Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Har du lyst til et meningsfuldt serviceassistentjob på et børn og unge afsnit?

  • Region Midtjylland
  • Voldbyvej 15,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sengeafsnit 6, Børn og Unge på Hammel Neurocenter søger en serviceassistent pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt. Skal du have nyt job i 2023 – så er her et godt bud – vi mangler nemlig dig, der har lyst til at indgå i et dygtigt team af serviceassistenter. Som nyansat på sengeafsnit 6, Børn og Unge tilbyder vi dig: En grundig introduktion, hvorfor du også vil kunne søge som nyuddannet eller hvis du er uuddannet og har lyst at uddanne dig til serviceassistent inden for nærmeste fremtid. Du tildeles en mentor, som sammen med dig tager ansvar for at du bliver introduceret fyldestgørende. Som serviceassistent på S6, er du ansat i afsnittet, hvor vi også har ansat klinisk personale som sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Du bliver dermed en vigtig del af det tværfaglige hold der arbejder med neurorehabilitering af Børn og Unge som har pådraget sig en hjerneskade. Dine arbejdsopgaver i afsnittet: De primære arbejdsopgaver i afsnittet er rengøring og madhåndtering Du samarbejder med det kliniske personale ift. koordinering af eksempelvis slutrengøring eller hvis en patient skal flytte stue Trygfondens Familiehus hører under Børn og Unge afsnittet, hvorfor serviceassistenterne herfra har en opgave ift. både rengøring og opmærksomhed på at alt fungerer i huset Mange af vore patienter har udfordringer med at spise normal kost og du har derfor en vigtig opgave i samarbejde med ergoterapeut og sygeplejerske/SoSu, at koordinere hvilke kosttyper vi har i afsnittet. Måltider er ofte en vigtig del af genoptræningen Vi lægger stor vægt på at anretning af maden til patienter og pårørende er indbydende Vi er desuden superstolte af, at vores rengøringsniveau er så flot, at der høstes ros hver gang der er rengøringskontrol, det er den gode prioritering og teamwork der træder frem. Har du lyst at høre lidt mere om arbejdet kan du læse artikel "Hygiejne i Verdensklasse i Hammel" bragt i Fagbladet FOA 2021, hvor vores serviceassistent Inge fortæller lidt om hvordan hendes job giver meningJ https://www.e-pages.dk/foa/683/18 Vi lægger vægt på at du: efter introduktions og oplæringsperioden selvstændigt kan håndtere arbejdsopgaverne har interesse og blik for en god hygiejne og rengøringsstandard har situationsfornemmelse ift. patienter og pårørende i svær krise bidrager til et godt arbejdsmiljø Vi søger en serviceassistent der kan starte 1. marts eller tidligere. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge men med mulighed for eventuelt færre timer. Der arbejdes i dag- og aftenvagter og med en weekendvagt ca. hver 6. uge. En aftenvagt slutter kl. 19.00 og du har ca. 1 aftenvagt om ugen. I dagvagter møder du ind kl. 07.00. Afsnit for børn og unge behandler overvejende børn med traumatiske skader, blødninger i hjernen samt børn, der har pådraget sig en hjerneskade som følge af iltmangel, hjernesvulster, hjertestop, betændelsestilstande i hjernen eller toksiske skader. Patientgruppen kan variere fra det komatøse barn til det mobile, kognitivt skadede barn. Målgruppen er aldersgruppen 0-23 år og derfor er familien ofte en del rehabiliteringsforløbet og medindlagt sammen med barnet / den unge. Det er derfor vigtigt at du som serviceassistent besidder personlige og sociale kompetencer, hvor du formår at omgås familier i krise og at du kan agere hensigtsmæssigt i situationen. Om løn - og ansættelsesvilkår Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Chris Hartmann på tel. 7841 9350. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 22. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 26. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.