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende. Du kan få mere viden om Syrenparken, ved at lytte til podcasten ”Syrenparkens stemmer”. Her kan du høre medarbejdere og borgeres perspektiver på at arbejde og bo på Syrenparken. Du kan finde podcasten på alle Podcast streaming tjenester, søg efter ”Syrenparkens stemmer”. Podcasten er udarbejdet af en af Syrenparkens frivillige.” https://open.spotify.com/show/0iaCfOqJ2bbSknErZl3nlm