Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til Forberedelse og Opvågning ØST 3, Bedøvelse og Operation 3, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger sygeplejersker pr. 1 marts 2023. Hvem er vi Vi er et forberedelses- og opvågningsafsnit for børn, unge og gravide, der blev etableret i efteråret 2018. Forberedelse og Opvågning ØST 3 har i alt 12 pladser, og modtager børn og unge til og med 17 år, samt voksne obstetriske patienter, både elektive og akutte. Afsnittet er døgnåbent med rådighedsvagt fra vagtværelse til nat og weekender. Vi modtager patienter fra alle de kirurgiske specialer, røntgen og scanning, samt har flere opvågningsfunktioner på andre lokationer på AUH i tilknytning til afsnittets specialer. Foruden den postoperative pleje og observation, består opgaverne i at modtage og klargøre patienter til operation, samt information og udskrivelse postoperativt. Vi har et afsnit med et godt arbejdsmiljø præget af høj trivsel, engagement og arbejdsglæde. Dette gælder både mono- og tværfagligt, idet der er mange tværfaglige samarbejdspartnere fra hele AUH. Samtidig er der et tæt samarbejde med personalet på operationsgangen, og der er fælles funktionsledelse sammensat af oversygeplejersker fra forberedelse- og opvågning, operationsgangen og anæstesioverlæge. Desuden har enheden sit eget børneanæstesihold, som også varetager opgaver med børneanæstesi ude i huset. Vi søger kolleger, der kan arbejde selvstændigt og samtidig som en del af teamet gerne vil udfordres med arbejdet omkring både voksne, børn og forældre trives i et arbejde med en arbejdsdag præget af uforudsigelighed, samt både korte og længere opvågningsforløb vil være med til fortsat at forme afsnittet, udvikle opvågningssygeplejen, og kontinuerligt optimere patientforløb har lyst til at arbejde i et miljø, hvor den enkelte har stor indflydelse på at arbejde med strategi og visioner i vores afsnit. Vi kan tilbyde Introduktion og oplæring, der tager udgangspunkt i individuelle kompetencer Muligheder for faglig udvikling Mulighed for at være med til at forme og præge vores afsnit Kolleger med stor faglighed og engagement, der samtidig udviser stor kollegial interesse og omsorg Ønskeplan med mulighed for stor indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsplan Blandede arbejdstider i dagtiden, aftenvagter, hvorefter man har rådighed fra vagtværelse om natten, samt weekendrådighedsvagter fra vagtværelse ca. hver 6. weekend (i begyndelsen dag/aften fem dage om ugen). Yderligere information om stillingen Hvis dette har vakt din interesse, og du gerne vil have mere information om os, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Mariann Eliassen Chatterton på 3091 0741, eller på marcha@rm.dk . Har du lyst at komme på besøg i afsnittet, er du velkommen til at kontakte enten Mariann eller afsnittets koordinator på 3091 0951. Ansøgningen sendes elektronisk og stiles til oversygeplejerske Mariann Eliassen Chatterton. Ansøgningsfrist den 16. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes den 19. januar 2023. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.