Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med speciale i epilepsi - er det noget for dig?

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger en sygeplejerske til Epilepsiklinikken, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital med tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentligt med 2/3 del af arbejdstiden i Epilepsiklinikken og den restende 1/3 del i det akutte sengeafsnit N i Odense. Arbejdstiden ligger som udgangspunkt mellem kl. 08.00-16.00 i Epilepsiklinikken. I sengeafsnittet tilrettelægger du i samarbejde med vagtplanlæggeren arbejdstiden, hvor du indtil videre arbejder hver 3. eller 5. weekend. Epilepsiklinikken modtager patienter til udredning, opfølgning og behandling af epilepsi. Der samarbejdes i en tværfaglig teamstruktur med læger og sekretærer. Øvrige samarbejdspartnere er fx andre relevante afdelinger på OUH, primærsektoren i patientens hjemkommune, herunder patientens egen læge og hjemmeplejen, institutioner samt andre sygehusafdelinger i Region Syddanmark. Som epilepsisygeplejerske skal du medvirke til at sikre kontinuitet og kvalitet i behandling og pleje til epilepsipatienter herunder sundhedsfremme og patient-/pårørendeinddragelse. Du vil over tid få mulighed for at tilegne dig en specialiseret viden og kompetencer inden for epilepsi. I tæt samarbejde med teamets læger vil dit arbejde omfatte at varetage selvstændige sygeplejekonsultationer med fokus på patient og pårørendes håndtering af hverdagen med en kronisk sygdom samt behandlingsoptimering. Sygeplejekonsultationerne foregår især ved virtuel kontakt i form af telefonkonsultation, men også ved patientfremmøde hver anden torsdag. Vi samarbejder med patienten via interaktiv kontakt (PRO skema), som sekretærer og sygeplejersker er ansvarlige for. Epilepsiklinikken har aktuelt ansat 3 sygeplejersker, 1 overlæge, 1 overlæge/professor, 1 afdelingslæge, yngre læger samt 4 lægesekretærer. I sengeafdelingen er p atientforløbene meget varierende både ift. længde og kompleksitet. Sygeplejefunktionerne spænder vidt og veksler fra forløb med intensivt præg til forløb med pallierende tiltag og omsorg for den terminale patient og dennes pårørende. Vi modtager voksne patienter i alle aldersgrupper fra hele Region Syddanmark til udredning og behandling af sygdomme inden for den almene neurologi eksempelvis hjernetumor, Status Epilepticus, ALS, Guillain-Barrés syndrom, Myasteni, Polyneuropati og Parkinson. Som sygeplejerske oplæres du blandt andet i at kunne deltage i hyperakutte behandlinger såsom trombolyse, trombektomi, Octaplex-behandlinger og Fenytoin-loadninger – alt sammen i tæt samarbejde med lægen. I oplæringsperiode på sengeafsnittet, vil du ud over generel introduktion til neurosygeplejen blive introduceret og oplært i observation, pleje og behandling af patienter med neurologiske sygdomme samt epilepsi, herunder anfaldstyper, som du skal bruge i dit arbejde i Epilepsiklinikken. Oplæringsperiodens varighed i sengeafsnittet afhænger af, om du har erfaring inden for det neurologiske speciale eller ej. Vores introduktions- og oplæringsansvarlige sygeplejerske vil sammen med dig skræddersy dit introduktionsprogram. Nyt OUH nærmer sig med hastige skridt, og det betyder, at vi i Neurologisk Afdeling N allerede nu er i gang med forberedelserne til de nye arbejdsgange og omgivelser. Forberedelserne sker via arbejdsgrupper, hvor du som kollega får mulighed for at deltage. Vi søger en sygeplejerske, der: Brænder for at arbejde inden for den akutte og komplekse del af sygeplejen Har lyst og evner til at arbejde selvstændigt med et stort ansvar, men også er indstillet på supervision og feedback fra kollegaer Har evnen til at skabe overblik og kan arbejde struktureret Finder det spændende at indgå i et tværfagligt samarbejde Har gå-på-mod, er nysgerrig, tager initiativ og har en positiv tilgang til forandring Brænder for den tætte, korte patientkontakt og har empati for de sårbare patienter Er parat til at fordybe sig i et spændende speciale Hvis du vil være en del af vores team, kan vi tilbyde dig: En dynamisk og spændende Epilepsiklinik, der danner rammen om behandling, pleje, uddannelse og forskning inden for specialet, patienter med epilepsi og søvnsygdomme En grundig introduktion i Epilepsiklinikken under tæt supervision og sparring med både erfaren epilepsisygeplejerske og speciallæge En hverdag præget af faglig sparring Mulighed for fordybelse og udvikling Arbejde med kompleks specialiseret sygepleje i et tværfagligt forum Et godt og åbent arbejdsmiljø, hvor samarbejde og godt humør vægtes højt Evt. et fast arbejdsrul på sengeafsnittet Tæt kontakt og løbende evalueringssamtaler med introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske samt oversygeplejerske i Epilepsiklinikken og sengeafsnittet Mulighed for hjemmearbejdsdage i Epilepsiklinikken efter aftale, når du selvstændigt kan varetage funktion i klinikken Du vil få tilbudt at deltage i temadage og undervisning tilrettelagt begge steder Afdelingen har en supervisor ansat på fuld tid, som står for systematisk supervision til personalet, hvilket skal være med til at understøtte det daglige arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel Aflønningen finder sted i henhold til overenskomst mellem Regionernes Takstnævn og Sundhedskartellet og er omfattet af aftale om lokal løndannelse. Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark er der 3 måneders prøvetid. Du er meget velkommen til at ringe og høre nærmere om stillingen hos oversygeplejerske i Epilepsiklinikken Jasmina Cokic tlf. 3057 1198 eller oversygeplejerske i N Senge­afsnit Maria Lenius tlf. 2496 1558. Vi kan også aftale en kort besøg hos os, hvis du har lyst til at brug for det. Vi foretrækker at modtage ansøgningen elektronisk via linket i denne annonce. Ansøgningsfristen er den 26. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 30. januar 2023. Vi glæder os at høre fra dig.