Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 for Unge, AUH/Skejby

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Søger du et job på et afsnit med høj faglighed og fokus på udvikling? Så har du muligheden nu, hvor vi pr. 01.03.23 eller snarest herefter, søger en sygeplejerske til en fast stilling på 37 timer om ugen. Stillingen indebærer som udgangspunkt dagvagter- og 6-8 nattevagter pr. måned (evt. flere nattevagter efter ønske). Vi tilstræber, at der i gennemsnit arbejdes hver 3. weekend. Vi tilbyder ·         Struktureret introduktion og mentorordning ·         En spændende arbejdsplads med høj faglighed, fokus på udvikling og godt et arbejdsmiljø ·         Engagerede, dygtige kolleger bredt sammensat ift. køn, alder og erfaring ·         Godt tværfagligt og monofagligt samarbejde ·         Kontaktpersonordning, samt deltagelse i faste konferencegrupper med ugentlige konferencedage ·         Supervision, klinik og løbende undervisning mhp faglig udvikling ·         Mulighed for deltagelse i faste personaledage med henblik på faglig fordybelse ·         Godt fagligt og socialt fællesskab Vi søger en sygeplejerske der ·         Gerne har erfaring fra psykiatrisk regi eller med børn og unge i andet regi, men vi tager imod dig med afsæt i din baggrund, og hører også gerne fra dig selvom du er nyuddannet ·         Har lyst til at arbejde med børn og unge med en bred vifte af ungdomspsykiatriske diagnoser ·         Besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner ·         Kan være fagligt reflekterende og rumme emotionel, selvskadende adfærd og potentielt konfliktfyldte situationer ·         Kan arbejde selvstændigt og samarbejde tværfagligt ·         Har evne til at arbejde med refleksion og selvrefleksion, herunder indgå i supervision ·         Har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med studerende Kort om Sengeafsnit 2 for Unge, AUH Afsnittet består af et afsnit på AUH / Skejby og et sengeafsnit i Gødstrup, og pladserne fordeles således: Sengeafsnit på AUH med 12 senge, heraf 6 skærmede - og 6 åbne pladser Sengeafsnit i Gødstrup med 6 pladser Den opslåede stilling er til Sengeafsnit 2 for Unge, AUH, Skejby Sengeafsnit 2 for Unge er normeret til 11 patienter (12 disponible pladser). Afsnittet er et alment ungdomspsykiatrisk afsnit, der tager sig af den sygehusbaserede indsats for unge mellem 14 og 18 (op til 21 år) med psykiatriske og retspsykiatriske problemstillinger. Afsnittet har en akut modtagerfunktion og udfører observations- og behandlingsopgaver. Vi arbejder tværfagligt ud fra mentaliseringsbaseret miljøterapi. Vi arbejder med patientinvolvering og samarbejder tæt med forældre og bosteder. Aktuelt arbejder vi struktureret med forebyggelse af tvang og er den 01.10.2018 overgået til at være Et Bæltefrit Afsnit . Endvidere arbejder vi systematisk med sanseintegration, Safewards og NADA. Flere oplysninger kan fås ved at kontakte oversygeplejerske Rikke Nielsen på telefon 21621149, ledende overlæge Michelle Kring på telefon 21694597 eller oversygeplejerske Karina Hingebjerg på telefon 24255843 Ansøgningsfrist den 15.01.23 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18.01.23 Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup, samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.