Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Drømmer du om at indgå et godt arbejdsfællesskab, hvor du opnår stærke kompetencer indenfor både den grundlæggende og den højt specialiserede sygepleje? SÅ har vi måske jobbet til dig! Vi søger en sygeplejerske og ny kollega i en fast stilling på 37 timer om ugen pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Vores sengeafsnit har 26 sengepladser, som alle er enestuer. Sengene er fordelt i tre grupper. Den ene gruppe er primært forbeholdt patienter med tarmsvigt og de øvrige to grupper har patienter med lever- eller tarmsygdomme. Vi modtager patienter fra hele landet, planlagte og akutte, i alle aldersgrupper og med varierende grad af indlæggelsestid. Nogle patienter indlægges kort til forskellige procedurer og andre ligger i længere tid f.eks. til op-ernæring. Der er i afsnittet ansat en introduktionsansvarlig sygeplejerske, som tilrettelægger den første introduktion. Vi vægter grundige og individuelle introduktionsforløb af alle nyansatte, og der arbejdes med en mentorordning. Der afholdes introduktionsundervisning, et årligt kursus for de nyansatte, der har været der i ca. et år og diverse faglige kurser for alle. Dette suppleres af fagspecifik litteratur blandt andet med håndbogen i Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, der udleveres til nyansatte. I praksis arbejder vi i makkerpar, hvilket giver tryghed i opgaveløsningerne. Vi har en fast koordinator, som medfører god organisering og ro i arbejdsdagen, og en person, der altid er god at sparre med. Afdelingen er karakteriseret ved et godt og åbent tværfagligt samarbejde med læger, sekretærer, diætister og bioanalytikere. Der er tilknyttet farmakonomer, som hjælper med administrationen af medicinen. Sygeplejen er karakteriseret ved en høj faglighed, samarbejde og humør i arbejdet. Plejen er tilrettelagt som tildelt patientpleje, og vi arbejder med makkerparfunktion til faglig sparring/læring og praktisk hjælp. Der er weekendvagt hver 3. weekend. Der kan forekomme ca. 2 ekstra weekender primært i forbindelse med afvikling af ferie. Desuden er der aften- og nattevagter. Vi uddanner løbende sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, som inddrages i den daglige pleje. Det primære ansvar herfor ligger hos den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og de kliniske vejledere. Vi arbejder kontinuerligt med små og større projekter indenfor sygeplejen, med understøttende støtte bla. ved vejledning af fx Klinisk Sygeplejespecialist. På Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Sengeafsnit får du en spændende og afvekslende arbejdsdag et individuelt tilrettelagt intro-oplæringsperiode samt mentorordning en gruppe engagerede kollegaer, som er klar til at lære fra sig, og hvor forskellighed ses som en styrke mulighed for nytænkning og for selv at tage aktiv del i udvikling af sygeplejen i afsnittet. Vi søger en ny kollega, der har stor interesse for vores speciale og som vil bidrage til den høje standard vi har i afdelingen, hvor samarbejdet med patienten er en naturlig del af hverdagen er villig til at lære og udøve sygepleje til komplekse patienter vil være med til at udvikle os som arbejdsplads bidrager til og arbejder på et godt arbejdsmiljø til glæde for fællesskabet sætter pris på og prioriterer de sociale aktiviteter i afdelingen. Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning til os. Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger: konstitueret oversygeplejerske Lene Kruse Olesen på 2131 1384 eller konstitueret oversygeplejerske Andreas Schlott på 2497 9167. Ansøgningsfrist den 23. januar 2023. Der afholdes samtaler mandag den 27. januar 2023 om formiddagen. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.