Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Centerleder til Plejecenter Kærdalen, Område Vejen

  • Vejen KommuneOmråde Vejen
  • Østergade 28,6630Rødding,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Spændende nyoprettet stilling som centerleder på Plejecenter Kærdalen, Område Vejen Vi ønsker med denne stilling at sætte fokus på sammenhæng og samarbejde på tværs Brænder du for ældreområdet, er du nærværende, interesserer dig for ledelse, og drømmer om et arbejdsliv hvor du kan gøre en forskel- så har vi en spændende stilling. Plejecenter Kærdalen er et stort plejecenter med 105 boliger, beliggende tæt på Vejen centrum. Plejecentret er en del af Område Vejen, som foruden centret også omfatter to hjemmeplejegrupper. Området er ledet af en områdeleder, fem gruppeledere og pr. 1.3.23 en centerleder. Centerlederens ledelsesområde: ·         Rehabiliteringsafdeling med 11 pladser (her arbejder 1 sygeplejerske, 2 ergoterapeuter og 10-12 social- og sundhedsassistenter). Sikre korte, komprimerede forløb af høj kvalitet. ·         Café (her arbejder 3 ernæringsassistenter og en uuddannet). Være garant for kost og ernæringsområdet lever op til sundhedsstyrelsens og fødevarestyrelsens anbefalinger. ·         Aktivitet (her arbejder 3 aktivitetsmedarbejdere). Sikre en sammenhængende indsats i plejecentrets aktiviteter, som fremmer den enkeltes sundhed og livskvalitet - i samarbejde med ca. 40 – 50 frivillige Tre mindre medarbejdergrupper der er fagligt dygtige, engagerede, som tager ansvar, leverer kvalitet og samarbejder på tværs Ledelsesopgaven indeholder blandt andet: ·         Sikre at der arbejdes ud fra borgerens fortolkning af ”Det gode hverdagsliv” og den rehabiliterende tankegang ·         Løsning af implementeringsopgaver, afholdelse af MUS/TUS samt andre medarbejdersamtaler ·         Ansvar for vagtplanlægning og ressourceforbrug ·         Fremme trivsel og sikre et godt arbejdsmiljø ·         Sikre kvalitet i opgaveløsningen Centerlederen vil derudover varetage opgaver på tværs i huset/området som f.eks. koordinering af elever i samarbejde med vores 4 praktikvejledere, koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne, drift af bygning og udenomsarealer i samarbejde med områdeleder, teknisk servicemedarbejder, afd. for teknik og miljø samt afd. for vej og park. Der foreligger en funktionsbeskrivelse. Du er sygeplejerske med ledelseserfaring og gerne med en lederuddannelse, du har stærke personlige kompetencer i forhold til ledelse af relationel koordinering, overblik og samarbejdsevner du har lyst til at bringe i spil, både internt og eksternt. Du må gerne være kreativ og nytænkende – pladsmangel er en daglig udfordring, da vi er ”vokset ud af vores hus”. Daglig drift og udvikling er tæt forbundet og du balancerer at have følgeskab og at have gennemslagskraft, både i det seje træk og de hurtige forandringer. Vi tilbyder til gengæld: ·         Konstruktivt samarbejde i ledergruppen ·         Konstruktivt samarbejde med den samlede ledergruppe på tværs af Ældre- og rehabilitering (som vi hører under) I Vejen Kommunes Ledelsesgrundlag står der blandt andet: Vi er ledere for vores egen enhed og for Vejen Kommune som helhed. Derfor tager vi ansvar for både det lille fællesskab og det store fællesskab. Det betyder, at vi skaber såvel faglige som tværfaglige resultater. Derudover er vi som medarbejdere og ledere en del af det mangfoldige fællesskab sammen med borgere, frivillige, foreninger og virksomheder. Her er forskellige ressourcer, potentialer og passioner. Som ledere tager vi ansvar for at invitere borgere, frivillige, foreninger og virksomheder til en aktiv rolle i det mangfoldige fællesskab for sammen med dem at skabe velfærd. Ledelsesadfærden i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab stiller krav til vores evner som kommunikatorer, så løsningen af opgaver giver mening - både indad og udad. Stillingen ønskes besat den 1.3.22. Ansøgningsfrist d. 12.1.23 Første samtale afholdes d. 18.1.23 Evt. 2. samtale afholdes d. 25.1.23. Inden 2. samtale vil du blive bedt om at udføre en DISC profil Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst og forhåndsaftale mellem DSR og Vejen Kommune Har du spørgsmål til stillingen kan du henvende dig til Områdeleder Tove Bahl Mikkelsen på tlf.: 30170710, tbm@vejen.dk