Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til nattevagt på Afdeling for Lindring - Kbh

  • Københavns KommuneCenter for Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej Afdeling for Lindring - Kbh
  • Vigerslevvej 180,2500Valby,Danmark
  • 04/01/2023
Deltid

Jobbeskrivelse

Er du vores nye nattevagt? Afdeling for Lindring er en palliativ afdeling, der ligger i Valby. Vi har 15 enestuer, hvor vi modtager borgere (+18 år) fra hele Københavns Kommune, som har specialiserede behov for lindring og omsorg. Vi er en blandet aldersgruppe, primært sygeplejersker, med baggrund i forskellige specialer. Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret palliativt perspektiv og varetager den totale pleje omkring den enkelte borger, dvs. at vi både udfører den grundlæggende og den komplekse sygepleje. For at sikre gode og værdige forløb for både borgere og pårørende har vi på afdelingen et tæt tværfagligt samarbejde med både socialrådgiver, fysioterapeut, diætist, ergoterapeut, musikterapeut, frivilligkoordinator og præst. Derudover har vi sygeplejersker, som bl.a. er uddannede sorgrådgivere og livshistoriefortællere. På hverdage har vi et fremmøde på ca. syv i dagvagt, fire i aftenvagt og to i nattevagt. Vi tilbyder dygtige kolleger fra forskellige specialer med en bred vifte af sygeplejeviden, hvilket giver et arbejdsfællesskab, hvor faglige forskelligheder sættes i spil rammer, der gør det muligt at yde god palliation – også med fokus på de non-farmakologiske metoder eget medicinrum i afdelingen gode muligheder for faglig udvikling og videreuddannelse grundig introduktion, tilrettelagt oplæringsprogram og mentorordning gruppesupervision hver femte uge ved psykolog gode eksterne samarbejdspartnere såsom praktiserende læger, palliative udkørende teams og hospitaler en fast makker i nattevagten at arbejdsliv og privatliv hænger sammen en afdeling med en god grundstemning og godt humør Vi ønsker en kollega, som er stærk fagligt – eventuelt inden for palliation vil bidrage til et godt læringsmiljø tager medansvar for egen faglig udvikling har lyst til tæt samarbejde og sparring med kolleger har gjort sig overvejelser om den sidste del af livet har gode kommunikative evner og tør indgå i svære samtaler Udover sengeafdelingen består afdelingen af Videnscenter for Lindring, som blev etableret i sommeren 2020. I videnscenteret er der ansat en klinisk sygeplejespecialist og derudover udvalgte sygeplejersker fra afdelingen. Opgaven er at rådgive, vejlede og undervise hjemmesygeplejen og plejecentrene inden for palliation. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er nattevagt med 7/7 rul i lige uger Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Mere information Vi er stolte af vores afdeling og viser den gerne frem. Ring til afdelingssygeplejerske Bettina Toustrup på 2480 6188, så viser en (måske kommende) kollega dig gerne rundt! Se også vores video med Mariann om at arbejde som sygeplejerske. Søg via linket senest torsdag den 19. januar 2023 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .