Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hjertesygdomme Laboratorium 2, Aarhus Universitetshospital, søger sygeplejerske til fast stilling

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Laboratorium 2 søger en sygeplejerske til en fast stilling på 37 timer pr. uge fra den 1. marts 2023 eller efter aftale. Om afsnittet Hjertesygdomme Laboratorium 2 er en del af en stor Hjerteafdeling, hvor samarbejde omkring det gode patientforløb er i centrum. Vi undersøger og behandler elektive og akutte patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsuffiens, strukturel hjertesygdom, hjertetransplanterede samt pulmonal hypertension. Arbejdet foregår i et operationsmiljø, hvor man arbejder i teams af 3 sygeplejersker og 1 læge. Der er et stort patientflow og mange subakutte og akutte patienter, avanceret teknologi, tætte tværfaglige samarbejdsrelationer, høj faglighed og fokus på omsorg og sikkerhed for den enkelte patient. På afsnittet er vi i alt 40 sygeplejersker, som alle er specialuddannede til opgaverne. Der er en høj anciennitet, gode kolleger, vilje til fortsat at udvikle sygeplejen og de kliniske kompetencer. Udover et stort fagligt engagement, er vi også en social afdeling, der mødes på tværs udenfor arbejde. Den daglige mødetid er fra kl. 8 - 15.30/16.00. Weekendarbejde ca. hver 4. weekend. Efter ca. 10 måneder er der rådighedsvagt fra hjemmet eller vagtværelse. Oplæringen er individuel og velstruktureret, og strækker sig over ca. 10 måneder. Kvalifikationer Det er et krav , at ansøger har minimum 2 års relevant klinisk erfaring. Vi forventer, at du har erfaring, interesse og flair for akutte og teknisk prægede arbejdsopgaver lyst og evne til at indgå i og bidrage til et positivt og effektivt tværfagligt samarbejde ro og overblik til at arbejde med både koncentrerede og akutte opgaver kan trives med hurtigt patientflow og dermed yde korttidssygepleje interesse i og erfaring med vejledning af sygeplejestuderende. Vi tilbyder et spændende speciale med mulighed for personlig og faglig udvikling gode kolleger et tæt samarbejde mellem læge og sygeplejersker på stuen en fleksibel arbejdsplads med mulighed for at tage hensyn til den enkelte et højt ambitionsniveau og stolthed over de tværfaglige resultater tilfredse patienter. Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Shila Mikkelsen på 2154 9622. Der er også mulighed for at aftale studiebesøg og opleve miljøet og de sygeplejefaglige funktioner. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4, 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.