Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Spændende kombinationsstilling som forløbskoordinator for kræftpakker til Brystkirurgi samt Brystklinikken, Kirurgi

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Mave- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Som forløbskoordinator søger vi en sygeplejerske, der som sin primære opgave skal sikre sammenhængende forløb for patienter med kræft. Du vil derfor skulle hjælpe patienter til at navigere i forløb, der ofte er komplekse. Derudover søger vi også en sygeplejerske der har mod til svære samtaler og hjertet på det rette sted, når arbejdet ligger i Brystklinikken. Har du lyst til at arbejde på vores afdeling, hvor: Du indgår i makkerpar med en anden forløbskoordinator samt personalegruppen på Brystklinikken med 5 andre sygeplejersker. Vi skaber sammenhængende forløb for vores borgere og patienter Patienten i centrum Der udvises et højt fagligt engagement Der er fokus på kvalitet Udøver en god service til patienter og pårørende Vi arbejder med hjerne, hjerte og vilje Ja, så er det måske noget for dig. Stillingen indeholder: Overordnet tovholder for den enkelte patients pakkeforløb Telefonisk kontakt med patienter og pårørende med information om pakkeforløb Kontaktperson for patienten i udredningsforløbet, vejledning og støtte til patienten Sikrer god planlægning af pakkeforløb Forberedelse og opfølgning på MDT- konferencer Tæt kontakt med booking og sengeafsnittet i planlægning af indlæggelsesforløb I samarbejde med den ansvarlige sekretær, bl.a. sikre korrekt kodning af maksimale ventetider Patienter/pårørende samtaler i forbindelse med opstart af kræftpakkeforløb Arbejde i Brystklinikken Vagter på Mavekirurgisk sengeafsnit hver 6. weekend Vi forventer, at vores nye kollegaer: har interesse og gerne erfaring med kræftpatienters udredning og behandlingsforløb kan prioritere sine opgaver og evner at skabe overblik også i pressede situationer har gode samarbejdsevner, er positiv indstillet samt lyst til at arbejde for et godt samarbejde mono- og tværfagligt vil engagere dig aktivt i arbejdet med udvikling/kvalitet af patientforløbene er åben og fleksibel samt har en positiv tilgang til forandringsprocesser er udviklingsorienteret og er parat til faglig og personlig udvikling har kommunikative færdigheder, der mestrer den patientcentrede kommunikation og samarbejdet med egen og andre fagpersoner Mødestabil Vi tilbyder: individuelt tilpasset introduktionsprogram med udgangspunkt i vores nye kollegas kvalifikationer og kompetencer et spændende og afvekslende job engageret og erfarne kollegaer et særdeles godt mono- og tværfagligt samarbejde i et positivt arbejdsmiljø primært arbejder i dagvagter på alle hverdage og hver 6. weekend. daglig patientkontakt årlige teammøder med henblik på status og udvikling af forløb organisatorisk tilhørssted under den samme oversygeplejerske for Bryst- og Mavekirurgisk Afsnit. Mave-, Tarm-, og Brystkirurgi Mave-, Tarm- og Brystkirurgi består af et Brystkirurgisk afsnit og et Gastrokirurgisk afsnit. I vores brystkirurgiske afsnit behandles primært patienter med ondartede sygdomme i brystet. Optageområdet er 515.000 indbyggere fra den midt og vestlige del af Region Midtjylland. Vores gastrokirurgiske afsnit har et optageområde på ca. 220.000 indbyggere. Afdelingen har regionsfunktion for gastroøsofageal reflukskirurgi og fedmekirurgi. Afdelingen har en stor colonkirurgisk produktion. Langt de fleste operationer foretages laparoskopisk. Afdelingen består ligeledes af 2 sengeafsnit med i alt 36 senge og 3 adskilte klinikker fordelt på bryst, gastrokirurgi og stomi. Personalet her arbejder på tværs af afsnittene. Forløbskoordinator/brystsygeplejerske: Vores mål er at kræftpatienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, behandling og efterforløbet. Formålet er, at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. I Brystklinikken, Kirurgi  har vi årligt ca. 5500 besøg, derudover har vi ca. 600 patienter, der får foretaget en brystkræftoperation. I Brystklinikken, kirurgi varetager vi udredning og behandling af patienter med brystkirurgiske lidelser. Den overvejende del af patienterne har brystkræft eller mistanke om dette. En mindre del har forskellige godartede lidelser. Patienterne opereres langt overvejende i dagkirurgisk regi, men kan ved behov indlægges på Mavekirurgisk Afsnit. Sygeplejerskerne har dels programmer, som køres i tæt samarbejde med en læge (læge spor), og programmer, som sygeplejerskerne selv afvikler (drift spor). Opgaverne spænder derfor bredt, og rummer både mange relationelle og kommunikative opgaver samt instrumentel sygepleje. Vi er en afdeling, hvor trivsel prioriteres højt; vi er socialt engageret og har en god humor. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionhospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Om løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi. Ansøgningsfrist: 2. januar 2023 Stillingsbetegnelse: Sygeplejerske Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023. Beskæftigelsestype: Fast fuldtidsstilling. Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Helle Skytte, på tlf. 7844 6302 eller oversygeplejerske Majbritt Søgaard, på tlf. 78446373 Du er også meget velkommen til at komme på besøg. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer at personalet ikke ryger i arbejdstiden. Din ansøgning Ansøgningen skal indeholde autorisations ID, oplysninger om uddannelse og erfaring skal være os i hænde senest d. 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afviklet d. 9. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.