Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til ny og dynamisk ledergruppe på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

  • CareMatch - Rekruttering og Rådgivning
  • Sygehusvej 10,4000Roskilde,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du stå i spidsen for en passioneret gruppe sygeplejersker og jordemødre, der brænder for udvikling og faglig kvalitet – så er det dig, vi leder efter! Sammen med de ledende overlæger, den kliniske sygeplejespecialist og afdelingsledelsen vil du have en central rolle i at gå forrest og finde nye veje for at videreudvikle og sikre gode patientforløb. Hvem er vi? Føtalmedicinsk afsnit og gynækologisk sengeafsnit og ambulatorium er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Vi varetager flere regions- og højt specialiserede funktioner og kendetegnes ved et tillidsfuldt samarbejde på tværs af subspecialer, faggrænser, viden og erfaringsgrundlag. Vi værdsætter det meningsfulde tværfaglige samarbejde, hvor opgaverne løses i fællesskab med gensidig respekt, da det skaber det bedste udbytte for vores patienter. Personalet er engageret og løfter selvstændigt mange specialiserede opgaver i en hverdag præget af mange kontakter, og hvor samarbejde, sparring, humor, åbenhed, anerkendelse og respekt vægtes højt. Hvem er du? Vi forventer at du er dialogorienteret og samarbejdsstærk, og du gennem egen faglighed er med til at skabe faglig stolthed i afdelingen for alle medarbejdere. Som oversygeplejerske skal du være synlig og påtage dig lederrollen. Du skal have fokus på at skabe fællesskab og medinddragelse som grundlag for løsningen af hverdagens opgaver. Vi søger derfor en oversygeplejerske som: Har en stærk sygeplejefaglig profil og vil gå i spidsen for en personcentreret kultur, som tager udgangspunkt i kerneværdierne tillid, anerkendelse, åbenhed og sammenhængskraft Har ambitioner og brænder for at kæde visioner sammen med dagligdagens virkelighed Tager afsæt i patientens behov og oplevelser, når vi forbedrer vores arbejdsgange Kan være med til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og sikre medarbejdertrivsel. motiveres af ledelsesopgaver og kan sætte rammen for udvikling, kvalitet og trivsel. Trives med at arbejde åbent og målrettet med inddragelse af alle personalegrupper, patienter og pårørende Er stærk i sin kommunikation, har klare budskaber og kan formidle det Kan balancere mellem drift og udvikling og skabe motivation og arbejdsglæde Er refleksiv og interesseret i at udvikle det bedste hos sig selv og andre Har et positivt sind og et ønske om at lede både organisatorisk og fagligt Specialeerfaring er ikke påkrævet, da det er dine ledelsesmæssige færdigheder og lyst til at bringe dem i spil i et felt præget af udvikling, tværfaglighed og politisk fokus, der vægtes. Som vores kommende oversygeplejerske bliver du en del af et fagligt spirende miljø, hvor du vil skulle arbejde med udarbejdelse og implementering af afdelingens egen sygeplejefaglige strategi. Om afdelingen Gynækologisk Afdeling består af et 7 døgns gynækologisk sengeafsnit med 6-8 senge og gynækologisk ambulatorium inddelt i et almen-, uro- og onkogynækologisk team. I ambulatoriet foretages mindre ambulante indgreb inkl. hysteroskopi og Botox behandling udført af vores kontinenssygeplejersker. Ambitionen er at udbygge de ambulante indgreb. Sengeafsnittet indgår i et fællesskab med Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling i forhold til fleksible senge, kollegialt fællesskab og samarbejde på tværs af specialerne. De 18 gynækologiske sygeplejersker er tilknyttet både sengeafsnittet og ambulatoriet og koordinationen af vores kræftpakkeforløb varetages af afdelingens 2 forløbskoordinatorer - vi har højtspecialiseret funktion indenfor behandling af corpus cancer, og varetager udredning af kvinder med mistanke om gynækologisk cancer. Føtalmedicinsk Afsnit er et mindre afsnit og udfører ultralydsscreeninger (1. og 2. trimesterscanninger), undersøgelser, diagnostik og behandling af det ufødte barn og/eller af den gravide. Der er et tæt samarbejde mellem sonograferne og afdelingens føtalmediciner og afsnittet varetager årligt ca. 12.000 scanninger. Nysgerrig på jobbet? Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du ringe til konsulent Tine Wiegaard på tlf.: 22 35 24 47. Samtaler Ansøgningsfrist er den 8. januar 2023 kl. 23.59. 1. ansættelsessamtale afholdes den 18. januar 2023 og 2. samtale den 23. januar 2022. Der vil være test mellem 1. og 2. samtale.