Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jobcenter Frederikshavn - Mestringsgruppen søger snarest muligt en psykolog til vikariat

  • Frederikshavn Kommune
  • Rådhus Alle 100,9900Frederikshavn,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du uddannet psykolog og vil du være en del af et engageret tværfagligt team, som hver dag gør en forskel for borgere, kolleger og samarbejdspartnere i Jobcenteret Frederikshavn? Brænder du for at arbejde resultatorienteret, målrettet og med individuel udvikling? Ønsker du at arbejde med borgere, som kan have komplekse udfordringer af faglig, personlig, social eller helbredsmæssig karakter i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv? Så er det måske dig vi søger! Mestringsgruppen er en udførerenhed, som er forankret internt i Jobcenter Frederikshavn, hvormed vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartnere og kollegaer. Teamet består af engagerede og fagligt dygtige psykologer, coaches, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut og mindfullnes instruktør. Humøret i teamet er højt, omgangstonen er uformel, og vi prioriterer et godt arbejdsmiljø. Vi tilbyder en arbejdsplads, som giver dig indflydelse på din arbejdsdag og et fagligt forum med kollegial sparring. Som psykolog i Mestringsgruppen er opgaven at sikre den helt rette indsats i forhold til borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og du får en unik mulighed for at arbejde med: varetagelse af coachende samtaleforløb på op til 8 og 13 ugers varighed. Coachforløbene henvender sig til borgere med stress, angst, depression og andre psykiske lidelser, hvormed du får mulighed for at arbejde med en bred vifte af psykologfaglige problemstillinger. Ud over den coachende tilgang har du metodefrihed under ansvar for, at opsøge sparring på dine sager, når der er behov for det. samarbejde tværfagligt i teamet, idet samtale indsatsen kan kombineres med tilbud som f.eks. mindfulness og afspænding. udarbejde skriftlige midt- og afslutningsnotater, hvor du: beskriver forløbet, progression ift. tilknytningen til arbejdsmarkedet, eventuelle psykologiske skånehensyn, relevante indsatser eller behandlingsmuligheder mv. udarbejde screeningsnotater, psykologfaglige vurderinger og psykologiske undersøgelser med brug af testning (bl.a. WAIS-IV og MCMI-III) til brug for borgerens videre forløb i Jobcenteret. Der kan også være behov for din sparring på baggrund af tidligere udarbejdede udredninger fx ift. borgers skånehensyn eller bedste rammer for beskæftigelse. facilitere sparring, supervision og undervisning til andre fagligheder, herunder kolleger i teamet, sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter eller andre, vedrørende psykologfaglige temaer. facilitere gruppeforløb for jobcenterets borgere, eventuelt i samarbejde med andre fra teamet. selv at modtage sparring, intern supervision ved psykologer samt løbende fastlagt tværfaglig sparring med hele teamet. Kerneopgaven Vi gennemfører indsatser for borgere, der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet, hvor målet er selvforsørgelse. Derudover er der en række delmål: Raskmelding eller delvis raskmelding for sygedagpengemodtagere. At kontanthjælpemodtagere efter forløb er klar til virksomhedspraktik. At personer i ressourceforløb får værktøjer til at styrke hverdagsmestringen herunder evnen til at tage ansvar for eget liv og egne valg. Motivere og udvikle borgernes personlige og arbejdsmæssige ressourcer ift. beskæftigelse. Borgeren får indsigt i egen kompetencer og udviklingsmuligheder. At borgerne støttes i, at agere i forhold til at opnå egne mål. At borgeren opnår en øget selvindsigt i de fysiske og psykiske symptomer og lærer at håndtere disse. Løn- og ansættelse i henhold til gældende overenskomst for jobbet. Stillingen er et vikariat på 34 timer om ugen frem til 30. juni 2023, men med mulighed for forlængelse. Yderligere oplysninger: Kan fås ved at kontakte teamleder for Mestringsgruppen Natascha Gajhede, telefon 98455798 / mobil: 51689911. Ansøgningsfrist: 12. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt: i uge 3 Jobcenter Frederikshavn er opdelt i nedenstående afdelinger: PI – projekt og integration – uførerenhed, integration, sprogskole og særlige indsatser Team job og vejledning – for ledige borgere (forsikrede ledige og visitation til kontanthjælp) og for sygemeldte borgere. Team job og udvikling – kontanthjælp, over 30 år og ressourceforløb samt Udførerenhed og jobafklaringsforløb KUI – kommunale ungeindsats Ydelse – ydelsesbehandling på alle ydelsesområder samt enkeltydelser Administration – fælles administrativ understøtning af hele Jobcenter Frederikshavn