Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Vi tilbyder et spændende job, hvor du tilknyttes det kolorektale team og skal deltage i udredning og behandling af patienter med kolorektale lidelser. Mave- og Tarmkirurgi varetager alle funktioner inden for det mave-/tarmkirurgiske område, inklusiv de højt specialiserede funktioner, som er organiseret i teams. Herudover varetager afdelingen på hovedfunktionsniveau et bredt udsnit af generelle kirurgiske lidelser i mave-tarmkanalen samt alle akutte funktioner. Endvidere indgår afdelingen i varetagelsen af Vestdansk Blødningscenter og Traumeteamet. Akut og Traumefunktionen er organiseret i eget Akutte kirurgiske team. Modtagelsen af de akutte kirurgiske patienter håndteres primært i regi af den Fælles Akutafdeling. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kirurgi og også gerne med et afsluttet kolorektal fellow forløb. Der ønskes en tilknytning til det minimale-invasive kolorektale team, hvor ansøger i samarbejde med de øvrige speciallæger skal varetage behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom og rektumcancer, og således gerne må dokumentere interesse og erfaring med både laparoskopisk- og robotkirurgi, såvel som den endoskopiske kirurgi.  Ansøger skal tillige indgå i det etablerede samarbejde med afdeling for Kvindesygdomme vedrørende endometriose kirurgi. Ansøger skal kunne dokumentere forskningsaktivitet, gerne Ph.d. eller tilsvarende kvalifikation. Afdelingen har en stor forskningsaktivitet, som ledes af afdelingens tre professorer. Der vil således være gode muligheder for forskning. Vagtfunktionen vil på ansættelsestidspunktet være 10-12 skiftet tilstedeværelsesvagt med to-holdsdrift på hverdage og 1-holdsdrift på lørdage, søndage samt helligdage. Herudover er der en 10-12 skiftet dagtjeneste kl. 9-15 lørdage, søndage samt helligdage. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Charlotte Buchard på 2044 7004 eller chanoe@rm.dk , eller overlæge Anders Tøttrup på 3059 5108 eller andtoe@rm.dk . Funktionsbeskrivelsen kan ses her . Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Ansøgningen samt relevante bilag skal være modtaget senest den 15. januar 2023. Ansættelsessamtale stiles mod afholdelse i uge 4, 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.