Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge i Intern medicin: Kardiologi

  • Region Midtjylland
  • Sundvej 30,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Vil du være med til at videreudvikle et af de mest effektive kardiologiske afsnit sammen med os? Vi søger en overlæge i kardiologi, hvor der efter aftale, vil være mulighed for delestilling mellem Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens (min 80%) og Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital (maks. 20%). Ved Regionshospitalet Horsens modtages alle akutte hjertepatienter direkte i akut hjerteklinik af et tværfagligt team. Den fysiske placeringer ligger side om side med det kardiologiske sengeafsnit og vi er lykkedes med en velintegreret interaktion og ressourceudnyttelse imellem de to enheder. Der er tilknyttede ekkosygeplejersker, som varetager ekkokardiografi på indlagte pt. og de akutte hjertepatienter og som assisterer diverse kardiologiske procedurer, herunder TEE. Ledelsesstrukturen er generelt flad med gode muligheder for at sætte sit præg på afsnittet og en del af dine opgaver vil være at bidrage til at afprøve og udvikle nye måder at organisere sig på. Om stillingen I Medicinsk Afdeling fokuseres der på faglig kvalitet, tværfaglighed, teamstruktur og udvikling i en kultur præget af faglighed, tillid, respekt, psykologisk tryghed og humor. Vi tilbyder en speciallægegruppe hvor fagligt fællesskab og samarbejde prioriteres mulighed for at indgå i 'subspeciale' teams med ansvar og indflydelse et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling en afdeling hvor samarbejde med interne og eksterne partner prioriteres højt Overlægen bliver ledelsesansvarlig for stuegangsfunktionen herunder målrettet at optimere og forbedre stuegangsfunktionen og sikre kontinuitet og tværfaglighed. Overlægen bliver ledelsesansvarlig for Hjertesvigtsklinikken i samarbejde med kollega og i tæt samarbejde med hjertesvigts sygeplejerskerne. Overlægen deltager sammen med afdelingens øvrige speciallæger i de forskellige funktioner i afdelingen, herunder i stuegang i weekend og på helligdage. Deltagelse i tilstedeværelsesvagt og/eller beredskabsvagt aftales nærmere ved ansættelsen. Se funktionsbeskrivelse her . Kvalifikationer og kompetencer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: Kardiologi. Vi søger en speciallæge der er engageret og dedikeret og som ønsker at indgå i vores kardiologiteam hvor både monofaglig- og tværfaglig udvikling er i fokus. En speciallæge som er handlekraftig og beslutningsdygtig kan arbejde struktureret med forbedringstiltag/innovation har fleksibilitet og gode samarbejdsevner har kendskab til tværsektorielt samarbejde er motiveret for at indgå i tæt samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger om videre udvikling af de kardiologiske funktioner har gode faglige og sociale kompetencer har fokus på videreuddannelsen af yngre læger og sygeplejersker inden for kardiologien. Lidt om afdelingen og hospitalet: Det hjertemedicinske afsnit består af både et dynamisk og velfungerende sengeafsnit (HMS) med 23 telemetriovervågede senge, og en integreret akut hjerteklinik med et tværfagligt team, der modtager alle akutte hjertepatienter og varetager særlige kardiologiske undersøgelser og behandlinger såsom TEE og DC konvertering. Vores ambulante funktion er betydelig og består af AFLI klinik, AK/VTE- klinik, hjertesvigt klinik samt et stort EKKO ambulatorium. Vi har desuden en velfungerende hjerte-CT sektion. Team tankegangen er en meget vigtig søjle i vores arbejde og vores tværfaglig samarbejde er veletableret. Der er i øjeblikket ansat 4 kardiologiske speciallæger og 3 HU læger i kardiologi. Dertil er der tilknyttet en geriatrisk speciallæge, der tager sig af de geriatriske patienter i HMS. Regionshospitalet Horsens er et af Region Midtjyllands akuthospital. Hospitalet indgår i klynge samarbejde med Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner. Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på Regionshospitalet Horsens og Skanderborg Sundhedscenter. Afdelingen har 3 sengeafsnit med i alt 68 sengepladser plus årstidsvarierede sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet og stor ambulant aktivitet. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi, og driver en Dialyseklinik i samarbejde med Afdelingen for Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital. Undervisningsforpligtelse Medicinsk Afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin - heraf 3 i kardiologi, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6,5 i almen medicin, 14 introduktionsstillinger og 4 KBU-læger.  Det påhviler vores nye kolleger at deltage i uddannelsen af disse læger. Herudover undervise medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale. Der er mulighed for at deltage i forskningsarbejde. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest. Ansøgning Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgningen og anden dokumentation uploades elektronisk. Ansøgningsfrist: 5. januar 2023 Ansættelsessamtaler: forventes afholdt 19. januar 2023 Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Louise Wamberg, tlf. 7842 6962 eller overlæge Karen Dodt, tlf. 7842 6719 Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.regionshospitalet-horsens.dk Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.