Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hygiejnesygeplejerske til MRSA-enheden i Region Midtjylland ved Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8000Århus C,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Trives du i en udadvendt konsulterende rolle og er du dygtig til at begå dig på tværs af sektorer, hvor faglighed og samarbejde værdsættes højt? MRSA-enheden, Region Midtjylland søger en hygiejnesygeplejerske til en fast stilling på fuld tid pr. 1. april 2023. Om MRSA-enheden MRSA-enheden er en del af Infektionshygiejnisk Afsnit ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital. MRSA-enheden betjener hele Region Midtjylland ved at koordinere MRSA-indsatsen på tværs af sundhedssektoren i Region Midtjylland og yder rådgivning vedrørende MRSA og andre resistente mikroorganismer til praktiserende læger og personale i den primære sundhedssektor. Derudover har enheden til opgave at understøtte etablering og organisering af den generelle infektionshygiejniske indsats i Region Midtjyllands 19 kommuner. I MRSA-enheden er ansat to hygiejnesygeplejersker. To speciallæger i Klinisk Mikrobiologi deltager i arbejdet. Arbejdsopgaverne er meget varierende med stor grad af selvtilrettelæggelse. Vores hovedfokus er på Rådgivning til praktiserende læger i forbindelse med MRSA/CPO-positive borgere Rådgivning til kommunale institutioner med kontakt til MRSA/CPO-positive borgere Vejledning af MRSA-positivt sundhedspersonale Udbrudshåndtering og smitteopsporing i forbindelse med udbrud på institutioner Samarbejde med de kommunale hygiejneorganisationer Undervisning i infektionshygiejne til de kommunale hygiejneorganisationer Udarbejdelse af infektionshygiejniske retningslinjer i samarbejde med hygiejnekontaktpersoner Forventninger Vi ønsker en engageret kollega, gerne specialuddannet hygiejnesygeplejerske. Hvis ikke du har specialuddannelse i infektionshygiejne, forventes du at være villig til at gennemføre denne, når det bliver muligt. Du skal have gode tværfaglige samarbejdsevner og kunne overskue mange arbejdsopgaver. Du forventes også at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø både i afdelingen og blandt de mange samarbejdsparter. Der vil blive lagt vægt på følgende kompetencer Bred klinisk erfaring og gerne erfaring fra primærsektoren Diplomuddannelse eller tilsvarende videreuddannelse Ledelses- eller undervisningserfaring Erfaring med projektarbejde Kan læse og anvende engelsk faglitteratur Kan arbejde selvstændigt Da der er transport til Region Midtjyllands kommuner, institutioner, praktiserende læger og borgere med MRSA, er det en stor fordel, at du har kørekort og egen bil. Vi tilbyder Du bliver en del af en stor og velfungerende afdeling, hvor vi værdsætter det gode tværfaglige samarbejde. Vi har et godt, spændende og udfordrende arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj faglighed, åbenhed, tillid og respekt. Desuden Mulighed for faglig og personlig udvikling Afvekslende arbejdsopgaver på mange forskellige niveauer i primærsektoren Høj grad af indflydelse og ansvar for egne arbejdsopgaver Mulighed for at deltage i faglige kurser, møder og konferencer i ind- og udland Mulighed for at arbejde hjemmefra, når dette er mest rationelt Stillings- og funktionsbeskrivelse og kommissoriet for MRSA-enheden kan ses på MRSA-enhedens hjemmeside . Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Svend Ellermann-Eriksen på 7845 5600 eller til hygiejnesygeplejerske Helle Thomsen, MRSA-enheden på 2374 4214. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest d. 27. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 6, 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.