Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter til en fast stilling fra 1. marts 2023, der i udgangspunktet er på 37 timer.

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nysgerrig på psykiatri? Som medarbejder på S7 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder systematisk med viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændring i klinisk praksis. Vi har stort fokus på non-farmakologiske tiltag, Safeward og miljøterapi, som grundsten til nedbringelse af tvang. Vi er et skærmet afsnit med plads til 26 patienter, målgruppe er patienter med psykotiske tilstande, herunder patienter med skizofreni og dobbeltdiagnoser. Som afsnit vægter vi fagligheden og den personlig udvikling, det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med patienter og pårørende. Vi er fantastisk gode til de komplekse patientforløb, hvor vi bruger hinandens forskellige faglige- og personlige erfaringer i samarbejdet omkring patienten. Som kolleger har vi en positiv og anerkendende tilgang til vores patienter og til hinanden, som er med til at skabe en god stemning og et godt arbejdsmiljø. I vores personalegruppe, vægter vi humor, godt arbejdsmiljø samt respekt og ordentlig kommunikation med og om hinanden, og vi bruger i høj grad hinandens faglige baggrund og erfaringer til at løse mulige udfordringer i afsnittet. Se videoerne om arbejdet i psykiatrien: https://www.psykiatrien.rm.dk/uddannelse/sygeplejerske/Karrieremuligheder-som-sygeplejerske/ Dine arbejdsopgaver vil bl.a. komme til at omfatte: Samarbejde med patienterne omkring handleplaner. Brug af EPJ og Klinisk Logistik Arbejde med metoder inden for deeskalering og reviews Fokus på nedbringelse af tvang Kontinuerlig udvikling af sygeplejen Aktiviteter med vore patienter Vi er et døgnafsnit, så der vil være blandede vagter (dag/aften/nat) samt arbejde hver 2. eller 3. weekend. Vagtplanen administreres gennem systemet MinTid, hvor du har mulighed for at få stor indflydelse på egen vagtplan, bl.a. fordi vi har en dygtig vagtplanlægger i afsnittet, der tager individuelle hensyn. Så vidt muligt arbejder man kun i 2 vagtlag. Vi planlægger en to ugers introduktion, før du starter i sengeafsnittet, hvor " Den fælles introduktion af sundhedsfagligt personale" vil udgøre den primære del. Her vil I blandt andet blive informeret om: - Psykiatriens værdigrundlag - Arbejdet med arbejdsmiljøindsatsen i hospitalspsykiatrien - Psykopatologi - EPJ og klinisk logistik - Deeskaleringsindsatsen og konflikthåndtering - Fokuseringen på Safewards Derudover tilbyder vi: Faglig sparring, herunder månedlig supervision med supervisor. En høj grad af tværfagligt samarbejde i afsnittet mellem fysioterapeut, ergoterapeuter, sosu-assistenter, Pædagoger, sygeplejersker, læger og psykologer. Mulighed for at arbejde i et sygeplejefagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug og somatiske udfordringer Kursus i konflikthåndtering Mentorordning og introduktionsprogram Mulighed for Psykiatrisk Suppleringsuddannelse for Social- og Sundhedsassistenter Ønsker du yderligere oplysninger kan du rette henvendelse til oversygeplejerske Kirsten Bo-Kristensen på mail. kirbok@rm.dk eller oversygeplejerske Inge Okkels på mail. inanel@rm.dk . Henvendelse kan også ske til sengeafsnittet på tlf. 7847 1790. Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være os i hænde senest den 13.01.2023 . Der vil løbende blive indkaldt til samtaler, dog senest i uge 3. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.