Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kardiologisk overlæge med dedikeret forskningstid søges til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens til besættelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

  • Region Midtjylland
  • Sundvej 30,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at videreudvikle et af de mest effektive kardiologiske afsnit og højne vores forskningsindsats? Vi søger en overlæge i kardiologi, hvor der er mulighed for at bedrive egen forskning idet stillingen har 80% klinisk arbejde og 20% forskningstid i foreløbig 2 år. Forskningen er velintegreret i vores kliniske arbejde og vi deltager i mange kliniske forskningsprojekter. Ved Regionshospitalet Horsens modtages alle akutte hjertepatienter direkte i akut hjerteklinik af et tværfagligt team. Den fysiske placeringer ligger side om side med det kardiologiske sengeafsnit og vi er lykkedes med en velintegreret interaktion og ressourceudnyttelse imellem de to enheder. Der er tilknyttede ekkosygeplejersker, som varetager ekkokardiografi på indlagte pt. og de akutte hjertepatienter og som assisterer diverse kardiologiske procedurer, herunder TEE. Ledelsesstrukturen er generelt flad med gode muligheder for at sætte sit præg på afsnittet og en del af dine opgaver vil være at bidrage til at afprøve og udvikle nye måder at organisere sig på. Om stillingen I Medicinsk Afdeling fokuseres der på faglig kvalitet og udvikling i en kultur præget af faglighed, tillid, respekt og humor. Vi tilbyder 20% frikøb fra klinikken til forskning i foreløbig 2 år. Forskningsfrikøbet etableres i et klinisk lektorat. forskningsansvarlig for det kardiologiske område. en speciallægegruppe hvor fagligt fællesskab og samarbejde prioriteres. mulighed for at indgå i 'subspeciale' teams med ansvar og indflydelse et godt tværfagligt miljø på Medicinsk Afdeling en afdeling hvor vores samarbejde med interne og eksterne partner prioriteres højt Overlægen deltager sammen med afdelingens øvrige speciallæger i de forskellige funktioner i afdelingen, herunder i stuegang i weekend og på helligdage. Deltagelse i tilstedeværelsesvagt og/eller beredskabsvagt aftales nærmere ved ansættelsen. Se funktionsbeskrivelse her . Kvalifikationer og kompetencer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: Kardiologi. Vi søger en speciallæge der er engageret og dedikeret og som ønsker at indgå i vores kardiologiteam, hvor både monofaglig- og tværfaglig udvikling er i fokus. En speciallæge som er lektorgodkendt eller kvalificeret hertil er forskningsaktiv er handlekraftig og beslutningsdygtig kan arbejde struktureret med forbedringstiltag/innovation har fleksibilitet og gode samarbejdsevner har kendskab til tværsektorielt samarbejde er motiveret for at indgå i tæt samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger om videre udvikling af de kardiologiske funktioner har gode faglige og sociale kompetencer har fokus på videreuddannelsen af yngre læger og sygeplejersker inden for kardiologien. Lidt om hjertemedicinsk afdeling, forskningsenheden og hospitalet: Det hjertemedicinske afsnit består af både et dynamisk og velfungerende sengeafsnit (HMS) med 23 telemetriovervågede senge, og en integreret akut hjerteklinik med et tværfagligt team, der modtager alle akutte hjertepatienter og varetager særlige kardiologiske undersøgelser og behandlinger såsom TEE og DC konvertering. Vores ambulante funktion er betydelig og består af AFLI klinik, AK/VTE- klinik, hjertesvigt klinik samt et stort EKKO ambulatorium. Vi har desuden en velfungerende hjerte-CT sektion. Team tankegangen er en meget vigtig søjle i vores arbejde og vores tværfaglig samarbejde er veletableret. Der er i øjeblikket ansat 4 kardiologiske speciallæger og 3 HU læger i kardiologi. Dertil er der tilknyttet en geriatrisk speciallæge, der tager sig af de geriatriske patienter i HMS. Regionshospitalet Horsens er et af Region Midtjyllands akuthospital. Hospitalet indgår i klynge samarbejde med Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner. Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på Regionshospitalet Horsens og Skanderborg Sundhedscenter. Afdelingen har 3 sengeafsnit med i alt 68 sengepladser plus årstidsvarierede sengepladser, et dagafsnit i tilknytning til sengeafsnittet og stor ambulant aktivitet. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi, og driver en Dialyseklinik i samarbejde med Afdelingen for Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital. Hospitalets forskningsenhed har en daglig leder og stiller kontorfaciliteter til rådighed for faste forskere. Forskningsenheden har et aktivt forskningsmiljø og har tilknyttet støttefunktioner for forskningsaktive i form af biostatisk rådgivning, fundraiser, bibliotekar, forskningslaboratorium mm. Regionshospitalet Horsens er også initiativtagere til det, nu regionale, forskningsprojekt Tværspor, som giver exceptionelle muligheder for tværsektoriel registerforskning. Hjertemedicinsk afdeling deltager i mange regionale og nationale kliniske forskningsprojekter bl.a. indenfor hjertesvigt, arytmi, iskæmi og hjertestop og forskningen er derfor velintegreret i vores kliniske arbejde. Du kan læse mere om forskningsenheden her: https://www.fagperson.regionshospitalet-horsens.dk/forskning/ og finde oplysninger om vores forskningsaktiviteter her: https://www.fagperson.regionshospitalet-horsens.dk/siteassets/03_forskning/forskningspublikationer/arsrapport/arsrapporten-2021.pdf Undervisningsforpligtelse Medicinsk Afdeling er klassificeret til 15,5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin - heraf 3 i kardiologi, 1 hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin, 6,5 i almen medicin, 14 introduktionsstillinger og 4 KBU-læger.  Det påhviler vores nye kolleger at deltage i uddannelsen af disse læger. Herudover undervise medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. De første 2 år indgår speciallægen i klinisk drift 80% af ansættelsen og er frikøbt 20% til forskning etableret i et klinisk lektorat. Frikøbet forventes at kunne forlænges yderligere 1 år. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest. Ansøgning Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgningen og anden dokumentation uploades elektronisk. Ansøgningsfrist: 5. januar 2023 Ansættelsessamtaler: forventes afholdt 19. januar 2023 Yderligere information Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Louise Wamberg, tlf. 7842 6962 eller overlæge Karen Dodt, tlf. 7842 6719 Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.regionshospitalet-horsens.dk Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.