Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge i radiologi (afdelingslæge) til Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

  • Region Midtjylland
  • Falkevej 1,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som afdelingslæge i radiologi er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge ved Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi. Vi lægger vægt på høj faglig ekspertise og lysten til at arbejde med diagnostik, innovative patientforløb og tværfagligt samarbejde samt uddannelse og forbedringsforløb. Der lægges vægt på sociale/kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise – i denne prioriterede rækkefølge. Om stillingen Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt. Det vægtes højt, at arbejdsmiljøet er godt og der arbejdes løbende med fokus på dette så alle kan få et godt arbejdsmiljø. Stillingen indeholder vagter, som aktuelt går til kl. 23 på hverdage som forskudt tjeneste. Lørdage tjeneste kl. 08-16 med efterfølgende rådighedsvagt til kl. 23. Søn- og helligdage er rådighedsvagt kl. 08-23. Om Diagnostisk Center Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved: ·         Særdeles godt kollegialt miljø. ·         Samling af det medicinske og radiologiske speciale under samme ledelse. ·         Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer. ·         Høj (tvær)faglighed. ·         Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger. Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle. Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser). Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb. ·         Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig MR-tekniker, forskningsansvarlig kiropraktor, forskningsleder af universitetsklinikken og flere forskningsansvarlige overlæger inkl. radiolog. Endvidere er der ansat professorer og adjungeret professor i innovative patientforløb. ·         I RoS udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser. ·         Vi har i RoS stort fokus på en god billedkvalitet. MR-afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og en ny MR-skanner er ved at blive indkøbt. Her ud over råder afdelingen bl.a. over 3 CT-skannere, hvoraf én er installeret på Hammel Neurocenter.Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specialer, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: ”Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø". RoS er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. RoS er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med: ·         Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren. ·         Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center. ·         Regional Rygklinik, Diagnostisk Center – særligt MR-skanninger af rygge. ·         Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer). ·         Klinik for Lungesygdomme – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier. ·         Klinik for Mave- og Tarmsygdomme – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar. ·         Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme - fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna. ·         Hjerteklinik - CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af "Ja/Nej-klinik" for DVT. ·         Hammel Neurocenter - forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen, og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen. Desuden arbejdes der sammen med Røntgen og Skanning på Regionshospitalet i Viborg, så vi sikrer bedst mulig udnyttelse af de radiologiske kompetencer og den radiologiske kapacitet. I RoS' beskrivestab er der aktuelt 5 overlæger, 3 afdelingslæge og 2 yngre læger i HU-forløb og introduktionslæger samt 2 Kiropraktorer og 1 beskrivende radiograf. Diagnostisk Center ledes af to cheflæger og en chefsygeplejerske. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk . Ansættelse og organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center. Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen og afdelingen kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen, tlf. 2946 4510 Ledende overlæge Niels Bang, tlf. 7841 7571 Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest søndag, den 8. januar 2023 , med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 4. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.