Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Projektsygeplejerske til Forskningsenheden for Børn og Unge med kræft, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en projektsygeplejerske til Forskningsenheden for Børn og Unge med kræft, Center for Børn og Unge med kræft ved Aarhus Universitetshospital. Stillingen er 37 timer timer pr. uge i en tidsbegrænset periode fra 1. april 2023 - 31. marts 2024. Forskningsenheden for Børn og Unge med kræft er etableret i sommeren 2021, og vi søger nu en barselsvikar, der – sammen med resten af teamet – skal bidrage til vores positive udvikling. Forskningsenhedens opgave er at sikre den højeste kvalitet i patientbehandlingen, som primært består af internationale protokollerede behandlinger, samt fastholde et højt internationalt niveau i den kliniske forskning. Det gør vi ved at fungere som støtteenhed for den omfattende forskning på Center for Børn og Unge med kræft. Vores faglige og kollegiale fundament er bygget på nøglebegreber som nysgerrighed, refleksion og dialog. Som ansat i Forskningsenheden får du ansvar for egne arbejdsopgaver, men samtidig forventer vi en stor grad af samarbejde både tvær- og monofagligt. Netop vores forskellige kompetencer i teamet er en stor styrke i det faglige arbejde, hvor vi dagligt løser mange tværfunktionelle opgaver. Det er vigtigt for os, at alle opgaver bliver løst bedst muligt og med en stor grad af professionalisme og faglig kvalitet. Vi gør meget for at skabe et godt arbejdsmiljø, som alle har lyst til at være en del af. Og ledelsen arbejder kontinuerligt for et sundt arbejdsmiljø baseret på tillid, ordentlighed og gensidig respekt for hinanden i teamet. I Forskningsenheden bruger vi desuden mange ressourcer på løbende at udvikle vores individuelle kompetencer, så vi har mulighed for at rykke os både fagligt og personligt. Efteruddannelse og videreudvikling prioriteres højt, og derfor forventer vi, at du som kommende kollega løbende deltager i relevante kurser, workshops og faglige møder. Hvert år afholder vi desuden en intern workshop for alle medarbejdere i Forskningsenheden, hvor vi går i dybden med udvikling og strategi. Vi forestiller os, at vores kommende kollega har nedenstående faglige profil. Men netop på grund af vores mange tværfunktionelle opgaver hører vi også gerne fra dig, som i kraft af en anden personlig og/eller faglig baggrund, kan bidrage til vores ambitiøse rejse. Vores kommende kollega Vi er et team af projektsygeplejersker, der arbejder tæt sammen om mange forskellige studier. Derfor skal du også trives med, at dine opgaver vil udvikle sig over tid, og at vi er flere personer tilknyttet de enkelte studier. Nedenstående opgaver er de umiddelbare opgaver, som vores nye kollega vil blive tilknyttet. Du skal stå for overvågning og opdatering af en stor REDCap database i tæt samarbejde med den forskningsansvarlige overlæge og vores forskningslaboratorie. Denne arbejdsopgave vil kræve et tæt samarbejde internt og eksternt, både i Danmark, i de nordiske samt de baltiske lande. Der er mange praktiske og administrative opgave forbundet med denne vigtige arbejdsopgave. Du vil ikke stå alene med denne opgave men den vil kræve opmærksomhed dagligt fra din side. Du skal være med til at opstarte et nyt nationalt lægeinitieret ph.d. studie sammen med en anden projektsygeplejerske i enheden. Du skal stå for forskellige forskningsprojekter i tæt samarbejde med teamet af projektsygeplejersker i Forskningsenheden. Du skal desuden løse forskellige koordinerende, administrative samt praktiske og rutinemæssige opgaver i forbindelse med andre forskningsprojekter i afdelingen. Du skal inkludere patienter samt sikre relevante prøver og kliniske data til et nationalt studie om infektioner og antibiotikabehandling i forbindelse med kræftbehandling. Du skal hjælpe med at sikre kvaliteten i forskellige genetiske analyser vi tager i samarbejde med MOMA. Generelt vil vi prioritere ansøgere som har erfaring med projektarbejde eller lyst til at få det har GCP-erfaring eller lyst til at få det har et ønske om at bidrage til at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø kan arbejde selvstændigt og struktureret har gode samarbejdsevner har lyst til at arbejde med administrative opgaver har lyst til at blive en del af en Forskningsenhed i udvikling. Om Børn og Unge Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. På Børn og Unge er vores vision, at være førende inden for alle fagområder. Vi vil give syge børn, unge og deres familier den bedst mulige behandling. Det er vores mission at skabe et Børn og Unge Hospital på AUH. Om Center for Børn og Unge med kræft Center for Børn og Unge med kræft er en del af Børn og Unge 1. Afsnittet varetager udredning, behandling og pleje inden for alle områder af det børneonkologiske speciale, både hos børn og unge. Om Forskningsenheden for Børn og Unge med kræft Vores primære opgaver er at iværksætte, understøtte og gennemføre kliniske forsøgsprotokoller og forskningsprojekter. Grundprincippet for arbejdet i Forskningsenheden er kontinuerligt at arbejde med at generere ny viden og herved bidrage til udvikling af nye og forbedrede behandlinger til gavn for børn og unge med kræft. Forskningsenheden fungerer som støtteenhed for de involverede parter i forskningsprojekterne i Centeret og bidrager til et attraktivt forskningsmiljø. Forskningsenheden ledes af forskningsansvarlig overlæge Birgitte Klug Albertsen og oversygeplejerske Karen Ottosen Møller. Derudover er der ansat 7 projektsygeplejersker (5 fuldtid i Forskningsenheden og 2 i delte stillinger imellem forskningen og afsnittet) og 2 forsknings-bioanalytiker i enheden. Der er ligeledes tilknyttet 4 overlæger og flere afdelingslæger med mangeårig forskningsaktivitet samt flere ph.d.-studerende og forskningsstuderende. Generelt om din ansættelse Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Interesserede ansøgere kan få nærmere oplysninger på ved at kontakte oversygeplejerske Karen Ottosen Møller på 5181 6912 eller på karemoel@rm.dk . Ansøgningsfrist den 8. februar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes den 10. februar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.