Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk Sygeplejespecialist til Forberedelse og Opvågning

  • Region Syddanmark
  • Baagøes Allé 15,5700Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du en åben og anerkendende tilgang, og formår med din energi og drivkraft at involvere personale og skabe resultater? Så er det dig, vi søger . Forberedelse og Opvågning har brug for dig, der vil være med til at lede udviklingen af sygeplejen, sikre kvaliteten i klinisk praksis og arbejde med implementering af den nyeste viden. Du skal gå forrest, have stor selvstændighed og være initiativrig. Vi søger en Klinisk Sygeplejespecialist på 37 timer med start pr. 1. marts 2023 eller før hvis du kan. Stillingen er en kombinationsstilling, og rammen for fordelingen mellem udviklings-/forskningstid og klinisk arbejde vil være 50/50 afhængig af aktuelle opgaver og projekter. Du har weekendvagt hver 4. uge, og du kan også forvente nogle vagter. I din oplæringsperiode og ferier må det forventes at arbejdet primært vil være i klinikken. Forberedelse og Opvågning: I Forberedelse og Opvågning (FOPA) observerer, plejer og behandler vi børn og voksne. Hos os møder de elektive operationspatienter ind til forberedelse forud for operation og kommer til observation efter endt operation og hjemsendes. De patienter, der skal indlægges efter komplekse operationsforløb observeres i den del af FOPA, der har døgnåbent. Her har de akutte patienter også deres opvågningsforløb. Vi har et tæt samarbejde med de kirurgiske specialer, og sygeplejersker fra specialerne har også dagligt fremmøde i afsnittet. FOPA er forankret i Anæstesiologisk Intensiv Afd. V., Svendborg, som har en koordinerende rolle i forhold til de fælles patientforløb. FOPA består af fire fysiske enheder, en i Nyborg og tre Svendborg. Du vil blive ansat i hele Forberedelse og Opvågning men primært have arbejdssted i Svendborg. Dine ansvarsområder og opgaver vil være: Igennem arbejdet i klinisk praksis at identificerer og analysere kliniske problemstillinger med henblik på at udøve forskningsbaseret praksis for derved at sikre patienten den højest mulige sygeplejekvalitet inden for specifikke kliniske områder og patientforløb. Medvirke til at skabe sammenhængende og effektive patientforløb med fokus på patienttilfredshed og patientinddragelse At facilitere og udvikle en forskningsbaseret klinisk praksis forbundet med og udsprunget af klinisk praksis, samt medvirke til implementering af Strategi for sygepleje og arbejdet med indsatsområderne At undervise og vejlede kolleger samt medvirke til introduktion og oplæring af nye kolleger, samt kompetenceudvikling af erfarne kolleger At være redaktør i infonet og medvirke til udarbejdelse og implementere retningsgivende dokumenter relevant for den kliniske praksis At deltage i forbedringsarbejdet i afdelingen og medvirke til at skabe overblik og sammenhæng på kvalitets- og forbedringsområdet og være ressourceperson i forhold til anvendelse af OUH’s metoder til forbedringsarbejdet At arbejde med og understøtte funktionsledelsen i forbedringsarbejdet, herunder ved tavlemøder med opdaterede data At deltage i arbejdet med patientsikkerhed ved proaktiv og reaktiv risikostyring Tæt sparringspartner til afdelingssygeplejersken og nærmeste overordnede for medarbejderne i afsnittet ved afdelingssygeplejerskens fravær Vi forestiller os, at du: Har lyst, evner og klinisk kompetence til at yde sygepleje af høj kvalitet. Har et højt fagligt engagement og er interesseret i kontinuerlig faglig og personlig udvikling. Er samarbejdsorienteret, serviceminded og medvirker til, at patienterne og deres pårørende oplever sig set, hørt og respekteret. Trives i et miljø med flow og mange interessenter. Har energi og godt humør, og tager ansvar for det gode arbejdsmiljø. Har erfaring med opvågning, men det er ikke et krav Vi kan tilbyde: Et spændende job med mulighed for at præge udviklingen i et nyt afsnit At blive en del af en afdeling med fokus på det gode patientforløb og forbedringer, så patienterne oplever sig set, hørt og respekteret. At blive en del af en afdeling med et rigtig godt arbejdsmiljø og hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt. Uddannelseskrav: Autorisation som sygeplejerske Master i klinisk sygepleje (MKS) eller kandidatgrad i sygepleje (cand. Cur.) eller sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand. Scient. San) eller anden relevant masteruddannelse. Eller ønske om at gå i gang. Løn- og ansættelsesforhold: Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid. Ansøgningsfrist d. 19. januar 2023. Ansættelsessamtaler d. 25. januar 2023 Du er meget velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Camilla Bloch Jespersen, mail: camilla.bloch.jespersen@rsyd.dk og tlf. 20 48 08 03, for yderligere oplysninger eller hvis du har lyst til at komme forbi og se og høre mere om Forberedelse og Opvågning. Vi glæder os til at høre fra dig.