Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge for afsnittene Stroke Sengeafsnit og Rehabilitering, Neurologi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Med tiltrædelse d. 1. marts 2023, eller efter aftale, opslås ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), en stilling som Ledende overlæge for afsnittene Stroke Sengeafsnit og Rehabilitering. Stillingen ønskes besat af en overlæge med interesse for ledelse, der rækker ud over den faglige ledelse, idet hovedfokus forventes at være på personaleledelse og organisatorisk ledelse under afdelingsledelsesniveau. Vi tilbyder et spændende job i en fagligt velfunderet afdeling med en lang tradition for et godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper, i ledelsesgruppen samt i MED-udvalget. Stroke og rehabiliterings afsnittene er afsnit, der gennem årene har været i en rivende udvikling. Stroke sengeafsnittet på 19 senge fungerer som en akut modtageafdeling for stroke patienter og varetager patientforløb både til blodpropsopløsende behandling og i samarbejde med andre afdelinger til fjernelse af blodpropper i hjernen. Afsnittet modtager årligt ca. 3000 patienter til indlæggelse og 1500 patienter til ambulant vurdering. Rehabilitering varetager rehabiliteringsforløb for fortrinsvis patienter med stroke med et rehabiliteringsbehov på hovedfunktionsniveau. Afsnittet understøtter ligesom resten af afdelingen uddannelse, undervisning og forskning på højt internationalt niveau, og der er et betydeligt forskningsaktivt miljø med bl.a. to professorer. Som ledende overlæge vil du indgå i ledelsesteam med de to oversygeplejersker for Stroke Sengeafsnit og Rehabilitering. Teamet refererer til afdelingsledelsen og deltager alle i Driftstyregruppen. Der er tillknyttet 8-10 speciallæger til afsnittene, som du vil få personaleledelsen af i samarbejde med de to oversygeplejersker tilknyttet afdelingerne. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i neurologi med dokumenteret erfaring inden for ledelse samt erfaring og interesse inden for det vaskulære område. Vi ønsker en ledende overlæge, der forstår at indgå i et ledelsesteam, som har flair for personaleledelse og organisatorisk forståelse, indsigt og ledererfaring. Vi lægger vægt på, at du har uddannet dig som leder og har erfaring inden for personaleledelse vil prioritere personaleledelsen i en dynamisk hverdag og sætter arbejdsmiljø, trivsel og fagligheden i teamet højt på dagsordenen vil medvirke til fortsat stærkt samarbejde mellem den kliniske forskning og arbejdet i driften har erfaring med organisering af sammensatte patientforløb har kliniske kompetencer til at arbejde på lige fod med andre klinisk aktive speciallæger i afsnittet er visionær og inspirerende ønsker at indgå i tværfagligt samarbejde – herunder samarbejdende afsnit i afdelingen, andre afdelinger på AUH, samt neurologiske afdelinger i regionen og på landsplan kan arbejde i et miljø, hvor dialog, inddragelse, involvering, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt kan agere åben, loyal og professionel i samarbejdet med ledelse, kollegaer og medarbejdere kan løfte stroke teamets og afsnittets interesser ind i en strategisk dagsorden sammen med afdelingsledelsen i spændingsfeltet mellem divergerende interesser vil arbejde målrettet med at udvikle din ledelse inden for ansvarsområderne som ovenfor beskrevet Løn- og ansættelsesvilkår Den læge som ansættes, vil indgå i afdelingens neurovaskulære bagvagtslag. Det drejer sig om tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig alle ugens dage. Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i stillings- og funktionsbeskrivelsen: Stillings- og funktionsbeskrivelse . Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgnings- og ansættelsesproces Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge i Neurologi, Trine Tandrup, tlf. nr. 7845 4240. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Ansøgningsfrist er d. 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.