Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en afdelingslæge med interesse for GUCH og børnekardiologi til Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er patienten med medfødt hjertesygdom den patient, som du gerne vil gøre en forskel for? Så er du den afdelingslæge, vi leder efter. Vi har en stilling ledig med ansættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Om afdelingen Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager pleje, udredning og behandling af patienter fra region Syddanmark og men også patienter fra region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense, Assens og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit (som fra. 1. februar 2023 bliver en del af den Fælles Akutmodtagelse), et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlige funktioner. Vi er en stor afdeling – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for alle patienterne på tværs af sektorer og arbejder ihærdigt med udvikling af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende ved at anvende fælles beslutningstagen. Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i KBU-stilling, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. Vi har også meget høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger. Afdelingsledelsen og ledergruppen arbejder endvidere med transparent og tydelig ledelse og har sammen udarbejdet et fælles ledelsesgrundlag, som kan findes her . Opgaven og forventningerne Vi ønsker en afdelingslæge med dokumenteret interesse inden for patienter med medfødte hjertesygdomme. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med børn og deres pårørende tidligere i din karriere. Din primære tilknytning vil være i Hjertemedicinsk Afdeling B, og du vil indgå i afdelingens GUCH-team sammen med to andre speciallæger. Du vil også få oplæring i og på sigt få selvstændig funktion i Børneafdelingens hjertesektion, således at du kan bidrage med at bygge bro for patienterne i deres overgang fra barn til voksen og på sigt indgå i OUH’s børnekardiologiske vagtfunktion. Vi vil sikre grundig oplæring i området, og du skal være indstillet på, at denne oplæring også omfatter et længerevarende ophold på en anden institution. Vi forventer, at du bidrager til, at patienterne med medfødte hjertesygdomme vil opleve et sammenhængende forløb, og at du i handling efterlever principperne bag begrebet ”Patientsansvarlig Læge”. Gældende for alle speciallæger i afdelingen så forventer vi, at du helt naturligt hjælper i et andet område, hvis der er behov herfor i en ekstraordinær situation. Det forventes, at du sætter ”patienten først” og har fokus på patientsikkerhed og patientinddragelse. Du vil kunne blive klinisk vejleder for kolleger i uddannelsesstillinger, og vi forventer at du dagligt bidrager med situationsbaseret læring inden for både den almene kardiologi og særligt inden for de medfødte hjertesygdomme. Det forventes, at du kan indgå i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med øvrige medarbejdere i afdelingen. Du skal også evne at samarbejde med alle de øvrige aktører, der er involveret i patienternes forløb – det være såvel egen læge som kollegaen på et af regionssygehusene, men også sygeplejersker i kommunen og patientens pårørende. Du forventes at indgå i hele afdelingens samarbejde med STENO i forhold til patienter med multisygdom. Samlet set forventer vi, at du med din faglige indsigt, dine visioner for både patient, personale og speciale samt dine ambitioner om at nå de mål, vi i fællesskab sætter, bidrager aktivt til, at vi er den hjerteafdeling i Danmark, der på alle parametre yder den højeste kvalitet til patienterne og deres pårørende, og samtidig er den bedste arbejdsplads og blandt de bedste hjerteafdelinger i Danmark. Mod det nye OUH Tiden til at vi skal flytte ud på det nye OUH nærmer sig. Det nye OUH vil blive din fremtidige arbejdsplads, og vi ønsker, at det bliver den bedste arbejdsplads, som sikrer de bedste forhold for hjertepatienterne. Du skal derfor have lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod det nye OUH. På det nye OUH vil Afdeling B’s sengeafsnit være beliggende i en sengeslange sammen med Afdeling T (hjerte-, lunge-, og karkirurgi), Afdeling J (lungemedicin) og Afdeling G’s sengeafsnit (geriatri). Ambulatoriet på det nye OUH vil være et fællesskab med hjerte, lunge- og karkirurgisk afdeling, og inden for intervention vil vi indgå i et fællesskab med Radiologisk Afdeling. Dvs. vi skal indgå i nye fællesskaber og i tættere samarbejde med andre specialer, og du forventes at bidrage til at forme udviklingen af dette fællesskab. Vagtforpligtigelse Du vil indgå i afdelingens bagvagt med 4 A/N-vagter fordelt over 8 uger. Afdelingen arbejder hen imod at efterleve region Syddanmarks ambitioner om, at medarbejdere gennemsnitligt set højst har weekendvagt hver 3. weekend. Du vil derfor også skulle forvente at kunne indgå i stuegangsfunktioner i weekender. Det er ambitionen, at du på sigt kan indgå i sygehusets børnekardiologiske vagt og dermed træde ud af bagvagtsfunktionen. Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelse findes her Børneattest Der indhentes børneattest Løn og ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger. Har du spørgsmål, så ring eller skriv til Ledende overlæge Jordi Sanchez Dahl E-mail: Jordi.Sanchez.dahl@rsyd.dk Tlf. 2382 3016 Overlæge Henrik Nissen E-mail: henrik.nissen@rsyd.dk Tlf. 2459 5791 Cheflæge, Tina Svenstrup Poulsen E-mail: tina.poulsen@rsyd.dk Tlf. 2466 6642 Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer. Der er ansøgningsfrist den 11. januar 2023. Der forventes afholdt samtaler mandag den 16. januar 2023.