Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til CRPS center syd, Esbjerg Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 7100Esbjerg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for at informere, guide og vejlede patienterne i deres behandlingsforløb? For 2,5 år siden fik vi i hjerne og nervesygdomme ambulatoriet, regionsfunktionen for CRPS, og p.t modtager vi patienter fra hele landet. Klinikken blev opstartet af et stærkt tværfagligt team. Du kan se introduktionsvideoen her; CRPS Center Syd Hjerne- og Nervesygdomme Sydvestjysk Sygehus Eller læse en artikel her; CRPS Center Sydvestjysk Sygehus går langt for patienterne Teamet er siden blev udvidet med flere sygeplejetimer, da patient tilgangen har været stor. Derfor mangler vi p.t en sygeplejerske til teamet, med ansættelse på følgende vilkår; 20 timer i CRPS center syd 17 timer i Hjerne og nerve sengeafsnittet. I alt 37 timer CRPS center syd: Hvad kan vi tilbyde: Oplæringsforløb tilrettelagt i samarbejde med sygeplejekollega. Et tværfagligt team, der vægter sammenhold, respekt og samarbejde. Et arbejdsmiljø hvor der er fokus på inddragelse og medansvar. Stor indflydelse på planlægning af arbejdsdagen Daglig sparring med kollegaer. Fokus på kompetenceudvikling Hvilke funktioner skal du varetage: Koordinere patient forløb og sikre opfølgning. Sikre at patient og pårørende oplever sammenhæng i forløbet. Tværsektorielt samarbejde på tværs af sygehus og regionsgrænser, samt kommuner. Supplere med sygeplejefagligt fokus i udrednings forløb. Udføre ambulant medicinsk behandling (ex; infusioner og smertebehandling). Følge op på den medicinske behandling (telefonisk og ved fremmøde). Afdække patientens behov, og tilpasse behandlingen i samarbejde med teamet Rådgive og vejlede patienten i den videre plan. Varetage og følge op på patienter, som har Baclofen pumpe (funktion som varetages i CRPS). Være en del af planlægningen og afviklingen af de tværfaglige konferencer. Arbejde med kvalitetsudvikling og sikring i samarbejde med kollegaer. Hvad forventer vi af dig: Høj sygeplejefaglig standard. Gode samarbejdsevner, åben og engageret. Gode kommunikative evner. Arbejder selvstændigt og tager ansvar. Evner selv at planægge dine ambulatoriedage, der er selvstændige sygeplejeprogrammer. Har et godt overblik over klinikken i samarbejde med klinikkens øvrige medlemmer. Du afsøger muligheder og ønsker at bidrage til udvikling af praksis. B2 –Hjerne og nervesygdomme (sengeafdelingen) Hvad kan vi tilbyde: En velfungerende afdeling, der bærer præg af sammenhold, høj faglighed og godt humør. Et struktureret oplæringsforløb. Tilegnelse af en grundlæggende neurologisk viden (som også danner grundlag for din funktion i CRPS. Et tæt samarbejde med læger og terapeuter i planlægningen af patients behandling og forløb. Medindflydelse på din arbejdsplan. Hvilke funktioner skal du varetage: En helhedsorienteret pleje af patienterne, hvor du i samarbejde med en makker varetager alt pleje, behandling og opfølgning af 4-5 patienter. Pallierende og rehabiliterende sygeplejen. Koordinering af patientens forløb. Modtagelse af patienter, og indlæggelsessamtaler med patient og pårørende i samarbejde med læge. Sikring af en tydelig og klar plan for udskrivelse i samarbejde med læge, med inddragelse af patient og pårørende. Samarbejde med kommuner ift. patientens videre forløb. Bidrage med din viden om behandlingen af CRPS patienter. Ansættelse: Ansættelsen er fra d 01.03.23 Din primære ansættelse vil være i CRPS og ambulatoriet for hjerne og nervesygdomme. Der er mulighed for faste dage i CRPS, som har åbent mandag-Fredag fra 8-15.30. Der er mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen i sengeafdelingen. Som består af dag og aften vagter, og weekend vagt hver 4 weekend. Vil du vide mere: Har du lyst til at høre mere om afdelingen er du meget velkommen til at kontakte TR Pia Jørgensen Pia.Joergensen@rsyd.dk eller oversygeplejerske Louise Østergaard på 29286159/ louise.ostergaard@rsyd.dk Ansøgningsfrist d. 23.01.23. Samtaler forventes afholdt onsdag og fredag i uge 4.