Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Reservelæge til Kirurgisk afdeling, Esbjerg Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 7100Esbjerg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

2. evalueringsansættelse – har du brug for denne for at opnå selvstændig virke som læge i Danmark hører vi gerne fra dig. Ved kirurgisk afdeling Esbjerg Sygehus er en stilling som 2. evalueringsansættelse ledig pr 1. marts 2023 efter aftale. Da vi i denne omgang desværre ikke har modtaget så mange KBU læger som vanligt, og en del af vores kollegaer er på barsel, søger vi en reservelæge til stilling i et ½ år. Meget gerne læge med allerede gennemført første evalueringsansættelse. (Vi gør opmærksom på at den første evalueringsansættelse, skal have været i et ikke kirurgisk/skærende speciale) Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling, med kirurgisk gastroenterologi samt plastik og mamma kirurgi, under fælles ledelse. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Et højt aktivitetsniveau på ca. 22.000 ambulante besøg og ca.7000 indlæggelser pr. år. Afdelingen beskæftiger sig med såvel akut som elektiv udredning og behandling inden for øvre og nedre gastroenterologi, mammae-, hernie- og bariatrisk kirurgi. Afdelingen behandler komplikationer til bariatrisk kirurgi som regionsfunktion. Urologisk og plastikkirurgisk afdeling er tæt knyttet til afdelingen. I vagterne modtages og iværksættes primær udredning og behandling af urologisk og plastik kirurgiske patienter af det kirurgiske vagthold. Afdelingen er geografisk placeret på to matrikler i Esbjerg og Grindsted. Kirurgisk afdeling er kendetegnet ved et tæt multidisciplinært samarbejde inden for afdelingens egne specialer samt afdelingens samarbejdspartner inden for medicinsk gastroenterologi, radiologi, anæstesi, patologi, nuklearmedicin og onkologi. Der er 3 vagtlag, bestående af for-, mellem- og bagvagt. Reservelægen vil indgå i forvagtslaget. Vagtarbejdet orienteres omkring en fælles akutmodtagelse og de 2 sengeafdelinger tilknyttet kirurgisk afdeling. Du kan forvente: Godt kollegialt fællesskab Spændende og afvekslende hverdag, hvor du gør en forskel for patienterne Mulighed for at stifte bekendtskab med det kirurgiske specialer og dermed en større sikkerhed for at tage det rette specialevalg Løn og ansættelsesforhold: Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af ny løn. Der indhentes børneattest forud for ansættelse. Ansøgningen modtages via nedenstående link senest 8.januar 2023. Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag 11.januar 2023. Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus tlf. 79185438 eller  mail christina.tinghus@rsyd.dk Vi glæder os til at høre fra dig.