Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske går på efterløn, søger vi pr. 1. marts 2023 en sygeplejerske med lyst, interesse og kompetence til at uddanne sygeplejestuderende til fremtidens sundhedsvæsen. Vi søger en sygeplejerske, der både har pædagogiske kompetencer og klinisk erfaring, gerne med børn, unge og familier. Stillingen er på 37 timer ugentlig fordelt med 30 timer som uddannelsesansvarlig sygeplejerske og 7 timer som sygeplejerske i blandede vagter på et af afsnittene i Børn og Unge. Som uddannelsesansvarlig sygeplejerske vil du være ansat i stabsfunktion med reference til afdelingsledelsen. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske/-radiograf (Grund, efter- og videreuddannelse) Grunduddannelse i sygepleje i Børn og Unge I Børn og unge varetages klinisk grunduddannelse til sygeplejerske på alle semestre i sygeplejerskeuddannelsen. Årligt modtages ca. 60 studerende i praktikforløb på 8-10 uger og ca. 32 studerende i praktikforløb på 1-3 uger. Den kliniske vejledning varetages af 7 kliniske vejledere. Se Klinisk uddannelse i Professionsbachelor i sygepleje, regional retningslinje Som uddannelsesansvarlig sygeplejerske vil du: I tæt samarbejde med ledelsen og de kliniske vejledere sikre og udvikle den kliniske undervisning ift. sygeplejerskeuddannelsen Facilitere implementeringen af nye studieordninger, herunder sikre udarbejdelse af studieplaner mv. i henhold til bekendtgørelser på området Sikre koordinering og fordeling af studerende i samarbejde med kliniske vejledere og oversygeplejersker Skabe faglige netværk for kliniske vejledere samt styrke det faglige og pædagogiske niveau med henblik på at understøtte og tilrettelægge et godt lærings- og uddannelsesmiljø Efter behov varetage opgaver i Uddannelsesudvalget for Sygepleje og Radiografi på AUH, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner Arbejde med evaluering af uddannelsesopgaven, herunder forbedringstiltag eller andre opmærksomhedspunkter, i samarbejde med funktionslederne Medvirke til relevante PR-opgaver for afdelingen, hvor fokus er udannelsesmulighederne i afdelingen, mhp. rekruttering. Vi tilbyder: Et selvstændigt ansvars- og funktionsområde med rig mulighed for at påvirke og udvikle den patientnære uddannelsesopgave i afdelingen At arbejde med sygeplejerskeuddannelsen i tæt samarbejde med kliniske vejledere i afdelingen samt med uddannelsesinstitutioner, funktionsledere m.fl. Gode samarbejdsrelationer og et personale, der er velmotiveret og har en positiv kultur ift. en stor uddannelsesforpligtelse, og et ønske om faglig udvikling At indgå i det strategiske arbejde med læring, uddannelse og udvikling i afdelingen Tæt samarbejde med udviklingsansvarlige sygeplejersker og klinisk sygeplejespecialist i Enhed for Forskning og Udvikling i sygepleje på Børn og Unge Forskning og udvikling i sygepleje til børn og unge Fokus på tværfagligt samarbejde og uddannelse, der er i sammenhæng med og peger naturligt i retning af udviklings-og forskningsstrategier i afdelingen. Om Børn og Unge Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik (BUK). Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling, der har mange snitflader og samarbejdsparter. Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt, og alle medarbejdere bidrager løbende ind i processen. Introduktion og oplæring i stillingen. Der vil være 4 ugers introduktion og oplæring ved afgående uddannelsesansvarlig sygeplejerske, og du vil som alle nyansatte i Børn og Unge få et digitalt onboarding forløb i appen "Emento". Endvidere vil du gennemgå introduktionsprogram for uddannelsesansvarlig sygeplejerske, og du tildeles en mentor blandt de uddannelsesansvarlige sygeplejersker på AUH.  Introduktionsprogrammet tilrettelægges med udgangspunkt i dine kompetencer og tilrettelægges som minimum i et 6 måneders forløb - fx svarende til et helt semester. Se Introduktionsprogram for uddannelsesansvarlig sygeplejerske og radiograf - grunduddannelse, retningslinje AUH Kvalifikationer Akademisk uddannelse eller ønske om at erhverve sig uddannelse svarende til kandidat- eller masterniveau Pædagogisk erfaring og kompetence samt evne til at formidle lokalt og til større grupper Nysgerrighed og drevet af lyst til at vejlede, udvikle, supervisere og undervise samt at være med til at implementere ny viden inden for uddannelsesområdet i de relevante patientforløb Evne til at skifte perspektiv, fx ved både at kunne se uddannelse fra den uddannelsessøgendes perspektiv, fra patienters og pårørendes perspektiv samt ud fra et driftsperspektiv Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som uddannelsesansvarlig sygeplejerske og klinisk erfaring som sygeplejerske fra dele af de pædiatriske fagområder. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til chefsygeplejerske Lone Fredensborg på 5150 0194. Ansøgningsfristen er 2. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 12. januar 2023. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.