Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Akademisk medarbejder søges til Center for Gen- og Celleterapi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en akademisk medarbejder med solide faglige kvalifikationer og gode samarbejdsevner med tiltrædelse d. 1. februar 2023 eller snarest herefter. Stillingen er på 37 timer/uge i 18 mdr. med mulighed for forlængelse i 2 år i PASCAL-MID, der er et samarbejde mellem 2 kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet (AU) (https://clin.au.dk/pascal-mid/about) Kan du spejle dig i udviklingslyst, tværfaglighed, et højt fagligt niveau og gensidig respekt, vil vi meget gerne se din ansøgning. Om afsnittet: Center for Gen- og Celleterapi er et afsnit under Blodbank og Immunologi, hvor vi forener mange års erfaring med fremstilling af stamcelleprodukter fra bl.a. perifert blod, knoglemarv og navlesnorsblod med nye cellekomponenter baseret på f.eks. stamcelleoprensning og gen-editering. Vi står for produktion af cellulære komponenter til klinisk afprøvning af nye behandlingsprincipper – et område, der er i hastig vækst, og som vi forventer også vil udgøre en voksende del af vores opgaver i den nærmeste årrække. Dette arbejde foregår i renrumsfaciliteter på AUH og i samarbejde med Institut for Biomedicin, AU. Følgende arbejdsopgaver og ansvar vil være centrale i stillingen Aseptisk oprensning af humane bloddannende stamceller i klinisk skala Implementering af gen-editering af bloddannende stamceller i GMP-godkendt produktion Udvikling og validering af protokoller til gen-editering med henblik på stamcelledyrkning i kommercielle bioreaktorer i GMP-godkendt produktion Deltagelse i udvikling af endelig formulering og frigivelsestest af GMP-produkter Deltagelse i udarbejdelse af dokumentation mhp. myndighedsgodkendelse af produktionen til klinisk anvendelse. Implementering, validering og vedligehold af apparatur og faciliteter til GMP-godkendt produktion Databehandling og afrapportering Deltagelse i udarbejdelse af SOP´s og kvalitetssikring i laboratoriets daglige drift Risikovurdering af fremstillingsmetoder og af den kliniske anvendelse Deltagelse i klinisk forskning på afdelingen, med relevans for stamcelle-arbejdet Afsnittets bioanalytikere vil indgå i samarbejdet omkring implementeringen af bioreaktorerne og bibringe erfaring med bl.a. arbejde med stamceller og kvalitetssikring. Vi ønsker en kollega, som er cand. scient. eller tilsvarende, helst på PhD-niveau på et relevant life science område har praktisk erfaring med celledyrkning og aseptisk arbejde har praktisk erfaring med gen-editering har tekniske færdigheder på et højt fagligt niveau planlægger og arbejder selvstændigt kan indgå i fagligt forankrede beslutningsprocesser er udviklingsorienteret og evner systematisk og kritisk at sætte sig ind i nye fagområder har gode samarbejds- og kommunikationsevner er serviceorienteret og medvirker aktivt til et godt, tværfagligt samarbejde i hele organisationen. Vi tilbyder et job med mulighed for personlig og faglig udvikling god kollegial sparring introduktion og oplæring en afvekslende hverdag med faglige udfordringer basis i en velfungerende afdeling med kompetente og engagerede kolleger et godt arbejdsmiljø, hvor vi skaber resultater gennem samarbejde Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 200 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og rådgivning, transplantationsimmunologiske analyser, udredning og rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmundiagnostik og udredning af immundefekter. Vi sætter en ære i professionelt samarbejde, hvor du er ansat til to ting: samarbejde og faglighed. Vi vægter begge dele lige højt. Læs mere om afdelingen på www.kia.auh.dk Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Bjarne K. Møller på 7845 5000 eller klinisk specialist Anne Louise Revenfeld på 2960 7107. Har du lyst, og kan du indfri ovennævnte, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelsesforhold. Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist d. 9. januar 2023. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler d. 25. januar. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.