Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til introduktionforløb, Mave- og Tarmkirurgisk Sengeafsnit

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du ny sygeplejerske og vil DU være en del af Mave- og Tarmkirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet Gødstrup - så er det lige dig vi har brug for Mave- og tarmkirurgisk sengeafsnit søger 2 nyuddannede sygeplejersker til faste stillinger i et introduktion- og oplæringsforløb af 2 års varighed med start 1.2.2023 eller efter aftale. Så er du nyuddannet eller har du været uddannet i 1 år, har du muligheden for at blive en del af et fantastisk team. Vi tilbyder dig et struktureret og individuelt tilpasset introduktionsforløb, hvor formålet er at du udvikler dine kompetencer i sygeplejen til den akutte og elektive mave- og tarmkirurgiske patient. Uddannelsen foregår i vores daglige praksis og du opøver både specialespecifik klinisk viden samtidig med at du træner specielle og generelle fagspecifikke praksisfærdigheder (kommunikative færdigheder, samarbejdsevner, instrukser, kliniske retningslinjer og instrumentelle færdigheder). Ud over sidemandsoplæring og supervision suppleres en del af undervisningen og træningen med simulations og færdighedstræning i helt nye rammer i NIDO. Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for de 4 dimensioner; faglig, organisatorisk, social og læring. Kort beskrivelse af forløbet i introduktionsstilling Oplæringsforløbet forløber over 2 år og består af 4 moduler. Der indgår generel introduktion til afsnittet, oplæring i det kirurgiske speciale og patientforløb på sengeafsnittet samt en introduktion i mave- og tarmkirurgisk klinik og efter aftale følge patientforløb hos nærmeste samarbejdspartnere (Mave- og tarmkirurgisk klinik, akutafdeling, intensiv, operation og opvågning). I den sidste tid af dit oplæringsforløb, kan du få mulighed for at blive mentor for en ny kollega i introduktionsstilling. 1.4.3.8 Modulopbygget introduktions- og oplæringsstillinger, HEV og RHG Lidt om os Vi er en god flok sygeplejersker samt enkelte social og sundhedsassistenter i alle aldre og med forskellig erfaringsgrundlag. Vi sætter pris på at yde sygepleje af høj faglig kvalitet til patienter med mave-tarmkirurgiske sygdomme og skabe gode patientforløb. Som sygeplejerske varetager du helhedsplejen hos tildelte patienter. Du har et tæt samarbejde med de andre i teamet, herunder mulighed for vejledning, sparring, følgeskab og hjælp til praktiske opgaver. Vi har sammenhold og tværfagligt samarbejde og er positive over for forandringer og udvikling af vores praksis. Vi arbejder løbende med at udvikle det gode arbejdsmiljø samt det tværfaglige samarbejde. Vi er gode til at hygge og grine sammen og laver af og til fælles arrangementer uden for arbejdstiden. Vi kan byde på: Et nyt flot hospital Et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer medarbejderne højt og hvor samarbejdet baseres på respekt, åbenhed og en god omgangstone Engagerede og ambitiøse kolleger Et godt læringsmiljø i et udfordrende og lærerigt speciale med god mulighed for faglig udvikling Kontinuerligt fokus på udvikling af kompetencer, bl.a. via undervisning, temadage og simulations- og scenarietræning. Mulighed for at arbejde 8 eller 12 timers vagter enten hver 3. eller 4. weekend Mere indsigt i vores afsnit ved at gå ind på: Introduktion af nyt personale i Mave- og tarmkirurgisk Afdeling https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/mave-tarmkirurgi/ Stillings- og funktionsbeskrivelse Hvis du har spørgsmål til stillingen eller lyst til at komme og besøge os, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Laura Nielsen på 23998455 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Stillingen er på 37 timer i blandede vagter med indflydelse på egen arbejdstid. Der er mulighed for reducering af timeantal ved afspadsering af tillæg, hvilket aftales individuelt. Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt andre relevante bilag. Ansøgningsfrist er 4. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholder vi løbende. Ansættelse pr. 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.