Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Betydningsfuld nøglerolle, tværfagligt samarbejde og patientkontakt har lægesekretæren på Øre-, Næse- og Halskirurgi (ØNH), Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har en ledig stilling i vores visitation og halscancerteam på Palle Juul-Jensens Boulevard. Hos os vil du blive en del af en funktion, hvor vi behandler afdelingens indkomne henvisninger og indkalder til forundersøgelse i tæt samarbejde med lægerne. Vi omvisiterer til privathospitaler samt andre offentlige sygehuse i samarbejde med Patientkontoret. Vi spørger ind til og hjælper hinanden. Uanset om det handler om faglig sparring, opgaveløsning eller oplevelser på og uden for arbejdspladsen. Det gør vi, fordi vi ved, at vores gode relationer til hinanden er afgørende for, at vi lykkes som hold. Vi søger dig, som ser dig selv i en central rolle i afdelingen med opgaver både i vores visitation og med tilknytning til vores hals-tumorteam er stolt af at være uddannet lægesekretær, er kvik og med et godt blik for patienterne med et smil på læben formår at hjælpe vores patienter, kolleger og samarbejdspartnere, så deres kontakt med os bliver så god som muligt ser det som en naturlig del af hverdagen at deltage i oplæringen af vores elever og nye kollegaer. I løbet af din arbejdsdag vil du være med til at sikre et korrekt patientforløb fordybe dig i specialopgaver skrive og kode cancernotater samt lave canceranmeldelser og følge op på patientens forløb hos os have talt i telefon med mange af vores patienter ekspederet henvisninger indkaldt nye patienter, booket og ombooket tider have spist frokost med nogle af dine kolleger Hvem er vi? Øre-, Næse- og Halskirurgi er en afdeling med både højt specialiseret, regional og hovedfunktion inden for specialet. Afdelingen er karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau og et stort og udbygget samarbejde med øvrige Øre-, Næse- og Halsafdelinger i regionen samt en stor del af de andre afdelinger på AUH. Vi er ca. 150 medarbejdere, heraf er ca. 30 sekretærer. Vi er fordelt på 2 matrikler - henholdsvis Palle Juul-Jensens Boulevard. og Peter Sabroes Gade. Hvad kan vi tilbyde dig? Udvikling: Vi udvikler os i takt med de nye opgaver. Derfor bliver ønsker om lægesekretærfaglig udvikling modtaget positivt. Mono- og tværfagligt miljø: Du bliver en del af et tværfagligt miljø med fokus på det gode samarbejde og høj kvalitet. Vi hjælper hinanden på kryds og tværs, og deler viden på sekretærmøder med undervisning, fokus på arbejdsgange og sociale tiltag. Ledelse: God ledelse går begge veje, derfor er vi åbne over for de udfordringer, der opleves i hverdagen. Vi er humoristiske, nysgerrige, lyttende og involverende. For os er god ledelse dialogbaseret med respekt og tillid. Introduktionsprogram: Du vil ved ansættelsen få tilrettelagt et introduktions-/oplæringsprogram. Vi har en forventning om, at du er indstillet på 'learning by doing'. Hjemmearbejde: Efter endt oplæring og for at tilgodese fleksibiliteten, trivslen og mindske sygefraværet kan vi give mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Hvad forventer vi af dig? Du er uddannet lægesekretær og det er vigtigt, at du formår at planlægge din tid, kan arbejde struktureret, er kvalitetsbevidst samt formår at sikre rettidig opfølgning. Vi ser gerne, at du trives med en blanding af faste driftsopgaver og ad hoc-opgaver har lyst til aktivt at bidrage til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø har en fleksibel og positiv tilgang til opgaveløsningen tager aktiv del i egen og fælles faglig udvikling tager ansvar for at medvirke til et højt kvalitetsniveau i udførelsen af kerneopgaverne. Samtaler afholdes d. 13. januar 2023. For at få uddybet stillingsopslaget, aftale et besøg hos os eller andre spørgsmål, kan du kontakte ledende lægesekretær Betina Elmose Jensen på betjoe@rm.dk eller 6138 2007. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.