Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledelse i øjenhøjde til gavn for patienten – er det dig?

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse,5000Kjellerup,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Oversygeplejerske til Kirurgisk Afdeling A, sengeafsnit Odense Kom og bedriv ledelse og udvikling sammen med det bedste personale! Du leder afsnittet, men medarbejdere og ledelseskolleger på tværs af faggrupper leder med på kerneopgaven: At give patienterne den bedste pleje. Du får Du kommer til at stå i spidsen for en flok sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som hver dag arbejder dedikeret med kirurgiske patienter.  Vi er kendt for at have et super godt samarbejde – både internt og i forhold til kollegerne fra andre afsnit og faggrupper - læger og fysioterapeuter. Det betyder for dig som kommende leder, at vi er mange, der trækker i samme retning, og hjælper hinanden med at udvikle og løse hverdagens små og store problemer – derfor ”ledelse i øjenhøjde”. Du bliver også en del af Afdeling A’s ledergruppe som består af ledende overlæger, oversygeplejersker, ledende lægesekretær og afdelingsledelsen. I ledergruppen drøfter vi og træffer væsentlige beslutninger i forhold til drift og strategiske tiltag i afdelingen. Vi betragter os selv som en samlet ledergruppe for hele afdeling A. Desuden ligger der en stor og spændende opgave i forbindelse med OUH’s snarlige flytning og alle de nye funktioner og samarbejder vi får i den forbindelse. Når du starter i jobbet… Får du 22 engagerede medarbejdere, som vil gøre deres bedste for, at du lander godt i jobbet. Det betyder blandt andet at: Der bliver udarbejdet et onboarding-program til dig, så du hurtigt kommer omkring de vigtigste ting i dit nye job Du får en ledelseskollega som mentor i en længere periode Du får en synlig og tilgængelig afdelingsledelse, som vil gør alt hvad den kan, for at du får en god start i jobbet, både på den korte og lange bane. Patienterne og deres behov Patienterne i afdelingen er et blandet klientel med diagnoser som kræft og inflammatoriske tarmsygdomme, og de kommer efter komplicerede operationer med vakuumbehandling og meget andet. Aldersspredningen blandt patienterne er stor, og nogle ligger hos os i få dage - andre i mange uger. Det stiller store krav på flere fronter – især til fagligheden og samarbejdet med patienter og pårørende. Her får du som leder en vigtigt rolle som støtte og sparring for medarbejderne. Mere om dig Du udøver ledelse gennem en ærlig og anerkendende kommunikation, hvor der er handling bag ordene, og hvor medarbejderne drages ind i processer og beslutninger. Samtidig holder dit falkeblik styr på opgaverne, og du har næse for hvilken opgave, du skal snuppe først. Du er til relationer og har tålmodigheden til at arbejde med kulturelle forandringer. Det bliver der særligt behov for nu, når samarbejdsfællesskaberne på det nye OUH skal etableres og bæres igennem. Måske har du erfaring fra lignede job, det ville være fint.  Om du har videreuddannelse er ikke afgørende, det kan du få på sigt efter behov. Du må til gengæld gerne have en vision for dit lederskab og din rolle særligt i forhold til hvordan du vil arbejde med forandringer og arbejdsmiljø. Herudover skal du have lyst at indgå aktivt i ledelses-makkerskab med en ledende overlæge - I skal nemlig sammen løse hverdagens udfordringer i afsnittet. Mere om os og jobbet Til det hele kan du forvente opbakning fra vores gode kollegiale fællesskab, hvor vi taler ordentligt til hinanden og hepper med, når noget lykkes godt. Hverdagen glider bedst, når man kan have et godt grin sammen. I efteråret er afsnittet blevet fusioneret med vores ambulatorie og daghospitalsfunktion. Det betyder, at alle i højere grad får mulighed for at følge hele patientens forløb, ligesom vi på sigt kan få vagtbelastningen fordelt ud mellem flere kollegaer. Det er med andre ord ”win-win” for både patienterne og os. Du kan også læse mere om jobbet i jobprofillen, som du finder her. Vi har desuden netop oprettet en profil på Instagram, som du kan følge på: a2_ouh Vil du se mere kan du følge os på Afd A’s: Instagram: kirurgiskafdelinga_ouh LinkedIn: Kirurgisk Afdeling A – Odense Universitetshospital Facebook: Kirurgisk Afdeling A – OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellets Lederoverenskomst og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og i forhold til lokal løndannelse. Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid. Vi indhenter referencer inden endelig ansættelse og efter aftale med dig. Ansøgning, samtaler og tiltrædelse Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. januar 2023. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 24. januar 2023. Bliver du indkaldt til samtale, vil du som indledning til samtalen blive præsenteret for en case. Du får naturligvis forberedelsestid til den. Ansøgningen skal være vedlagt CV og dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Vil du vide mere Ønsker du at vide mere om stillingen og afdelingen er du velkommen til et uforpligtende ring eller besøg. Kontaktpersoner er: Chefsygeplejerske Susanne Barren, tlf.: 2443 4165, mail: susanne.barren@rsyd.dk Sektionsansvarlig overlæge og din ledelsesmakker Per Vadgaard Andersen tlf.: 2159 2129, mail: per.vadgaard.andersen@rsyd.dk Oversygeplejerske og kollega Marlene Vestergaard Sørensen tlf.: 4023 9420, mail: marlene.vestergaard.soerensen@rsyd.dk Vi glæder os til at byde dig velkommen!