Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist -Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

  • Region Syddanmark
  • Baagøes Allé 15, Indgang 90, 5. sal,5700Svendborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi er en afdeling i kontinuerlig udvikling og har derfor fortsat behov for, at styrke den sygeplejefaglige udvikling og kvalitet. Stillingen som klinisk sygeplejespecialist er med tiltrædelse den 1. marts 2023 - eller efter nærmere aftale. Det er en fast stilling på 37 timer pr. uge med fordeling af udviklings- og kvalitetsmæssige opgaver og klinisk praksis 50/50. Du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde - og ledelsen prioriterer udviklingsarbejde højt. Du vil indgå i weekendarbejde hver 3. weekend. Vagtarbejde kan forekomme. ? Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde? I Geriatrisk Afdeling er vi ca. 130 ansatte fordelt på forskellige tværfaglige funktioner. Vi arbejder ud fra det sammenhængende patientforløb, og det betyder, at patienten bliver modtaget af geriatriske sygeplejersker i FAM. Under indlæggelsen arbejdes tværfagligt, hvor vi sætter patienten og dennes pårørende først. Geriatrisk sengeafsnit består af 32 senge, Geriatrisk Klinik modtager ambulante patienter. Vi har ansat sygeplejersker til at varetage udskrivelsesfunktionen, hvor vi lægger stor vægt på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Vi er en afdeling, der er kendetegnet ved at arbejde målrettet med udviklingen af det gode patientforløb. Vi sætter patienten først, har høj sygeplejefaglig kvalitet og prioriterer kompetenceudvikling og patientsikkerhed. Geriatrisk Afdeling er koordinerende for demensområdet på OUH og den fortsatte udvikling af Svendborg Sygehus som demensvenligt sygehus. Vi er en velfungerende afdeling med et godt arbejdsmiljø og engagerede kollegaer, der brænder for det geriatriske speciale. Vi sørger for en grundig introduktion til afdelingens specialer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med afdelingens 2 andrekliniske sygeplejespecialister og 2 udviklingsterapeuter.  De kliniske sygeplejespecialister arbejder med udvikling og implementering. Vi har lige nu fokus på: Udvikling af akutområdet og samarbejde med kommuner og almen praksis. Implementering af virtuel afdeling Implementering af My MedCards, My Skills og digital kompetenceudvikling Kvalificering af onboardingforløb Fortløbende fokus på afdelingens behov for udvikling og undervisning Den rehabiliterende tilgang til patienterne Patientnær dokumentation Vi forventer at du: Er uddannet sygeplejerske og har efteruddannelse på enten master- eller kandidatniveau Kan skabe overblik over afdelingens sygeplejefaglige behov for udvikling- og kvalitetssikring samt kompetenceudvikling Arbejder med udvikling, projekter eller forskning ud fra stringente metoder Er ansvarlig for afdelingens kvalitetsarbejde og afdelingens patientsikkerhed Er ansvarlig for at supervisere og vejlede afdelingens faglige ressourcepersoner i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed Arbejder systematisk med udvikling af sygeplejepraksis og afdelingens kerneopgaver med afsæt i egen og andres udviklings-, projektarbejde og eller forskningsarbejde Kan tilegne dig og bearbejde ny viden og erfaringer og kobler det til klinisk praksis Tager initiativ til at planlægge og gennemføre undervisning i et givent fagrelevant emne Skaber og formidler ny viden, så det giver mening for klinisk praksis Overskuer høj grad af kompleksitet og demonstrerer overblik i kliniske- og organisatoriske beslutningsprocesser Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientsikkerheden og arbejdsmiljøet Er udviklingsorienteret og forandringsvillig i takt med stigende faglige og organisatoriske krav Anerkender og respekterer forskelligheder Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtigelse og ansvarsfølelse over for patienter, pårørende og kollegaer Samarbejder og inddrager patienter og pårørende med respekt for deres integritet, autonomi, holdninger og værdier og arbejder aktivt med udviklingen inden for dette Løn og ansættelsesvilkår: Aflønning sker i henhold til overenskomst med DSR, og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt. Yderligere oplysninger: Funktionsbeskrivelse kan ses her: Funktionsbeskrivelse - Klinisk Sygeplejespecialist Du er også meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Bente Vind på telefon 20 46 04 30 eller chefsygeplejerske Janeke Espensen på telefon 23 23 84 87. Ansøgningsfristen er den 17. februar 2023, kl. 8.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. februar 2023. Vi håber du vil være en del af vores fantastiske afdeling og glæder os til at høre fra dig.