Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Anneshave, Midlertidige pladser

  • Aalborg Kommune Anneshave Midlertidige pladser
  • Annebergvej 173,9000Aalborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi kan tilbyde: En spændende arbejdsplads, hvor dine faglige og koordinerende kompetencer vil blive sat i spil i den daglige opgaveløsning i forhold til kompetence profilen som social- og sundhedsassistent En hverdag der er præget af højt aktivitetsniveau og mange kontakter til hhv. borgere, pårørende, eksterne- og interne samarbejdspartnere En arbejdsdag, hvor du dagligt stilles overfor nye opgaver i relationen, plejen og behandlingen af borgerne Samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for faglig sparring, udvikling og tæt samarbejde på tværs af vagtlag En arbejdsplads hvor vi arbejder på at sikre bedst mulig kvalitet i opgaverne omkring borgerne Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Vi søger en medarbejder til følgende stilling: Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer/ugen Arbejdstiden er dag eller aften - Der arbejdes som udgangspunkt hver 2 weekend Nye weekend-arbejdsmetoder kan afprøves i fremtiden Besættelse 1. februar 2023 / 1. marts 2023, eller snarest muligt derefter Anneshave midlertidige boliger er et tilbud til patienter og borgere, der i en kort periode har behov for yderligere udredning og/eller pleje- og behandling. De fleste borgere der visiteres hertil komme fra indlæggelse på sygehus eller indskrives fra eget hjem. Formålet med de midlertidige pladser er blandt andet at bidrage til forebyggelse af unødvendige indlæggelser eller genindlæggelser, at give borgere med ændring i plejebehov en ekstra indsats med henblik på igen at kunne mestre hverdagen og borgere der har behov for et kortere aflastningsophold. Anneshave er et nybygget center med rigtig gode og flotte fysiske rammer. Medarbejdergruppen er kendetegnet ved at være dedikerede, engagerede og faglig dygtige. Der er et godt sammenhold, og vi løfter i flok. Dine primære opgaver vil være: At sikre at borgerne modtager en professionel, faglig og kompetent pleje og omsorg, så de kan føle sig trygge ved dig og ved opholdet på Anneshave At fungere som fagprofessionel medarbejder med dertil hørende opgaver inden for dit kompetence- og professionsområde Faglige kompetencer: Vi forventer og vægter højt: At du har uddannelse som social- og sundhedsassistent At du brænder for sundhedsfaglig koordinering og trives i det nære sundhedsvæsen At du er sundhedsfaglig rollemodel og er god til sparring med andre faggrupper At du kan varetage rollen som fagperson, hvor dygtighed, overblik, nærvær, rummelighed og dialog er dine vigtigste faglige redskaber At du er fortrolig med elektronisk dokumentation, gerne kendskab til CURA At du vægter høj kvalitet i dit arbejde og i dokumentationsopgaven At du evner at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgerne At du arbejder målrettet på sundhedsfremmende og forebyggende indsats At du vægter relationel koordinering højt Personlige kompetencer: Vi forventer at du er: Ansvarsbevidst og i stand til at bevare overblikket i akutte situationer At du kan samarbejde, både monofaglig og tværprofessionelt, samt med borgere og pårørende Er tydelig i din kommunikation, ansvarsfuld og handlekraftig Selvstændig og imødekommende i forhold til dine opgaver og de nye tiltag der kommer Kender og anerkender egne og andre kompetencer At du er god til samarbejdet i et team – hvor fælles retning er et vilkår for at kerneopgaven lykkes Arbejdsstedets adresse: Anneshave, Annebergvej 173, 9000 Aalborg Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Schanne Vad Elgaard på telefon 9931 6547, assisterende leder Joan Sylvestersen tlf. 2081 8447 eller konstitueret plejehjemsleder Asia Christensen på telefon 2261 0992 for yderligere spørgsmål til stillingen. Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.