Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagogisk og socialfagligt personale søges til Bølgebryderen

  • Blå Kors Danmark
  • Daniavej 52,9550Mariager,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at gøre en forskel for unge i udsatte livssituationer? Og vil du være med til at udvikle et godt miljø med nærvær og omsorg for øje? Efter renovering af vores fysiske rammer og en ny socialfaglig profil, søger vi lige nu nye og fagligt stærke medarbejdere til Bølgebryderen i Mariager, som er en del af Blå Kors Danmarks sociale arbejde. Vi søger nye medarbejdere, som gerne vil indgå i et tværfagligt samarbejde omkring vores unge beboere, der ofte står i komplekse psykiske og sociale udfordringer. De har behov for tydelige, rolige og kærlige voksne at spejle sig i. Vi er et ”nyt” botilbud forstået på den måde, at vi for nyligt er genåbnet efter en omfattende renovering. Vores målgruppe er blevet ændret, så derfor starter vi nu på en frisk med nye muligheder og nye kollegaer. Du skal være med til at starte tilbuddet op fra bunden og skabe de mest optimale rammer for vores unge sammen med dine kollegaer. For dig går høj faglighed hånd i hånd med nærvær og omsorg. Du er god til at se muligheder og tænke nyt og kreativt i udviklingen af arbejdet med vores unge. Lidt om dig Vi forventer, at du: Er uddannet pædagog, diakon, psykomotorisk terapeut eller har anden socialfaglig uddannelse, og vi ser gerne, at du har erfaring med unge i sårbare livssituationer, der ligeledes er udfordret af psykiatriske diagnoser såsom Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller ADHD og misbrugsproblematikker. Har kendskab til en faglig tilgang, hvor LA2 og KRAP er udgangspunktet og aktivt benyttes som faglige redskaber. Har erfaring med at arbejde ud fra en empowerment-orienteret tilgang. Kan indgå i et tæt, tværfagligt samarbejde og samtidig hvile i din egen faglighed. Kan udvikle og planlægge egen praksis. Er tillidsskabende, positiv, empatisk, respektfuld og imødekommende. Har fødderne solidt plantet på jorden og kan bevare roen og omsorgen i pressede situationer. Kan se dig selv i en værdibaseret NGO. Hvem er vi? Med tåspidserne i Mariager Fjord og med en tændt brændeovn i stuen, er botilbuddet Bølgebryderen et roligt og trygt, midlertidigt, specialiseret bosted for unge mellem 14 og 22 år, der har haft en svær start på livet og som er udfordret af misbrug samt diagnoser såsom ADHD eller ASF. Vi er et hus, der støtter de unge gennem en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse/beskæftigelse, økonomi, fysisk og psykisk sundhed, relationer og hjælp ift. misbrug og kriminalitet. Denne støtte udføres efter servicelovens §66/107. Vi efterstræber et roligt, hjemligt og relationsskabende miljø, der støtter den unge til at mærke og tro på sig selv for på den måde at styrke livsduelighed, mestring og tro på egne evner. Dette prioriteres højt og afspejler sig i al praksis og struktur i huset. Blå Kors Danmark er en værdibaseret organisation med udgangspunkt i det kristne livs- og menneskesyn, der er af den overbevisning, at alle mennesker er værdifulde med iboende, ubrugte muligheder. Det er vores opgave at støtte den unge til at mærke og tro på disse muligheder i sig selv. Gennem en empowerment-orienteret tilgang danner vi, i samarbejde med den unge, grundlag for, at den unge mærker hvilket liv der opleves rigtigt for netop dem og støtter dem til at kunne mestre det. Ansøg nu Der er ansøgningsfrist den 23. januar 2023, men tøv ikke med at sende din ansøgning hurtigt afsted via knappen "Send ansøgning". Vi vurderer og indkalder løbende ansøgere til samtale. Ansættelsesdato: Snarest muligt. I udgangspunktet er der tale om 3-4 fuldtidsstillinger, med skiftende arbejdstider dag, aften og nat samt arbejde hver 3. weekend. Men har du særlige ønsker til timetal, er vi lydhøre overfor det. Henvendelser vedrørende stillingen stiles til teamleder Ditte Falk Marino på tlf.: 24 78 10 51 / dfm@blaakors.dk eller souschef Dorte Gehrt Iversen på tlf. 23 25 87 79 / dgi@blaakors.dk Du kan læse mere om Blå Kors Danmarks arbejde på www.blaakors.dk Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse. Løn og ansættelsesvilkår er jf. Blå Kors’ fælles ansættelsesgrundlag. Blå Kors Danmark er en kristen social hjælpeorganisation, der hjælper udsatte mennesker, herunder hjemløse, misbrugere og deres børn. Blå Kors driver væresteder, rådgivning, behandling, botilbud og støttecentre for disse grupper samt arrangerer lejre for udsatte børn og unge. Se mere på blaakors.dk .