Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Misbrugsbehandler til voksenteam, Misbrugscenter Sønderborg

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi tilbyder en fuldtidsstilling som misbrugsbehandler, hvor arbejdstiden er placeret i dagtimerne. Arbejdspladsen benytter sig af flekstidsaftale, som giver en fleksibilitet i egen kalenderstyring. Derudover gives der et tillæg for arbejdet med særlig vanskelig gruppe. Som voksenbehandler vil du primært arbejde med borgere fra 23 år og op efter; fortrinsvist med borgere, som rummer en stofproblematik. Opgaverne er varierende og omfatter blandt andet: •    Råd og vejledning til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere •    Motivationsarbejde og rusmiddelbehandling både i gruppe og individuelt •    Sagsbehandling, herunder sagsåbning og udredning med screening og indberetning til forskellige nationale databaser •    Dokumentation, herunder udarbejdelse af handle- og behandlingsplaner, indstillinger og afgørelser samt journalisering •    Koordinering af indsatsen indenfor kommunen og udenfor kommunen •    Social- og sundhedsfagligt arbejde i substitutionsbehandling Tre gode grunde til at arbejde sammen med os: 1.    Du vil indgå i et stærkt arbejdsfællesskab med høj faglighed, hvor dine faglige kompetencer vil blive værdsat og sat i spil i det tværfaglige team. Med andre ord vil du ikke være alene med dine opgaver. Der vil altid være kollegaer, når du har brug for faglig sparring eller hjælp til at træffe en beslutning. 2.    Du bliver klædt godt på! Vi sørger for en opstart med grundig introduktion med mentorordning, og hvor der er plads til at være ny. Der er mulighed for at reflektere over læring i supervision med ekstern supervisor. 3.    Du får mulighed for at deltage i fælles temadage, kurser og konferencer. Vi søger en medarbejder der: •    Er uddannet socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske, og har minimum 2 års erfaring i arbejdet med borgere i udsatte positioner. •    Kan lide arbejdet med målgruppen og at dette afspejler sig i tilgangen til borgerne. •    Kan arbejde såvel i team som selvstændigt, herunder træffe beslutninger. •    Har lysten og evnen til at varetage gruppeforløb med borgere. •    Har en stor bevidsthed om hvilke personlige kompetencer der fremmer arbejdet med målgruppen og er i besiddelse af disse. •    Er faglig nysgerrig både på borgeren, på dine kolleger, på dig selv og egen praksis. •    Behersker dobbeltrollen som myndighedsperson på den ene side og på den anden side vejleder/rådgiver/behandler for borgeren eller andre samarbejdspartnere. •    Er indstillet på at området fordrer vedholdenhed, udholdenhed og mod i egen proces i at være ny. •    Er i balance med sig selv, kan justere løbende og mestrer at have mange bolde i luften på en gang. •    Har stærke kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt. •    Kan omstille dig sammen med organisationen. •    Er IT-kyndig og nysgerrig på digitalisering i bred forstand indenfor området. •    Er i besiddelse af humor, engagement og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø. •    Har kørekort til kategori B Om Misbrugscenter Sønderborg: Misbrugscentret varetager den social- og lægefaglige stofmisbrugsbehandling, samt alkoholbehandling i Sønderborg Kommune. Centerets målgruppe er borgere med rusmiddelproblematik i alderen 12 år og op efter. Der er en stor forskellighed i borgergruppens livssituation både hvad angår alder, beskæftigelse, sociale relationer med mere. Med rehabilitering for øje arbejdes der med målrettede, tidsbestemte samarbejdsprocesser for at sikre helhedsorienterede og sammenhængende indsatser på tværs af faglige og organisatoriske snitflader. Dette for at optimere borgers mulighed for recovery. Der arbejdes teambaseret ud fra kompetencer, erfaring og funktioner. Vi er interesserede i hinandens arbejde, og hos os er kommunikation og trivsel et fælles ansvar. Vi er en engageret medarbejdergruppe, hvor vi vægter tværfaglig sammensætning af medarbejdere. Vi består af sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, administrativ, ergoterapeut og læge, som ser det som en styrke at bringe hinandens forskellige fagligheder og kompetencer i spil, for i samarbejdet at skabe de bedste betingelser for borgernes recoveryproces. Ansøgningsfrist: 17. januar 2023 Samtaler: Afholdes d. 25. januar 2023 Tiltrædelse: 1. marts 2023 Der afholdes informationsmøde vedrørende stillingen den 12. januar fra kl. 15.30 – 16.30. Informationsmødet foregår på Kongevej 19, 6400 Sønderborg. Tilmelding er ikke krævet. Kontaktperson: Afdelingsleder Ole Sonne Jakobsen, telefon 27 90 71 21 Sønderborg Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Ved tilbud om ansættelse indhenter Sønderborg Kommune efter samtykke offentlig børne- og straffeattest.