Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en sygeplejerske til Diabetes- og Endokrinologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus, med funktion som øjenscreener

  • Region Syddanmark
  • Sygehusvej 24,6000Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Da en af vores gode kollegaer går på pension søger vi en ny kollega til en fast stilling pr. 01.03.23. Stillingen er som udgangspunkt 37 timer, medmindre andet ønskes. Vi arbejder hverdage 7.30 – 15.30, men er fleksible, så har man særlige ønsker til arbejdstiden forsøger vi, at imødekomme dette. Personalegruppen består af 6 sygeplejersker, 2 diætister, speciallægegruppe samt sekretærgruppe med et velfungerende tværfagligt samarbejde. Vi har hele tiden fokus på trivsel og den sociale kapital og tror på, at et godt arbejdsmiljø smitter af på patienttilfredsheden. Vi har gennem det sidste år været i gang med et spændende samarbejde mellem Endokrinologisk Ambulatorium i Vejle og Diabetes- og Hormonsygdomme Ambulatoriet i Kolding. Formålet med dette samarbejde er at styrke det endokrinologiske speciale på Sygehus Lillebælt ved at skabe et stærkt fagligt og udviklingsorienteret fundament for patienterne i vores optageområde. Dette indebærer harmonisering af vores patientforløb og arbejdsgange på vores to matrikler, så vi får et fælles afsæt for vores pleje og behandling af patienterne. Vi er i gang med at opbygge teams på tværs af vore matrikler, hvor der arbejdes tæt sammen tværfagligt inden for forskellige områder og du vil her få mulighed for at specialisere dig. Patientforløbene i vores ambulatorium er langvarige og ofte komplekse . Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier om Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence og går langt for at skabe det bedste forløb for den enkelte patient. Vi har fokus på udvikling af sygeplejen og er i gang med at arbejde med ”Excellent Sygepleje”, som er et af Sygehus Lillebælts indsatsområder, hvor vi hele tiden forsøger at kvalificere den sygepleje, som vi yder til vores patienter. Vores arbejdsopgaver består blandt andet af: Telefonlinje ”sukkerrør” med opkald fra patienter og primær sektor Stenofunktion (udgående funktion mhp tidlig opsporing af uerkendt diabetes på sygehusets sengeafsnit) Screening af øjne og fødder i forbindelse med komplikationsscreening i samarbejde med Steno Diabetescenter Odense (SDCO) Selvstændige sygeplejekonsultationer med vejledning af type 1 og 2 diabetes samt osteoporose Synacthentest Stillingen indebærer dagvagt hver tredje weekend fredag til søndag 7-15, hvor du vil blive tilknyttet et sengeafsnit i Medicinsk Afdeling Vejle, som matcher din faglige profil. Der vil blive tilrettelagt et individuelt oplæringsforløb, som tager udgangspunkt i dine kompetencer. Vi tilbyder En velorganiseret organisation med en klar vision og værdigrundlag En spændende og varieret hverdag med mange sygeplejefaglige udfordringer Et struktureret introduktionsprogram med fast tilknyttet mentor. Ugentlige tværfaglige sparringsmøder og undervisning Et godt arbejdsmiljø præget af kompetente, engagerede og positive medarbejdere Veltilrettelagte patientforløb, hvor den patientoplevede kvalitet er i fokus Vi forventer Du sætter patienten først Du har minimum 2 års klinisk erfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra specialet eller medicinsk regi Du har kompetencer eller lyst til at lære at øjenscreene diabetespatienter Du kan arbejde selvstændigt Du er engageret og kan bidrage positivt til udvikling af sygeplejen Du er i stand til at have overblik over flere opgaver på en gang og forstår at prioritere og planlægge dit daglige arbejde Du er indstillet på, at du vil få ansættelse, som er delt mellem ambulatoriet og et sengeafsnit Du er bevidst om egne kompetencer Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner Ambulatoriets åbningstid er mandage – fredage fra kl. 7.30 – 15.30. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 12/1-23. Vi holder ansættelsessamtaler: d. 17/1-23. For supplerende oplysninger er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Vibeke Weber på telefon 79 40 01 14 eller mail vibeke.weber@rsyd.dk . Se funktionsbeskrivelse her. (dok.ID 158533)