Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Timelønnede vikarer søges til afd. Telos, Holmstrupgård

  • Region Midtjylland
  • Jernaldervej 265A, 2. th.,8210Aarhus,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Holmstrupgård afdeling Telos søger timelønnede vikarer – og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler. Er du under uddannelse til - eller uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse? Er du psykologi- eller lægestuderende? Er du interesseret i socialpsykiatri? Så læs mere her. Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 12-30 år med psykiatriske vanskeligheder. Afdeling Telos er Holmstrupgårds efterværn- og udslusningsafdeling med målgruppen 18-30 år. Desuden rummer Holmstrupgård vores interne skole og beskæftigelse, døgnafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrum-forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. Holmstrupgård tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag. Afdeling Telos' primære målgruppe er unge fra Holmstrupgårds øvrige døgnafdelinger, som er klar til at arbejde med mere selvstændighed og eget-ansvar i mindre indgribende rammer. Dette sker i små bofællesskaber og ungdomsboliger tæt på Holmstrupgård. Vi dækker altså alle de forskellige psykiatriske diagnoser, som Holmstrupgård tilbyder behandling på sine døgnafdelinger. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og kan bestå af pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og SOSU assistenter. Til afdelingen er der tilknyttet et timelønnet vikarkorps, som du vil blive en del af. Der afholdes vikarmøder fire gange om året, og der er mulighed for deltagelse i supervision. Som vikar kræver det, at du deltager i grundkursus i lovgivning, konflikthåndterings kurser og kurser i brand og redning, it sikkerhed mv. Som ny vikar vil du få tre introvagter til dag- og aftenvagter. Arbejdsopgaver Dækning af dag-, aften- og weekendvagter i forbindelse med faste medarbejderes ferie, afspadsering, kurser, sygdom mv. Deltage i det daglige miljøterapeutiske behandlingsarbejde på afdelingen. Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø i og omkring de unge og på afdelingen Praktisk arbejde på afdelingen Vi lægger vægt på, at du Har psykiatrierfaring – og gerne fra arbejde med unge fra døgninstitution eller ungdomspsykiatri Er robust og udviser stor ansvarlighed og selvstændighed Har et afklaret forhold til dig selv, kender dine egne rammer og grænser og som person er åben og tydelig Har social kompetence, som gør dig i stand til at forstå den unge Kan yde støtte og motivere Kan og vil arbejde i et struktureret miljø med individuelle handleplaner Opfatter feedback som en nødvendighed Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eks. svær selvskade Har gode samarbejdsevner Har kørekort Vi kan tilbyde Stor seriøsitet omkring kerneopgaven, og Holmstrupgård tilstræber at være og forblive et af landets toneangivende behandlingstilbud inden for socialpsykiatri for børn og unge En spændende og udfordrende målgruppe En organisation, der lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling samt med klare ambitioner inden for børn og unge psykiatri. Gode og loyale kolleger Ansøgningsfrist hurtigst muligt. Vikarerne starter løbende i januar måned med start hurtigst muligt. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kim Munksgaard på tlf. nr. 24 61 62 94 eller mail kimmunk@rm.dk Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.