Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Akutmedicin - Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital

  • Region Hovedstaden
  • 3400Hillerød,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du en ambition om at blive en bedre læge med smag for den uafklarede patient – så kan vi hjælpe dig: ”Afdelingen bærer præg af at have undergået en rivende udvikling, med et innovativt uddannelsesteam og kreative ideer til uddannelsesmiljøet. Inspektorerne ser en dedikeret ledelse, der har formået at skabe en fælles ånd, brænder for både afdelingen, uddannelse af yngre læger og specialet akutmedicin.” (Inspektorrapport, SST 17/8 2022) Har du lyst til at arbejde på et hospital, hvor fællesskab, høj faglighed og uddannelse er i fokus – så læs og send os en ansøgning: På Nordsjællands Hospital er vi i fuld gang med at implementere det akutmedicinske speciale, hvor diagnostik og behandling er i fokus. Den 1. februar 2023 - eller efter aftaler – besættes 2 introduktionsstillinger , sådan at vi i alt har 12 introduktionsstillinger i Akutmedicin og 10 KBU-læger. Introduktionslægen skal igennem hele sit forløb på 12 måneder arbejde i Akutafdelingen, hvor der fokuseres på behandlingen af de akutte tilstande herunder modtagelse og stabilisering af den kritisk syge patient. Der er mulighed for 2 måneders ophold i Neurologisk Afdeling og 1 måneds arbejde i ortopædkirurgisk skadestue. Der er således tale om en introduktionsstilling med en bred indføring i de akutmedicinske kompetencer, og dermed også en solid basis for at fortsætte i en hoveduddannelse i akutmedicin. Ansættelse i stillingen kvalificerer til hoveduddannelse i akutmedicin. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram. Vi tilbyder: Uddannelse i brug af ultralyd som bed-side undersøgelse og vi forventer at du certificeres i abdominal UL, da det kræves for at blive speciallæge i akutmedicin. Scenarietræning i egen afdeling og mulighed for fokuseret forløb på Rigshospitalets traumecenter og/eller ”bogstav-kurser” afhængigt af evner og behov. Mulighed for deltagelse i igangværende forskningsprojekter og udvikling af egne forskningsprojekter med fokus på akutmedicinske emner – der gives 1 månedligt fordybelsesdag til dette. En Akutafdeling, der kontinuerligt udvikler sig i evidensbaseret retning og som konstant har fokus på optimering af patientforløb og arbejdsprocesser. Vi arbejder tæt sammen med det øvrige hospital. Vi forventer at ansøger er: Engageret og interesseret i akutte patientforløb. Er god til at samarbejde og kan bevare roen i stressede situationer. Trives i et omskifteligt arbejdsmiljø, hvor der nogle gange er meget travlt. FAM Akutmodtagelsen og de specialespecifikke modtageafsnit udgør tilsammen FAM på Nordsjællands Hospital. FAM i Hillerød er døgndækkende for alle akutte specialer, på nær gynækologi/obstetrik og pædiatri som har deres egne modtagelser. Vi modtager 150-170 patienter i løbet af et døgn og FAM varetager omkring 137.000 patientforløb årligt, heraf 44.000 indlæggelser og 93.000 akutambulante forløb. FAM består af en selvstændig Akutafdeling med egne læger i front og et specialespecifikt modtage/observationsafsnit som drives af specialerne. Det specialespecifikke modtageafsnit/observationsafsnit og Akutafdelingen ligger side om side, og der er et tæt samarbejde imellem Akutafdelingens læger og de øvrige specialer. Akutafdelingen ledes af ledende overlæge Jesper Juul Larsen med speciale i akutmedicin og Intern Medicin: Nefrologi; samt en erfaren ledende oversygeplejerske, Thomas Duckert. Vores uddannelsesansvarlige overlæge Thomas Andersen Schmidt er speciallæge i akutmedicin og har desuden en lang forskningskarriere bag sig, der giver mulighed for at vejlede i forskningsprojekter. Send os din ansøgning med en motiveret beskrivelse af, hvorfor du ønsker en introduktionsstilling i Akutmedicin. Løn og ansættelse: Sker efter gældende overenskomst. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Ansøgning: Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 4. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Yderligere information Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enten: ledende overlæge Jesper Juul Larsen på tlf. 4829 6301 eller pr mail: jesper.juul.larsen@regionh.dk