Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i onkologi: Vi søger kommende internationale, lægelige eksperter i strålefysik, immunterapi, forsøgsbehandlinger og alvorlige samtaler

  • Region Syddanmark
  • Beriderbakken 4,7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Onkologien er i en rivende udvikling, og vi søger ambitiøse og kvikke hoveder, der skal præge specialet fremover. Vi driver international forskning, arbejder med AI, avanceret stråleterapi, molekylært målrettet behandling og palliation i kloge valg sammen med patienten. Uanset om du vil have en international karriere, blive professor, være stærk kliniker eller stå for patientcentrering, ledelse eller uddannelse, så begynder det med en introduktionsstilling ved Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus. En stilling bliver ledig hen over vinteren og kan besættes 1. marts 2023 eller senere. For den rigtige person strikker vi gerne forløb sammen med forskningsperioder, udlandsophold mv. Stillingen er 1-årig og enkeltstillingsklassificeret til introduktionsuddannelse i klinisk onkologi. Til stillingen er knyttet et teoretisk og et klinisk uddannelsesprogram. For at få flest mulige facetter af onkologien afdækket, arbejder du i to forskellige teams, og du vil også have et ophold i Stråleterapien. Der er 8-skiftet vagt, 1-holdsdrift med rådighed fra bolig og en erfaren overlæge i telefonen. I afdelingen behandles de hyppigste onkologiske sygdomme, og derudover varetages der eksperimentel behandling af mindre hyppige tilstande. Det er et spændende miljø, hvor du uddannes i standardiserede behandlingsregimer, men også får kendskab til de sjældne og helt nye behandlingsmuligheder. Vores interesser afspejles i afdelingens publikationer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/collections/46687364/?sort=pubdate Der er afsat en time hver morgen, hvor man i mindre teams drøfter alle de spørgsmål, som man måtte have til dagens patienter. Dette giver tryghed for den enkelte og læring for alle. I det daglige arbejde er der, bl.a. ugentlig undervisning med både interne og eksterne undervisere, afsat tid til vejledersamtaler/møder/opdatering o.l., journalclub og supervision med sygehuspræst og psykologer. Samarbejdet med de øvrige personalegrupper i sengeafdelingen, ambulatorierne og stråleterapien er meget velfungerende, og alle arbejder med samme mål: At bedre patienternes forløb og hverdag trods en cancersygdom. Det tværfaglige samarbejde er vigtigt, og det fungerer rigtig godt på sygehuset. Vi arbejder tæt sammen med andre kliniske og parakliniske specialer som kirurgi, medicin, radiologi og patologi. Onkologisk Afdeling er en afdeling, der er præget af ambitiøse medarbejdere, som gerne går langt for at forbedre kræftpatienternes liv. Vi håber, at du vil være med til at gøre det endnu bedre i fremtiden. Vi garanterer dig, at du vil blive mødt af udpræget hjælpsomme kolleger. Du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Birgitte Havelund på tlf.: 7940 6708, yngre læge Rikke Kjer Oksen tlf.: 7940 9827 eller cheflæge Lars Henrik Jensen på tlf.: 7940 6802. Ansøgningsfristen er den 2. januar 2023, og der planlægges samtaler den 10. januar 2023.