Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social-og sundhedshjælper

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedshjælper i dagvagt, til ØST- gruppen eller til aftenvagt hos Hjemme- og Sygeplejen; Distrikt Alssund, Sønderborg Søg jobbet, der giver faglig tilfredshed, fordi du bidrager med dine personlige og faglige kompetencer, som social- og sundhedshjælper i den kommunale hjemmepleje, Distrikt Alssund, Sønderborg Kommune. Hjemme- og Sygeplejedistriktet Alssund, Kongevej 19, 6400 Sønderborg søger social- og sundhedshjælpere i faste stillinger i dagvagt og/eller aftenvagt, samt 2 orlovsvikariater i dagvagt. Den ugentlige arbejdstid aftaler vi med dig. Hjemmeplejen har 110 ansatte fordelt på 2 klassiske hjemmeplejegrupper, 1 aftenvagtgruppe, 1 fremskudt rehabiliteringsteam, 1 rengøringsteam og 1 administrationsteam. På Kongevej 19 er vi 5 fagenheder, Misbrugscenteret, Socialpsykiatri By, Akutteamet, Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen, der benytter hinandens faglige kompetencer og får sparring på faglige udfordringer Vi er inddelt i borgerteams, hvor Sygeplejen dagligt deltager i vagtstart. Vi holder ugentlige borgerteammøder, et tværfagligt møde med borgeren i centrum. Vi forventer, du bidrager med: Faglige kompetencer svarende til din uddannelse og erfaring Personlige kompetencer, blandt andet kommunens 4 værdier: dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement Tværfagligt og konstruktivt samarbejde ved komplekse borgerforløb, for eksempel borgere med kroniske og psykiske lidelser, borgere med demens eller terminale plejeforløb Udmøntningen af klippekortordningen sammen med borgeren, ud fra hvad borgerens drøm er. Det kan for eksempel være at bage boller, cafétur eller gåtur i nærmiljøet Kvalificeret faglig dokumentation i FSlll (fælles sprog tre) Vi har: Tidlig opsporing ved vagtstart, ved tidlig opsporing reagerer vi på ændringer i habitualtilstanden hos borgerne, hvorved vi forbygger forværring i tilstanden og forebygger indlæggelser – dette gøres sammen med sygeplejen dagligt 14 dages introduktionsprogram Arbejdsredskaber, som håndholdt PDA, tablets, bærbar pc, tjenestebiler og elcykler er til rådighed. Der grilles bl.a pølser om Sommeren og hygges til højtiderne såsom jul, påske, og ind imellem. De forskellige fagenheder deltager alle til disse events. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA – Fag og Arbejde. Der afholdes løbende samtaler Yderligere oplysninger fås ved direkte henvendelse til daglige ledere. Daglig leder for aftenvagten: Lotte Antonsen, tlf.:27 90 62 82. Mail: lant@sonderborg.dk Daglig ledere for dagvagten: Anja Wollesen Schmidt, tlf.: 27 90 59 38. Mail: awol@sonderborg.dk Send hurtigst muligt en ansøgning, det er dig vi venter på! Ansøgningsfrist 31. Januar 2023