Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

PPR Aalborg søger psykolog til begivenhedsbegrænset stilling (37 t) pr. 1/4 2023

  • Aalborg KommunePPR Aalborg - Administration
  • Godthåbsgade 8,9400Nørresundby,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at gøre en forskel for børn i forhold til læring og trivsel, så har vi et spændende job til dig! Stillingen er placeret i PPR's almene område med funktion på såvel dagtilbud- som skoleområdet. Her samarbejdes med almene dagtilbud og skoler samt udvalgte specialtilbud. PPR Aalborg arbejder overordnet på hele 0-18 års området. Stillingen er placeret på 0-6 årsområdet med opgaver fra graviditetsperioden og frem til skolestart. Som psykolog ved PPR lægges der vægt på, at du - har erfaring, er fagligt velkvalificeret og uddannet enten som cand. pæd. psych. eller cand. psych. - gerne med autorisation. At du har erfaring med og interesse for: Arbejde med forebyggende helhedsorienterede indsatser i dagtilbud og skoler At udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger af småbørn såvel som skolebørn Samarbejde med forældre og de professionelle omkring børnene Konsultative praksisformer At understøtte og udvikle læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn Tværfagligt samarbejde Børnefællesskaber og børneperspektiver Har du tillige et godt humør og humor er dette også meget velkomment. Det er en forudsætning for ansættelse, at du har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden. Vi kan tilbyde et job med Ledelsesfokus på en kultur med faglige og personlige udviklingsmuligheder samt kollegial sparring Supervision Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger En uformel omgangstone Selvstændigt tilrettelagt arbejde med selvstændige beslutninger En travl og krævende arbejdsdag Tværfagligt samarbejde i områdeteams samt en stor psykologfaggruppe Der er flexordning på arbejdspladsen. PPR Aalborg som organisation PPR Aalborg er en sammenlagt enhed i den nye Børn & Ungeforvaltning i Aalborg Kommune, der så dagens lys 1. januar 2022. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPR's indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPR's indsatser er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel. Information om PPR kan læses her: Om PPR (aalborg.dk) Information om ny forvaltningsstruktur m.m. kan læses her: AAK - Sider - Børn og Unge - Aalborg Kommune Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Nina Høvring Lassen, 9352 0178. Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser. Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail. Forud for endelig ansættelse indhentes der børne- og straffeattest Arbejdsstedets adresse: Tostrupvej 13, 9230 Svenstrup J Aflønning: Efter gældende overenskomst Ansøgningsfrist : Den  9/1-2023 Ansættelsessamtaler: Den 13/1-2023 Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.