Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afsnitsledelsen i det ungdomspsykiatriske sengeafsnit AUH Skejby-Gødstrup søger ny afsnitsledelsessekretær.

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at understøtte afsnitsledelsen i at sikre driften og udvikle vores ungdomspsykiatriske sengeafsnit? Vi søger en dygtig sekretær for ledelsen i det ungdomspsykiatriske sengeafsnit til en 37-timers stilling, ledig til besættelse den 1. marts 2023 eller snarest herefter. Vi er et sengeafsnit, som varetager udredning og behandling af unge med psykiatriske lidelser, og er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA). Afsnittet er fordelt på to matrikler og ledes af to oversygeplejersker samt en ledende overlæge, som alle har fremmøde på begge matrikler. Som afsnitsledelsessekretær vil du være forankret i Skejby og have ugentligt fremmøde i Gødstrup efter aftale. Kørsel til Gødstrup foregår i arbejdstiden og med kørselsgodtgørelse. Kort om Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2/4 Afsnittet består af et delafsnit i Skejby og et delafsnit i Gødstrup, hvor sengepladserne er fordelt således: ·         Sengeafsnit i Skejby med 11 senge, heraf 5 åbne pladser og 6 skærmede pladser ·         Sengeafsnit i Gødstrup med 5 pladser, som både kan være åbne og skærmede ·         Dertil har afsnittet tilknyttet klinik for ungdomsretspsykiatri Afsnittet er et alment ungdomspsykiatrisk afsnit, der tager sig af den sygehusbaserede indsats for unge mellem 14 og 18 (op til 21) år med psykiatriske og retspsykiatriske problemstillinger. Afsnittet har en akut modtagerfunktion og udfører blandt andet observations- og behandlingsopgaver. Afsnittet har omkring 70 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeut og social- og sundhedsassistenter samt en lægesekretær. Stillingen Som sekretær for afsnitsledelsen er din opgave at understøtte afsnitsledelsen i de ledelsesmæssige funktioner gennem dagligt tæt samarbejde. Der vil være mulighed for at sætte sit eget præg på stillingen og en vis grad af fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen efter individuel aftale. Der er således ikke patientkontakt eller direkte patientrelaterede opgaver i funktionen. Der er endvidere et tæt samarbejde med sekretærgruppen og afsnitsledelsessekretærerne for de øvrige afsnitsledelser i BUA. Dine primære opgaver ·         Planlægning af introduktion for nye medarbejdere ·         Modtagelse af nye medarbejdere og introduktion til procedurer ·         Mødebooking ·         Arbejdstidsregistrering m.v. – Modul Tjenestetid ·         Referent ved diverse møder og samtaler ·         Tovholder i forbindelse med diverse arrangementer ·         Planlægning af MUS-samtaler ·         Ferieplanlægning ·         Kursustilmelding ·         Forberede materiale til afsnitsledelsen ·         Sekretærbistand i arbejdsgrupper, hvor afsnitsledelsen er formand ·         Godkendelse af fakturaer i ØS ·         Vedligehold af elektroniske drev ·         Ad hoc opgaver Vores forventninger til dig ·         Vil indgå i et fortroligt og loyalt samarbejde med afsnitsledelsen ·         Har gode samarbejdsevner og har lyst og evne til at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer ·         Evner at have mange forskelligartede opgaver i gang sideløbende ·         Har et godt overblik og evne til at prioritere ·         Er engageret og har en positiv løsningsorienteret tilgang til arbejdet ·         Evner at arbejde selvstændigt og tage ansvar ·         Har fokus på optimering af arbejdsgange og i samarbejde med afsnitsledelsen medvirker til udvikling og implementering af disse ·         Er fortrolig med – og interesseret i IT herunder office-pakken Vi tilbyder ·         Mulighed for at understøtte afsnitsledelsen i at udvikle vores afsnit i samarbejde med de øvrige medarbejdere ·         Et spændende job på en arbejdsplads i vedvarende udvikling og forandring ·         Individuelt tilpasset oplæring og mentorordning af afsnitsledelsessekretær fra andet afsnit ·         Deltagelse i faggruppemøder, der indeholder mulighed for aktiv sparring ·         Selvstændighed, medindflydelse og mulighed for udvikling af kompetencer ·         En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger ·         Høj vægtning af faglig og personlig udvikling ·         Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven ·         En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø ·         Mulighed for fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelse efter individuel aftale Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Rikke Nielsen tlf. 2162 1149, oversygeplejerske Karina Hingebjerg tlf. 2425 5843 eller ledende overlæge Michelle O. Kring tlf. 2169 4597. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk https://rm.emply.com/api-v2/file/get-content/304f2649-a40e-4f77-abda-18c5fc4f27a2 Ansøgningsfrist : onsdag den 18.1 2023. Vi forventer at afholde samtaler mandag den 23.1.2023. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.