Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Samværskonsulent i Samværshuset

  • Vejle Kommune
  • 7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Samværskonsulent med pædagogisk uddannelse søges til fast stilling på 37 timer pr. uge i gennemsnit ved Samværshuset på Børne og Unge Center Vejle Fjord, med tiltrædelse 1. marts 2023 eller snarest muligt. Da en af vores dygtige kollega har søgt nye udfordringer, søger vi en samværskonsulent, som kan varetager opgaver med alm. støttet eller overvåget samvær. Samværshuset er indrettet i en ældre moderniseret villa, som ligger på Børne og Unge Center Vejle Fjord ’s naturskønne omgivelser, med rige muligheder for aktiviteter ude og inde. Her kan forældre være sammen med deres børn, når kommunen eller statsamtet har besluttet, at samværet skal være overvåget/støttet af en samværskonsulent. Samværshuset er indrettet så hjemligt som muligt, i en bestræbelse på at familierne kan foretage sig nogle af de ting de normalt foretager sig derhjemme. Samværskonsulenten vil blive en del af et engageret team, bestående af 10 samværskonsulenter og en leder/samværskonsulent, hvor arbejdsmiljøet er i høj kurs. Samværskonsulent teamet arbejde meget selvstændig og er selvforvaltende inden for de udstukne rammer. Vi søger en samværskonsulent, der: er uddannet pædagog/socialpædagog har erfaring med støtte og vejledning til forældre har erfaring i arbejdet med dysfunktionelle familier har erfaring med rapport skrivning har personlige såvel som faglige kompetencer til at indgå i jobbet i sin personlige stil er uhøjtidelige, humoristisk der anser sig selv for at være rummelig, lyttende, samt god til at guide er i stand til at være direkte, respektfuld og personlig i sin kommunikation vil og kan arbejde for en åben samarbejdskultur har let ved at skabe og formidle overblik arbejder systematisk og struktureret med de administrative opgaver. er enig i institutionens overordnede Fælles Faglige Fundament kan indgå i et positivt tværfagligt samarbejde har motivation og engagement til at løse samværsopgaver indstillet på at opgaverne, kan forgå i familiernes hjem indstillet på arbejdet kan ligger efter kl 16.00, samt hver 2. weekend har kørekort og bil til rådighed. Vi kan tilbyde en organisation, der har fokus på høj faglighed, kvalitet og udvikling en medarbejdergruppe der er fagligt dygtige, engagerede og udviklings orienterede et værdisæt der bygger på respekt og positiv reformulering såvel i forhold til opgaven som i f.ht. børn, forældre og kolleger. et tæt fællesskab med både plads til og forventning om udfoldelse. en høj grad af uddelegering af ansvar mulighed for at være med til at præge udviklingen. Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Vejle Kommune og tilknytning til KFUM socialt arbejde. Børne og Unge Center Vejle Fjord består af: 7 døgnafdelinger med plads til 43 børn. Solvejskolen – med 42 børn og unge interne og eksterne. Samværshus der varetager opgaver med overvåget og støttet samvær. Familieindsatser, diverse konsulentopgaver, samt udslusning og støttekontaktpersonsordninger. Børne og Unge Center Vejle Fjord er en dynamisk institution, der udvikler og tilpasser dets tilbud til behovet i kommunerne. Institutionen arbejder ud fra et fælles fagligt fundament, hvilket bl.a. betyder at vi arbejder anerkendende, relations orienteret og ressourcefokuseret, samt arbejder med værdier og retningsgivende dialog i stedet for regler og restriktioner. Vi har særligt fokus på at arbejde med forældreinvolvering både ved interne og eksterne indsatser. Der henvises til www.bucvf.dk for yderligere oplysninger om institutionen. Yderligere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tove J. Marotzke på tlf.  23 30 60 44 på hverdage mellem kl. 8 og 9. Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Ansøgningsfrist 16.01.23 Ansættelsessamtaler 23.01.23 fra kl. 9.00 Børne- og straffeattest Vi indhenter børne- og offentlig straffeattest. Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.